Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 50

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 chłop Ignacy Wojnaszewski 30 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
1 1 żona Joanna zd. Koczakowska 28 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
1 2 syn Kazimierz 3 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 3 mieszczanin Michał Sawicki 52 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 2 żona Karolina zd. Popławska 47 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 4 synowie Józef 20 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 5 Antoni 11 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 6 Mikołaj 7 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 3 córki Bronisława 9 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
2 4 Tekla 3 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
3 7 chłop Jan Ostrowski 47 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
3 5 żona Karolina zd. Oborska 37 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
3 8 synowie Mikołaj 5 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
3 9 Adolf 2 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
3 6 córka Wiktoria 8 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 10 mieszczanin Wawrzyniec Przytomski 49 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 7 żona Maria zd. Nawrocka 47 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 11 synowie Mikołaj 11 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 12 Antoni 7 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 8 córka Wiktoria 3 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
4 13 mieszczanin Józef Przytomski wdowiec 57 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
5 14 mieszczanin Jan Przytomski 39 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
5 9 żona Tekla zd. Rutkowska 37 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
5 15 syn Józef 3 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
5 10 córki Helena 7 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
5 11 Petronela 5 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
6 12 mieszczanka Tekla Przytomska 59 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
6 16 syn Adam 25 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
7 mieszczanin Ludwik Przytomski 61 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
7 13 żona Rozalia 57 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
7 17 syn Łukasz 31 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
7 14 córka Tekla 19 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
7 18 mieszczanin Stefan Przytomski 31 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
8 15 żona Marcelina zd. Paszkiewicz 21 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
8 16 Kamila Dzwonkowska 20 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
9 19 chłop Grzegorz Żółkowski ż.prawosławna 49 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
10 20 chłop Mikołaj Krajewski ż.prawosławna 47 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
10 17 chłopka Franciszka Rutkowska 30 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
10 21 chłop Paweł Ostrowski ż.prawosławna 28 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
10 18 Kamila Wereszczyńska 26 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
11 22 chłop Piotr Kopiński 30 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
11 19 żona Witalisa zd. Ulanicka 30 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
11 20 chłopka Paulina Rutkowska m.prawosławny 28 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
11 21 Katarzyna Górska 20 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
11 22 Maria Rutkowska 26 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
12 23 chłop Jan Gryszpiński 41 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
12 23 żona Agata z. ¦widerska 43 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
12 24 syn Karol 5 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
12 24 córka z pierwszego męża Demińskiego Zuzanna 19 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34
12 25 Julia 15 Szumsk Majdan Antonowiecki 1881 Równe RK 245-1-34


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl