Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 21

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Marcin Brzeski 51 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
1 Anna Brzeska żona 45 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
1 Seweryn Brzeski syn 15 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
1 Dominik Brzeski syn 9 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
1 Kunegunda Brzeska córka 13 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
1 Katarzyna Bałkowska służąca 18 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Józef Bodakowski dyspozytor 34 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Ewa Bodakowska żona 28 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Stanisław Bodakowski syn 8 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Piotr Bodakowski syn 7 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Wojciech Bodakowski syn 5 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Ksawery Bodakowski syn 4 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Filip Bodakowski syn 2 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Józef Bodakowski syn 1 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21 0
2 Feliks Ponieński służący 17 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
2 Józef Bojarski służący 36 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
3 Ludwik Berenoski 40 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
3 Magdalena Berenoska żona 35 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
4 Antoni Tkacz 30 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
5 Grzegorz Huzyj obrządku ruskiego Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21
5 Zofia Huzyj żona 30 Luboml Maszów 1791 Lublin BK 21


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl