Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 96

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Chodkiewicz Ludwika z d. Olizar, wdowa 50 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
1 1 jej syn W³adys³aw 24 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
1 2 Peretiatkowicz Zenon 26 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 3 Æuliński Fawentyn 64 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 2 æona Kamila z d. Gutkowska 46 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 3 córka Izabela 17 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 4 Taganowicz Sylwania, panna 15 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 5 Po¼niak Honorata, panna 18 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
2 6 Lisiecka Wincenta, panna 71 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
3 4 Gnoiński Miko³aj 50 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
3 5 Kosowski Norbert 27 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
3 6 Soroczyński Ferdynand 67 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
3 7 æona Marianna z d. Jaworska 36 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
3 7 Kwiatkowski Franciszek 31 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
4 8 Lebl Marianna z d. Przyborowska, wdowa 45 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
4 9 Przyborowska Cecylia 25 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
4 10 Przyborowska Tekla 18 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
4 8 Jaro³owicz Jan 68 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
5 9 Boroń Karol, wdowiec 58 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
5 10 syn Mieczys³aw 25 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
5 11 córka Filipina 32 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
5 12 córka Antonina 26 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
5 11 Wysocki Maciej 57 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 12 Wrze¶niowski Józef 41 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 13 æona Eleonora z d. Brzozowska 47 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 13 Borzecki Konstanty 27 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 14 æona Zofia z d. Wrze¶niowska 18 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 15 Brzozowska Apolonia z d. Wygowornicka, wdowa 61 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 17 B±kowska Józefa, panna 70 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 18 Wojek Antonina z d. Laskowska 56 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
6 19 Laskowska Marcelina, panna 72 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
7 20 Rudnicka Rozalia z d. Buczkowska 45 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
7 21 Skrzypicka Marianna z d. Buszkowska 37 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
8 14 Mimos Daniel 47 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
8 22 æona Wiktoria z d. Bratkiewicz 45 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
8 23 córka Antonina 18 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
8 15 Mimos Adam, æonaty 24 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 16 Marcinkowski Wojciech 56 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 24 æona Honorata z d. Kowalska 41 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 25 córka Marianna 10 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 26 córka Teresa 7 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 27 Matecka [Maszewska] Magdalena, panna 61 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 28 Kruzer Józefa, panna 71 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 29 Siemaszko Fortunata, panna 53 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 17 Brzozowski Pawe³, kawaler 47 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 18 Kosowski Leon 37 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 30 æona Urszula z d. £omicka 45 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 31 Rybczyńska Anna, wdowa 49 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 19 syn Kazimierz 25 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
9 20 syn Miko³aj 17 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 21 Judycki Izydor 40 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 32 æona Zuzanna z d. Wo¼nicka 31 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 22 syn Konstanty 11 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 23 syn Bronis³aw 7 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 24 syn Mieczys³aw 5 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 33 córka Eufrozyna 13 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 34 córka Emilia 2 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
10 25 Misinkiewicz Jakub, æonaty 48 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 26 Nowicki Wolfgang 49 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 35 æona Klementyna z d. Strza³kowska 43 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 27 syn Florian 9 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 28 syn W³adys³aw 4 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 36 córka Ludwika 7 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 37 córka Leonarda 6 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
11 38 córka Michalina 3 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 29 Sziakowski W³adys³aw 29 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 39 æona Kamila z d. Klimowska 28 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 30 Sziamowski Kazimierz, wdowiec 72 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 40 Wolańska Marcelina, wdowa 56 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 31 Czuper Józef 33 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 41 Cichońska Joanna, wdowa 28 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 32 syn Karol 6 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 33 syn Henryk 2 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 42 Z³otkowska Cecylia, wdowa 52 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
12 43 Semienowicz Paulina 32 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
13 34 Sziakowski Tytus 24 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
13 44 æona Aniela z d. Wolańska 25 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
13 45 córka Marianna 4 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
13 46 córka Joanna 1 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
14 35 ¦liwiński Teofil 31 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
14 47 æona Adela z d. Godzińska 22 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
14 36 syn W³adys³aw 1 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
14 48 Rodzińska Emilia, panna 45 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
14 37 £opuszański Aleksander 19 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 38 Galiński Micha³ 47 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 49 æona Aniela z d. Olchowicz 40 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 39 syn Kazimierz 20 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 40 syn Karol 18 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 50 córka Adela 16 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 51 córka Emilia 10 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
15 52 córka Leontyna 9 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
16 41 Malewski Józef 36 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
16 53 æona Klementyna z d. Kuczewska 23 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
16 54 córka Bronis³awa 6 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
16 55 córka Stanis³awa 2 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104
16 42 Suzin Julian, kawaler 43 M³ynów M³ynów 1869 Równe RK 171-1-104


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl