Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 32

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
48 139 Jednodworzec Józef Józefow Wilkowski żona prawosławna 54 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
48 140 Stanisław syn 19 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
48 141 Jednodworzec Ludwik Wilkowski żona prawosławna 28 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
48 142 Jednodworzec Michał Wieżeski żona prawosławna 39 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 143 Cudzoziemiec Jerzy Jerzow Szrłowski 41 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 172 Żona Marianna z d. Roder córka Szymona 43 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 144 Antoni syn 23 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 145 Jerzy syn 19 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 146 Karol syn 11 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 147 Jakub syn 15 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
49 148 Józef syn 5 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
50 149 Chłop Jakub Kelner 57 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
50 173 Jego żona Weronika z Weberów 49 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
50 150 Jan syn 14 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
50 151 Józef syn 5 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
50 174 Elżbieta córka 19 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
51 152 Franciszek kelner syn Krzysztofa 31 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
51 175 Żona Marianna z Kusińskich 28 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
51 176 Franciszka córka 6 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
51 177 Anna córka 2 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
52 153 Jednodworzec Piotr Antonow Czesniowski żona prawosławna 35 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 154 Jednodworzec Michał Józefow Paw...(reszty brak) Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 178 Jego żona Marianna z Sefanowiczów 51 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 155 Jan syn 23 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 156 Aleksander syn 28 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 179 Jego żona Aniela z Grodzińskich 25 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
53 180 Jego siostra Marianna 30 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
54 181 Jednodworka Julia Nartowska 49 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
54 157 Dzieci ich nieślubne: Franciszek syn 29 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
54 182 Marianna córka 20 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
54 183 Katarzyna córka 25 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW
54 184 Julia córka 6 Złoczówka Nowy Tok 1869 Równe DW


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl