Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 37

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
114 1 Grzelak Andrzej, z gub. kaliskiej 45 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
114 1 żona Katarzyna z Dobrzyńskich 37 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
114 2 syn Józef 8 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
114 2 córka Józefa 15 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
114 3 córka Marianna 13 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
114 4 córka Aniela 4 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 3 Lipiński Franciszek 42 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 5 żona Rozalia z Chomiczów 40 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 4 syn Władysław 15 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 5 syn Konstanty 13 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 6 syn Marcelin 11 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 7 syn Józef 9 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 8 syn Wacław 7 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 9 syn Marian 5 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 10 syn Eugeniusz 2 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 6 córka Marianna 15 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
115 7 Żołędziewska Marianna, krewna 17 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 11 Lipiński Józef 37 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 8 żona Adela z Boryszkiewiczów 33 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 12 syn Antoni 12 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 9 córka Józefa 6 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 10 córka Antonina 5 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
116 11 córka Elżbieta 1 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
117 13 Matusiak Marcin, z gub. piotrkowskiej, gm. Wodzierady 28 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
117 12 żona Florentyna z Andrzejczaków 24 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
117 14 syn Józef 0,5 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
117 13 córka Zofia 1,5 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
118 15 Piotrowski Józef, z piotrkowskiej gub., gm. Miedźno 57 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
118 14 żona Antonina z Marczaków 55 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
118 16 syn Józef 20 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
118 17 syn Piotr 16 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
119 18 Piotrowski Franciszek, z piotrkowskiej gub., gm. Miedźno 30 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
119 15 żona Józefa z Ziółkowskich 22 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
120 19 Fic Mikołaj, z kaliskiej gub., pow. Konin 33 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
120 16 żona Marianna z Banaszaków 33 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
120 17 córka Helena 13 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707
120 18 córka Stanisława 5 Stepań Mielnica 1889 CDIAK DM 1045-2-707


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl