Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 115

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Michał Sokołowski 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 1 żona Tekla 43 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 2 syn Stanisław 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 3 syn Wojciech 13 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 4 syn Jan 10 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 5 syn Marceli 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 2 córka Petronela 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3R 6
1 6 Sokołowski, szwagier 23 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
2 3 Franciszka Ziębicka, rekrutka [mąż w wojsku] 33 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
2 7 syn Stefan 7 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
2 4 córka Ludwika 12 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
2 5 córka Wiktoria, bliźniaczka Ludwiki 12 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
2 6 córka Elżbieta 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 8 Jakub Sokołowski 43 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 7 żona Wiktoria 38 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 9 syn Jan 16 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 10 syn Antoni 15 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 11 syn Jan 12 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 12 syn Paweł 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 13 Jan Podgruszecki 28 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 8 żona Józefa 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 14 syn Kazimierz 6 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
3 15 syn Kazimierz 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
4 16 Włodzimierz Choina 29 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
4 9 żona Julia 28 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
4 10 córka Michalina 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
4 11 córka Karolina 3 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 17 Józef Bernacki 62 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 12 żona Julia 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 18 syn Andrzej 33 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 19 syn Piotr 28 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 20 syn Marcin 18 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 13 córka Marianna 20 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 14 córka Anna 14 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 21 Augustyn Bernacki 32 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 15 żona Karolina 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
5 16 córka Michalina 6 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 22 Piotr Łukomski 33 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 17 żona Karolina 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 23 syn Adam 6 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 18 córka Adolfina 7 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 19 córka Teofila 1 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 24 Maciej Łukomski, wdowiec 42 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 25 syn Jan 21 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 26 syn Marceli 10 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 3V 7
6 20 córka Józefa 12 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
6 21 Julia Łukomska, matka wdowa 57 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
7 27 Michał Choina 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
7 28 syn Franciszek 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
8 29 Jan Łukomski 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
8 22 żona Magdalena 51 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
8 30 syn Stefan 32 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
8 23 Antonina Ziembicka [Ziębicka], krewna 22 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 31 Jakub Ostaszewski 63 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 24 żona Anna 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 32 syn Karol 18 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 25 córka Karolina, bliźniaczka Karola 18 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 33 Wojciech Ostaszewski, syn Jakuba 28 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 26 żona Agnieszka 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
9 34 syn Jan 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 35 Józef Sokołowski 63 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 27 żona Paulina 43 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 36 syn Jan 20 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 37 syn Franciszek 18 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 38 syn Ludwik 6 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 28 córka Antonina 21 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
10 29 córka Teofila 16 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
11 30 Małgorzata Mazurenko, wdowa 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
11 39 Feliks Mazurenko, wychowanek 23 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
11 31 żona Marianna 20 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
11 40 syn Michał 2,5 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
11 41 syn Jan 1 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
12 32 Agnieszka Gągało 27 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 42 Bazyli Grabowski 39 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 33 żona Marianna 30 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 43 syn Michał 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 44 syn Tomasz 5 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 34 Łuka Grabowska, siostra 28 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
13 35 Katarzyna Grabowska, siostra 23 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 45 Grzegorz Choina 53 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 36 żona Tekla 48 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 46 syn Michał 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 47 syn Karol 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 37 córka Tekla 21 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4R 8
14 38 córka Wiktoria 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
14 39 córka Józefa 17 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
15 48 Karol Ziembicki 38 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
15 40 żona Katarzyna 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
15 41 córka Klementyna 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 49 Wojciech Filarowski 39 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 42 żona Wiktoria 26 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 50 syn Stanisław 10 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 51 syn Józef 5 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 43 córka Elżbieta 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
16 52 Wojciech Filarowski, brat 25 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 53 Jan Sokołowski 38 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 44 żona Franciszka 36 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 54 syn Feliks 10 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 45 córka Sabina 14 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 46 córka Marianna 8 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
17 47 córka Antonina 5 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
18 48 Marianna Iwanowska, wdowa 83 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
18 49 Salomea Andrejewa, na komornym 33 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
18 50 córka Anastazja 15 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
18 51 córka Antonina 13 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
18 52 córka Katarzyna 5 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 53 Franciszka Żarska 49 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 55 syn Kazimierz 20 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 56 syn Jakub 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 54 córka Teofila 18 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 57 Jan Grabowski, zięć 42 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 55 żona Zofia 33 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 58 syn Adam 9 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 59 syn Michał 4 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9
19 Wojciech Grabowski, brat Jana 19 Kuniów Martyń 1863 Równe DM 654-1-39 4V 9


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl