Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 59

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
357 770 Paw³owski Ignacy Ch³. 35 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
357 898 Æona Maria z Ziźbickich 32 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
357 899 Córki Kamila 13 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
357 900 Teresa 10 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
357 901 Maria 8 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
357 902 Koz³owska Maria Mieszcz. Mpraw. 44 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 771 Czerniatowicz Dominik Szl. 37 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 903 Æona Antonina z Chmielnickich 33 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 772 Syn Jan 7 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 904 Córki Kamila 15 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 905 Emilia 10 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
358 906 Maria 4 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 773 Kraszewski Karol Ch³. 42 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 907 Æona Aniela z Borowskich 40 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 774 Synowie Jan 11 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 775 Fabian 7 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 776 Witalis 3 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 908 Córki Kamila 15 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 909 Maria 13 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 910 Domicela 0,5 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
359 911 Kraszewska Maria wdowa 69 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 777 Chmielnicki Antoni Ch³. 59 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 912 Æona Franciszka z Turowskich 54 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 778 Synowie Józef 21 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 779 Teofil 19 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 780 Miko³aj 16 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 781 Jan 10 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 913 Córki Kamila 14 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
360 914 Teresa 12 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 782 Bilawski Miko³aj Ch³. 37 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 915 Æona Paulina z M±drzejewskich 35 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 783 Synowie Antoni 15 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 784 Adam 7 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 916 Córki Maria 16 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 917 Rozalia 5 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 918 Magdalena 2 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
361 919 Bielawski Katarzyna wdowa 79 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 785 Paw³owski Bazyli Ch³. 64 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 920 Æona Magdalena z Chmielnickich 57 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 786 Synowie Jan 23 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 787 Feliks 20 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 788 Adolf 15 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 789 Adam 13 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 925 Córki Franciszka 30 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
362 926 Maria 17 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
363 786 Bielawski Wojciech Ch³. 36 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
363 927 Æona Karolina z Linkiewiczów 49 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
363 787 Go³źbiowski Wawrzyniec 20 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
363 928 Córka Józefa 25 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 929 Chmielnicka Karolina wdowa 44 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 788 Syn Kazimierz 13 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 930 Córki Aleksandra 22 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 Petronela 20 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 Maria 15 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 Anna 17 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
364 934 Aniela 14 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
365 789 Chmielnicki Karol Ch³. 54 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
365 935 Æona Anna z Æarczyńskich 30 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW
365 936 Córka Kamila 7 Korzec Majdan Bere¼nicki 1885 Równe DW


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl