Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 38

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Wodochowicz Faustyn s. Antoniego ¯.pr. 67 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW 38R 8591
2 1 Wojciechowska Alojza z ¯ebrowskich wd. 55 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
3 2 Ganowicz Antoni s. Wac³. Lut. 43 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
3 2 ¿. Antonina z Ulrychów 31 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
3 3 s. Antoni (skre¶lony, dop. um. - DW) 2 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW 38V 8592
3 4 c. Marianna 10 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
3 5 Anna (skre¶lona, dop. um. - DW) 5 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
4 4 ¯ygad³o Micha³ s. £ukasza 42 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
4 6 ¿. Honorata z Polichowskich 37 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
4 5 s. Antoni 16 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
5 6 Sinicki Aleksander s. Piotra 59 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
5 7 ¿. Julia z Krzy¿anowskich 60 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
5 7 s. Wiktor 33 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
5 8 c. Katarzyna (skre¶lona, dop. zamê¿na - DW) 20 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
5 9 Petronela 19 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
6 10 Tyszczenko Maria z Janczyñskich m.p. 27 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
7 8 Czermak Franciszek wd. 78 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
7 9 s. Micha³ 24 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
7 10 Antoni 21 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
7 11 c. Anna 24 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
7 12 Katarzyna 16 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
8 13 Janczyñska Anastazja panna 30 Ostróg Moszczanica 1903 Ostróg par. DW
0 katolików nie ma Ostróg Moszczanica Ma³a 1903 Ostróg par. DW
1 1 Gi¿ycka Paulina 18 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
2 2 Dmitrukowa Franciszka z Zawadzkich m.pr. 48 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
3 1 Iwasiewicz Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
3 3 ¿. ... Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
3 2 s. ... Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
3 3 ... Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
3 4 c. ... Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
4 4 Raczyñski Kornel 42 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
4 5 ¿. Ludwika z Kulczyckich 32 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
5 5 ¦widziñski Florian 25 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
5 6 ¿. Paulina z Jasiñskich 23 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
5 7 c. Maria 3 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
6 6 Sikorski Stefan 24 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
7 7 Suprowicz Franciszek 29 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW
7 8 ¿. Józefa z Raczyñskich 22 Ostróg Moszczanica Wielka 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl