Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 186

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Badbin Sylwester s. Ignacego 52 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 38V 8592
1 1 ¿. Karolina z Beketupów 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 2 Bielecki Faustyn s. Adama 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Marcelina z Dobrzañsk. 37 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 3 s. Jan 6 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 4 Adam 9 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Józefa 13 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 4 Stanis³awa 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 5 Rozalia 1 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
2 6 Paulina 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
3 5 Benderski Józef s. Stefana 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
3 7 ¿. Anna z Góralskich 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
3 6 s. Gabriel 24 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
4 7 Benderski Micha³ s. Józefa 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 39R 8592
4 8 ¿. Helena z Wierzbickich 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
4 9 c. Aniela 10 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
5 8 Benderski Maciej s. Józefa 33 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
5 10 ¿. Anna z Wojciechowskich 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
5 9 s. Józef 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
5 10 Adam 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
5 11 c. Antonina 9 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
6 11 Benderski Franciszek s. Józefa 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
6 12 ¿. Joanna z Telickich 25 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
6 12 s. Piotr 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
7 13 Butkiewicz Jan s. Kazimierza 38 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
7 13 ¿. Anna z Downarowiczów 23 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
7 14 s. Zygmunt 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
8 15 Wierzbicki Stanis³aw s. Ludwika 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
8 14 ¿. Julia z Hartmanów 20 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 16 Wierzbicki Józef s. Kaspra 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 15 ¿. Antonina z Dobrzan. 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 17 s. Zygmunt 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 16 c. Jadwiga 17 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 17 Oktawia 15 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 18 Joanna 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
9 19 M jej Apolonia z Wierzbickich 72 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
10 20 Wierzbicka Rozalia z Kamiñskich wd. 53 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
10 18 s. Walery 30 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
11 21 Wierzbicka Zofia z Gwozdeckich 55 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
11 19 s. Marceli 20 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
12 20 W±sowicz Stanis³aw s. Wincentego 41 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
12 21 br. Aleksander 18 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
13 22 Dobrzañski Piotr s. Jana 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
13 22 ¿. Maria z Grabowskich 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
13 23 s. Ludwik 22 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 24 Dobrzañski Jan s. Piotra 37 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 23 ¿. Salomea z Baszyñskich 34 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 25 s. Marceli 15 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 26 Antoni 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 24 c. Anna 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 25 Weronika 9 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
14 26 Bronis³awa 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
15 27 Dobrzañski Józef s. Piotra 29 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
15 27 ¿. Ewelina z Podgruszeckich 23 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
15 28 s. Jan 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
15 29 Marian 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
15 Zygmunt (dopisany) Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
16 30 Dobrzañski Stanis³aw s. Piotra 28 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 39V 8593
16 28 ¿. Kornelia z Soko³owskich 26 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
16 31 s. Bronis³aw Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
17 32 Dobrzañski Kajetan s. Józefa 52 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
17 29 ¿. Honorata z Gorzkowskich 47 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
17 30 c. Bronis³awa 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
17 31 Stanis³awa 8 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 33 Dobrzañski Jakub s. Eliasza 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 32 ¿. Ewelina z Bileckich 30 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 34 s. Micha³ Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 35 Adam 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 33 c. Maria 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 34 Antonina 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 35 jego M. Maria z Okowin. 67 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
18 36 jego brat Józef 26 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
19 36 Dorengowa Helena z Szal wd. 72 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
20 37 Diaczuk Katarzyna z Wedler mpr. 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
21 38 Dobryñska Franciszka z Mink mpr. 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 37 Zab³ocki Jan s. Józefa 26 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 39 ¿. Anna z Pietruszewsk. 26 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 38 s. Antoni 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 39 Franciszek 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 40 Stanis³aw 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 Bronis³aw (dopisany) Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 40 c. Apolonia 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
22 41 Aniela 2 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
23 41 Zab³ocki Piotr s. Józefa 35 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
23 42 ¿. Ludwika z Ozimkow. 29 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
24 42 Zieliñski W³adyslaw s. Franciszka 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
24 43 ¿. Magdalena z Czerwiñsk. 52 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
24 44 c. Salomea 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
24 45 Teodora 20 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
24 46 Antonina 18 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
25 43 Kaczanowski Józef s. Franciszka 17 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
26 44 Krzemiñski Jakub s. Jana ¿.pr. 57 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
27 45 Kaliñski Micha³ wd. 91 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
28 47 Kowalska Paulina z Krzemin. wd. 67 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
28 46 s. Józef 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
28 47 Antoni 17 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
28 48 c. Maria 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
29 48 Kowalski Micha³ s. Wikt. 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 40R 8593
29 49 ¿. Anastazja z Jasiñskich 40 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
29 49 s. Marian 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
30 50 Kowalski Tomasz s. Stanislawa 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
30 ¿. Kazimiera z Markowskich (dopisana) 26 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
31 51 Liszañski Antoni 52 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
31 50 ¿. Katarzyna z Droszczyków 64 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 52 £ukomski Antoni s. Miko³aja 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 51 ¿. Helena z Dobrzañskich 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 53 s. Franciszek 17 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 54 Piotr 8 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 55 Józef 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 52 c. Joanna 15 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 53 Michalina 14 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 54 Klementyna 8 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
32 55 Maria 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
33 56 £ukaszczuk Michalina z Won. m pr. 44 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
34 57 Mejer Efrozynia panna 20 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 56 Oborski Bronis³aw s. Ignacego 24 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 58 ¿. Karolina z Jakuszewskich 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 59 c. Ludwika 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 60 Antonina 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 57 jego br. Piotr 11 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 58 Stanis³aw 9 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 59 Jan 13 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
35 61 jego siostra Helena 16 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
36 62 Oczertowicz Aniela z Sabec. m pr. 44 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 60 O³oszañski Józef s. Teodora 40 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 63 ¿. Faustyna z Wereszczyñskich 37 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 61 s. Józef 29 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 62 Stanis³aw 18 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 63 Antoni 14 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 64 Marceli 10 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 65 W³adys³aw 1 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 64 c. Oktawia 15 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 65 Maria 8 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
37 66 Olimpia (skre¶lona, dop. um.) 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 66 Przew³ocki Antoni s. Stanislawa 44 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 67 ¿. Karolina z Gêsiorowsk. 34 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 67 s. Józef 16 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 40V 8594
38 68 Franciszek 12 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 69 Marian 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 70 Fabian 1 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
38 68 c. Rozalia 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
39 71 Przew³ocki Franciszek s. Stanislawa ¿.pr. 42 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 72 Przew³ocki Bazyli s. Piotra 35 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 69 ¿. Ludwika z Wierzbick. 32 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 73 s. Boles³aw 7 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 74 Bronis³aw 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 70 c. Rozalia 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 71 Zofia 4 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
40 72 Krystyna Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
41 73 Przew³ocka Zofia z Dobrzan. m.pr. 57 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
42 75 Pietruszewski Ludwik s. Justyna 36 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 76 Piotrowski Julian s. Feliksa 31 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 74 ¿. Bronis³awa z Bartosiewicz. 31 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 77 s. Piotr 8 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 78 Aleksander 14 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 75 c. Aniela 13 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 76 Ewelina 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
43 77 Anna 2 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
44 79 Roliñski Ewaryst s. Józefa kaw. 30 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
45 80 Rudkowski Franciszek s. Kazimierza 68 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
45 78 ¿. Katarzyna z Gêbarow. 62 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
45 79 wych. Maria Masterkow. 9 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
46 81 Siekierzyñski Walery s. Marcelego 27 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
47 80 Stychañska Paulina panna 72 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
48 81 Sobañska Katarzyna c. Kaspra panna 47 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
49 82 Telicki Kazimierz s. Franciszka 50 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
49 82 ¿. Teresa z Koziñskich 55 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
49 83 s. Adolf 25 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 84 Fidyk Józef s. Gabriela 47 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 83 ¿. Kamila z Dobrzañskich 37 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 85 s. Dionizy 18 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 86 Witold 1 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 84 c. Wilhelmina 18 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 85 Bronis³awa 13 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 86 Marcelina 10 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 87 Antonina 5 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
50 88 Jadwiga 3 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 89 Celiñska Agata z Grabowsk. wd. 52 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW 41R 8594
51 87 s. Karol s. Jakuba 29 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 ¿. Maria z Soko³owskich (dopisana - DW) Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 s. Stanis³aw (dopisany - DW) Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 88 Marceli 23 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 90 c. Paulina 22 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 Celiñski Józef s. Jakuba 33 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 91 ¿. Anna z Dobrowolsk. 25 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW
51 92 Jarmuszewska Maria z Szal wd. 72 Ostróg Nowomalin 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl