Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 20

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Marianna Kurdwanowska 56 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
1 Urszula Jankowska wdowa siostra 53 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
1 Tekla Karwoska służąca 25 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24 0
1 Regina Zamorska służąca 40 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Jan Jędrzejowski dyspozytor 59 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Rozalia Jędrzejowska żona 48 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Mateusz Jędrzejowski syn 15 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Antoni Jędrzejowski syn 7 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Konstancja Jędrzejowska córka 23 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Barbara Jędrzejowska córka 14 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
2 Honorata Jędrzejowska córka 9 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Maciej Bortnowski 36 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Franciszka Bortnowska żona 32 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Ignacy Bortnowski syn 8 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Tomasz Bortnowski syn 5 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Walenty Bortnowski syn 2 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Zofia Bortnowska córka 5 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
3 Marcjanna Szałosz służąca 14 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24
4 Erazm Jotkowski 30 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24 0
4 Jacek Zamorski służący 20 Luboml Mussur 1791 Lublin BK 24


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl