Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 45

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Tomasz Rekaczewski (Rykaczewski) s. Stanis³awa 33 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Æona Domicela z Koz³owskich 29 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 syn Józef 9 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 Matka Domiceli Konstancja Koz³owska wdowa 56 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 3 córka Emilia panna 23 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 Szl. Seweryn Grabowski 50 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 Æona Teofila z Rekaczewskich 52 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 syn Kajetan 17 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 córki Balbina 19 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 6 Franciszka 15 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 Brat Seweryna Wiktor Grabowski kawaler 57 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 6 Ch³. Mateusz Kowalski s. Wojciecha wdowiec 52 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 synowie Filip 14 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 8 Jan 10 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 córki Maria 23 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 8 Aniela 21 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 9 Katarzyna 19 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 9 Ch³. Micha³ Szyliga 70 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 10 Æona Anna z Rowińskich 52 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 11 córka Zofia 14 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 10 syn Jakub 32 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 12 Æona Jakuba Apolonia z Pińkiewiczów 28 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 11 syn Stanis³aw 3 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 12 Ch³. Jan Szyliga s. Micha³a 34 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 13 Æona Maria z Pi±tkowskich 29 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 13 synowie Antoni 10 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 14 Stanis³aw 9 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 15 Piotr 6 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 14 córka Maria 4 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 16 Æo³n. Jan Cybuch s. Ignacego 49 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 17 Ch³. Stanis³aw Cybuch s. Jana 12 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 15 siostry Katarzyna 22 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 16 Agnieszka 26 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 18 nie¶lubny syn Agnieszki Jan 7 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 19 Mieszcz. Julian Michalski 54 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 17 Æona Katarzyna z Mielichowskich 49 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 20 synowie Franciszek 15 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 21 Józef 13 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 22 Antoni 10 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 18 córki Rozalia 14 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 19 Maria 7 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 23 Ch³. Piotr £otocki s. Cypriana wdowiec 50 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 24 syn Kajetan 10 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 20 córki Maria 16 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 21 Aniela 15 Stary Wi¶niowiec M³ynowce 1872 Tarnopol DW 426-2-231


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl