Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 55

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bu³ajewski W³odzimierz s. Hieronima 47 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW 37V 8591
1 1 ¿. Petronela z Markiewicz 42 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Franciszek 16 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
1 3 Stanis³aw 12 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
1 4 Jan 5 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
1 2 c. Maria 15 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
1 3 Józefa 8 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
2 5 Danilewicz Maciej wd. 72 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
2 6 s. Kazimierz 23 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
2 4 c. Adela 40 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
2 5 Józefa 19 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
3 6 Karczewska Zofia z Krymsk. m.pr. 25 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
4 7 Karasiewicz Tomasz s. Grzegorza 79 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
4 7 ¿. Karolina z Romanowsk. 59 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
4 8 c. Jadwiga 20 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
5 9 Krymska Maria z Kasznowsk. wd. 45 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
5 8 s. Bronis³aw 12 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
5 c. Franciszka 19 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
6 9 Krymski Karol s. Marcina 24 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
6 10 ¿. Jadwiga z Karasiewiczów 20 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
7 10 Leszczyñski Adam s. Rafa³a 33 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
7 11 ¿. Konstancja z Cieszkowsk. 24 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
7 12 c. Anna 6 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
7 13 Józefa 3 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
8 11 Siñkowaki Konstanty s. Jakuba kaw. 32 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
9 12 Sarnecki Apolinary s. Jana 42 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
9 13 s. Zygmunt 32 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
9 14 c. Krystyna 10 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
9 15 Aniela 5 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
9 16 Maria 3 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
10 14 Soko³owski Celestyn s. Franciszka 37 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
10 17 ¿. Antonina z £adziñskich 29 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
10 15 s. Jan 1 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
10 18 Jego s. Michalina 33 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 16 Urban Stanis³aw s. Jakuba 47 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW 38R 8591
11 19 ¿. Marianna z Sierepko ? 37 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 17 s. Józef 15 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 18 Ludwik 6 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 19 Miko³aj 1 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 20 c. Zofia 11 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
11 21 Bronis³awa 5 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
12 20 Jasiñski Karol s. Leona 30 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
12 22 ¿. Emilia z Krymskich 25 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
12 21 s. Jan 7 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
12 22 Stanis³aw 9 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 23 Janczyñski Ludwik s. Józefa 43 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 23 ¿. Konstancja z Proniew. 42 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 24 s. Stanis³aw 15 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 25 Jan 11 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 26 Nikodem 7 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
13 27 Micha³ 5 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
14 28 Janczyñski Jan s. Józefa 36 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
14 24 ¿. Anna z Krzemiñskich 34 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
14 29 Jego br. W³adys³aw 26 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW
14 25 Jego M. Brygida z Bogusz. 67 Ostróg Mohylany 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl