Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 123

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Ignacy Chlebowski 60 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Kordula z Łabęskich 48 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 syn Leon Stefan 17 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 3 Szl. Bronisław Olszewski kawaler 40 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 4 Szl. Narcyz Wa¶kiewicz s. Floriana kawaler 22 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 5 Szl. Aleksander Perkowski kawaler 52 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 6 Chł. Franciszek Krupiński wdowiec 42 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 2 córka Julia 13 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 7 Szl. Franciszek Radziszewski s. Feliksa 54 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 3 Żona Karolina z Hausmanów 56 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 4 córka Leontyna 27 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 5 Szl. Maria z Lerkamów Pitczmanowa wdowa 43 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 6 córka Konstancja Władysława 14 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 7 Szl. Konstancja z Halczyńskich Lerkamowa wdowa 62 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 8 Szl. Grzegorz Stanisław Gajewski wdowiec 57 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 9 Szl. Kajetan Surdio 35 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 8 Żona Julia z Gajewskich 26 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 10 Szl. Julian Dworzycki 50 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 9 Żona Eleonora z Rozdolskich 44 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 10 Szl. Teofila Rozdolska panna 39 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 11 Siostry Wiktoria 19 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 12 Dioniza 13 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 13 Chł. Maria z Zielińskich Nojmanowa 24 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 14 Majorowa Wiktoria z Grotowskich Bogdarenko wdowa 63 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 11 1-dw. Piotr Romer s. Walentego ż. prawosł. 72 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 15 Szl. Tekla Żurakowska panna 65 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 16 Siostra Paulina 63 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 12 Szl. Teofil Michałowski ż. prawosł. 25 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
13 13 Chł. Jan Wróblewski s. Macieja 40 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
13 17 Żona Eleonora z Kapu¶cińskich 34 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
13 18 córki Zofia 12 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
13 19 Ludwika 5 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 20 Chł. Julia z Bryjerów Bogdanowa wdowa 66 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 14 1-dw. Feliks Kretowicz s. Franciszka 53 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 21 Żona Maria z Bogdanów 46 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 15 synowie Feliksa z 1-ej żony Alojzy 21 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 16 Anastazy 13 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
14 17 Franciszek 11 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
15 22 Chł. Józefa z Lewandowskich Dziusowa m.prawosł. 43 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
16 23 Szl. Elżbieta z Karnowskich Michalska wdowa 48 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
16 24 córka Adela 23 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
17 18 Szl. Kamil Górski s. Stanisława 30 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
17 25 Żona Celina z Michalskich 30 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
17 19 syn Józef 9 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
17 20 1-dw. Mikołaj Stańkiewicz s. Stanisława kawaler 20 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
17 26 Szl. Ewelina z Raczewskich Sędzimierzowa 50 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
18 27 Szl. Franciszka z Saldatów Lubdowiczowa wd. 55 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
18 21 syn Adolf 32 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
18 28 córka Celina 37 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 22 1-dw. Eliasz Kański s. Jana 28 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 29 Żona Franciszka z Pitruszewskich 32 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 23 synowie Ludwik 3 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 24 Karol 0,5 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 25 Żołnierz Antoni Kański s. Jana 42 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
19 30 Siostra Franciszka panna 24 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 26 Mieszcz. Piotr Doliński s. Grzegorza 42 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 31 Żona Franciszka z Krawczyńskich 31 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 27 synowie Teodor 11 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 28 Józef 5 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 29 Paweł 4 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 30 Jan 1 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 32 córka Joanna 3 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 33 Siostra Piotra Lucyna Dolińska panna 37 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
20 31 Żołn. Łukasz Doliński s. Grzegorza kawaler 43 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
21 34 Chł. Justyna z Janiszewskich Szymańska wdowa 72 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
21 32 syn Konstanty s. Adama 30 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
21 35 Żona Kornelia z Bobołowskich 31 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
21 36 córki Konstantego z 1-ej żony Katarzyna 7 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
21 37 Elżbieta 4 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
22 33 Chł. Adam Szymański s. Waleriana kawaler 20 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
22 38 Siostry Apolonia 19 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
22 39 Julia 15 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
22 34 1-dw. Kazimierz Kapu¶ciński kawaler 23 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
22 40 Siostra Olimpia panna 22 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
23 35 Chł. Maciej Hanulak s. Jakuba 26 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
23 41 Żona Maria z Rudkowskich 40 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
24 42 Chł. Julia z Szafatowiczów Gromnicka wdowa 44 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
24 43 córka Róża 16 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
24 44 Chł. Brygida z Gromnickich Meronowiczowa M,pr. 26 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
25 45 Chł. Elżbieta z Szymańskich ¦wi±tkowska wd. 36 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
25 36 syn Jan s. Wincentego 15 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
25 46 córki Maria 19 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
25 47 Brygida 12 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
26 37 Chł. Józef Kaczan s. Jana 64 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
26 48 Żona Helena z Pini±żków 54 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
26 49 córka Anna 24 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
27 38 Chł. Antoni Gromnicki s. Apolona 30 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
27 50 Żona Franciszka z Karpiuków 34 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
27 39 synowie Grzegorz 5 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
27 40 Apolon 3 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
27 51 Córka Franciszki z 1-go męża Joanna Ławczukowa 12 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 41 Chł. Józef Pini±żko s. Karola 38 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 52 Żona Katarzyna z Lewczyków 38 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 42 synowie Stanisław 13 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 43 Jakub 11 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 44 Józef 8 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
28 53 córka Maria 2 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
29 54 Chł. Maria z Kaczanów Stokalska M.pr. 38 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
30 45 Żołn. Andrzej Kalatyński 50 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
30 55 Żona Apolonia z Sawickich 48 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
30 46 syn Stanisław 6 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
30 56 córki Maria 24 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
30 57 Rozalia 22 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
31 47 Żołn. Jan Kalatyński s. Wawrzyńca wd. 54 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
31 58 córki Antonina 21 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
31 59 Magdalena 17 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
32 60 Chł. Maria Serafinowa wd. 60 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
33 61 Chł. Lucyna z Karpiuków Dutkowska wd. 57 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
33 48 synowie Dominik s. Józefa 20 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
33 49 Kajetan 17 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
34 62 Żołn. Józefa z Pini±żków Machowska wd. 52 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
35 63 Chł. Maria z Pini±żków Kaczanowa wdowa 50 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
35 64 Szl. Antonina z WoĽniakowskich Stańkiewiczowa wd. 42 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
35 50 Żołn. Franciszek Fiałkowski s. Józefa 53 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Chł. Feliks Soczyński s. Kazimierza 54 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 2 Chł. Franciszek Budzyński 36 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 3 Chł. Stefan ¦widziński s. Ignacego 17 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 4 Chł. Łukasz Jabłoński s. Józefa 36 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 1 Żona Agnieszka z Grockich 23 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 5 syn Antoni 3 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 6 Mieszcz. Wiktor Malawski s. Grzegorza 28 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 2 Żona Michalina z Sawickich 24 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 3 córka Maria 3 Stary Wi¶niowiec Nowy Wi¶niowiec - pracown 1872 Tarnopol DW 426-2-231


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl