Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 21

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Mieszcz. Jan Kuriata 49 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 1 Żona Paulina z Bagińskich 39 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 2 Syn Celestyn 13 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228 0
1 2 Córki Franciszka 19 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 3 Jadwiga 9 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 4 Aniela 7 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 5 Marianna 4 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
1 6 Filomena 2 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 3 Mieszcz. Kazimierz Kuriata 32 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 7 Żona Anna z Boczkowskich 31 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 4 Synowie Bronisław 11 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 5 Adam 8 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 6 Tomasz 3 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
2 8 Córka Ludwika 13 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 332V 6228
3 7 Mieszcz. Dominik Kuriata 28 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229
3 9 Żona Aniela z Bagińskich 25 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229
3 8 Synowie Adolf 4 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229
3 9 Rafał 2 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229
4 10 Mieszcz. Kasper Kuriata 24 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229 0
4 10 Żona Aniela z Kuriatów 20 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229
4 11 Katarzyna z Bronowickich Kuriatowa wdowa 56 Berezne Marcelówka 1885 Równe DW 597-1-1 333R 6229


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl