Miejscowo¶ę
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 14

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœę Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
22 1 Nagrocki [Nagrodzki] Leontyn 36 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
22 1 æona Adela z d. Przybyszewska 36 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
22 2 córka Ludwika po II-ma³æ. 1 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
22 2 syn Micha³ po I-ma³æ. 7 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
22 3 córka Józefa 4 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
22 3 ojciec Leontyna Stanis³aw Nagrocki 61 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 4 Nagrocka Tekla Maria, panna 63 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 4 Przechodzki Grzegorz 39 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 5 æona Julia 35 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 6 córka Maria 3 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 7 córka Anna 1 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 5 Wolański Jan 24 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 8 Zarźba Joanna, panna 19 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62
23 9 Wadecka, wdowa 32 Wiszenki Nie¼wierz 1857 £uck DM 1-35-62


Zarówno w samych ksiźgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siź b³źdy. Proszź je zg³aszaę na adres wodanka @ o2.pl