Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 153

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
263 1 Rakowski Adam 42 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 1 żona Józefa z d. Gogol 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 2 syn Jan 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 3 syn Antoni 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 2 córka Apolonia 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 3 córka Janina 4 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 4 ojciec Rakowski Grzegorz 65 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 4 żona Marcelina z d. Paw³owska 65 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 5 syn Feliks 28 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
263 5 jego żona Julia z d. So³tyk 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
264 6 Paw³owski Antoni 31 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
264 6 żona Teofila z d. Godziñska 23 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
265 7 Chmielnicki Hieronim 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
265 7 żona Maria z d. Borowska 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
265 8 syn Roman 13 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
265 8 Bielawska Magdalena, wdowa 25 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
265 9 córka Bronis³awa 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 9 Paw³owski Feliks 45 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 10 żona Emilia z d. Orzechowska 38 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 10 syn Fortunat 3 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 11 córka Domicela 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 12 córka Tekla 17 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 13 córka Wiktoria 13 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 14 córka Ewa 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
266 15 córka W³adys³awa 1 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 11 Orzechowski Franciszek 55 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 16 żona Franciszka z d. Chmielnicka 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 12 syn Miko³aj 23 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 13 syn Benedykt 21 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 17 córka Feliksa 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 18 córka Rozalia 17 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 19 córka Bronis³awa 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 14 Juĵwiñski Józef, wdowiec 32 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 15 syn Karol 11 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
267 16 syn Aleksander 9 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 17 Orzechowski Karol 48 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 20 żona Tekla z d. Za³omska 37 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 18 syn Piotr 47 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 19 syn Witalis 9 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 20 syn Teofil 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 21 syn Józef 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 22 syn Dominik 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 21 córka Adela 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 22 córka W³adys³awa 11 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
268 23 córka Bronis³awa 4 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 23 Liĥniewski Antoni 70 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 24 żona Józefa z d. Paw³owska 60 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 24 syn Grzegorz 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 25 syn Fabian 22 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 26 syn Nikodem 16 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 27 Liĥniewski Jan 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 25 żona Ludwika z d. Kad³ubowska 30 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 28 syn Marian 4 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 29 syn Antoni 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
269 26 córka Wanda 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 30 Liĥniewski Józef 76 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 27 żona Ma³gorzata z d. Borowska 58 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 31 syn Stanis³aw 35 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 32 syn Wawrzyniec 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 28 córka Antonina 30 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 29 córka Anna 17 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 30 córka Maria 32 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
270 33 Marii syn (wnuk) Adolf 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 34 Orzechowski Feliks 46 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 31 żona Antonina z d. Liĥniewska 45 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 35 syn Jan 16 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 36 syn Piotr 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 32 córka Janina 10 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 33 córka Maria 8 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
271 34 córka Paulina 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 37 Orzechowski Józef 65 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 35 żona Anna z d. Majewska 60 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 36 córka Aniela 20 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 38 Orzechowski Ignacy 25 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 37 żona Maria z d. Cybulska 25 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 39 syn Cezary 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 40 syn Piotr 3 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
272 41 syn Józef 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
273 42 Borowski Antoni 65 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
273 38 żona Maria z d. Kuriata 60 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
273 43 syn Karol 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 44 Bielawski Ludwik 55 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 39 żona Maria z d. Bagiñska 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 45 syn Franciszek 22 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 46 syn Jan 6 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 40 córka Helena 15 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
274 41 córka Anna 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
275 47 Paw³owski Jan, wdowiec 77 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
275 48 syn Wojciech 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
275 49 syn Leon 20 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 42 Borowska Petronela, wdowa 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 50 syn Adam 18 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 43 córka Franciszka 20 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 44 Franciszki córka W³adys³awa, wnuczka 1 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 51 Jankowski Stanis³aw 28 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 45 żona Marcelina z d. Borowska 25 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
276 52 brat Ludwik Jankowski 30 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
277 53 Chmielnicki Józef 22 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
277 46 żona Anna z Juĵwiñskich 21 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
277 54 syn Bronis³aw 1 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
278 55 Borowski Pawe³ 35 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
278 47 żona Aleksandra z d. Chmielnicka 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
278 56 syn Jan 14 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
278 48 córka Katarzyna 16 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 57 Sawicki Józef 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 49 żona Stanis³awa z d. Cyrklewicz 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 58 syn Micha³ 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 59 syn Apolinary 13 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 50 córka Rozalia 15 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 51 córka Adela 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 52 córka Antonina 10 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
279 53 córka Karolina 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 60 Zalewski Feliks 43 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 54 żona Tekla z d. Brodowska 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 61 syn Apolinary 17 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 62 syn Pawe³ 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 55 córka Filomena 10 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
280 56 córka Paulina 6 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 63 Zalewski Piotr 22 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 57 żona Joanna z d. Bielawska 19 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 64 Zab³ocki Piotr 30 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 58 żona Tekla z d. Orzechowska 30 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 65 syn Dominik 9 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 66 syn Stefan 6 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 67 syn Pawe³ 4 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 68 syn Teofil 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
281 59 Orzechowska Aniela 28 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
282 69 Zalewski Pawe³ 65 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
282 60 żona Magdalena z d. Brodowska 50 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
283 70 Zalewski Feliks 32 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
283 61 żona Stefania z d. Chmielnicka 32 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
283 71 syn Kazimierz 12 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
283 62 córka Apolonia 9 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
283 63 córka Wincentyna 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 72 Zalewski Witalis 28 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 64 żona Maria z d. Chmielnicka 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 73 syn W³adys³aw 6 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 74 syn Zygmunt 2 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 75 Zalewski Wawrzyniec 26 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 65 siostra Adela Zalewska 29 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 66 siostra Janina Zalewska 20 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
284 67 siostra Sabina Zalewska 18 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 76 Zalewski Maciej 29 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 68 żona Antonina z Orzechowskich 28 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 77 syn Józef 7 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 78 syn Wiktor 5 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 69 córka Maria 11 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
285 70 córka Bronis³awa 9 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
286 79 Jankowski Andrzej 42 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
286 71 żona Paulina z d. Gajewska 40 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
286 80 syn Antoni 15 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
286 72 córka Tekla 13 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940
286 73 Andrzeja matka Franciszka, wdowa 60 Korzec - filia Horodnica Lubtów 1913 CDIAK DM 1045-2-940


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl