Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 31

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Wilczyñski Konstanty s. Micha³a 71 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Marcelina z Krzemiñskich 41 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Klementyna 17 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
1 3 Anastazja 10 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
1 4 Tekla 3 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
1 Antonina (dopisana - DW) Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
2 2 Krzemiñski Ignacy s. Stanis³awa 14 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
2 5 siostry Klementyna 17 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
2 6 Anastazja 11 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
3 3 Lisowski Bart³omiej s. Paw³a 26 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
3 7 ¿. Sabina z Krzemiñskich 25 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
3 4 s. Marian 3 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
3 8 c. Bronis³awa 5 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
3 9 Poleszczuk Maria z Cymbalskich Mpraw. 26 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 5 Soko³owski Wincenty s. Bart³omieja 44 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 10 ¿. Maria z Wilczyñskich 37 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 6 s. Antoni 17 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 7 Stefan 14 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 8 Józef 8 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
4 11 c. Paulina 3 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
5 12 Fridrich Maria z Górskich m.pr. 45 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 9 Cymbalski Antoni s. Ksawerego 38 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 13 ¿. Wiktoria z Wojciech. 31 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 14 c. Waleria 3 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 15 Rozalia (skreslona, dop. um. - DW) 1 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 Aniela (dopisana - DW) Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 16 Jego S. Marcelina (skreslona, dop. zamê¿na - DW) 19 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
6 10 Jego O. Ksawery wd. 57 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
7 11 Cymbalski Pawe³ s. Ksawerego 28 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
7 17 ¿. Maria z Sabiñskich 28 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW
7 12 s. Zygmunt 1 Ostróg Luczyn 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl