Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 155

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Olbry¶ Jan 41 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
1 1 ¿ona Maria 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
2 2 Ochmit Antoni 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
2 2 ¿ona Józefa 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
3 3 Sk³adanek Piotr 35 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
4 3 Sikorska £ucja 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 4 Sawicki Adolf Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 4 ¿ona Franciszka 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 5 dzieci Walery 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 5 Agnieszka 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 6 Konstancja 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
5 6 Karol 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 7 Sawicki Bart³omiej 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 7 ¿ona Antonina 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 8 dzieci Adela 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 9 Joanna 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 8 Jan 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
6 9 Bronis³aw 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 10 Sawicki Jan 82 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 10 ¿ona Honorata 61 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 11 Sawicki Marceli 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 11 ¿ona Katarzyna 30 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 12 dzieci Maksymilian 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 13 Marian 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
7 14 Antoni 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
8 15 Sawicki Franciszek 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
8 12 ¿ona Maria 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
8 16 Sawicki Piotr 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 17 Synajewski Wincenty 66 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 18 Synajewski Wincenty 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 13 ¿ona Apolonia 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 14 dzieci Wiktoria 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 19 Leon 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
9 15 Soko³owska Zofia Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 20 Paszkowski Ludwik 56 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 16 ¿ona Petronela 48 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 21 dzieci Stanis³aw 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 17 Aniela 27 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 18 Joanna 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 22 Karol 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
10 23 Aleksander 19 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
11 24 Paszkowski Wojciech 55 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
11 25 Paszkowski Adolf 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
11 26 Paszkowski Franciszek 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
11 19 Paszkowska Joanna Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
12 27 Paszkowski Wojciech 43 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
12 20 ¿ona Franciszka 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
12 28 dzieci Witold 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
12 29 Franciszek 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
12 30 Adolf 19 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
13 31 Paszkowski Józef 53 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
13 21 ¿ona Maria 33 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
13 32 syn Wojciech 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 33 Paszkowski Józef 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 22 ¿ona Katarzyna 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 23 dzieci Bronis³awa 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 34 Karol 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 24 Petronela 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 25 Gabriela 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
14 26 Wiktoria 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
15 35 Paszkowski Stanis³aw Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
15 27 ¿ona Aniela Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
16 36 Piotrowski Aleksander 24 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
17 28 Lewicka Anna 67 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
17 37 Lewicki Adolf 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
17 29 ¿ona Paulina 30 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 38 Lewicki Micha³ 43 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 30 ¿ona Anna 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 31 dzieci Katarzyna 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 32 Józefa 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 39 Wojciech 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
18 40 Stanis³aw 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 41 Lewicki Wincenty 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 33 ¿ona Henryka 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 42 dzieci Adolf 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 43 Józef 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 34 Karolina 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 35 Helena 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 44 Antoni 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
19 36 Lewicka Paulina 24 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 45 Lewicki Marceli 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 37 ¿ona Aniela 40 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 46 dzieci Jan 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 47 Piotr 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 48 Józef 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 38 Michalina 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
20 39 Rafalina 8 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
21 40 Lewicka El¿bieta 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
21 49 dzieci Marcin 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
21 50 Micha³ 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
21 41 Adolfina 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
21 42 Paulina 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
22 51 Lewicki Franciszek 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
22 43 ¿ona Emilia 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
22 44 córka Karolina 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
23 52 Lewicki Marek Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
23 53 Lewicki Jan 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
24 54 Las Hipolit 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
24 45 ¿ona Wiktoria 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
25 55 Lipa Pawe³ 31 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
25 46 ¿ona Maria 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
25 56 syn Franciszek 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 57 D±browski Pawe³ 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 47 ¿ona Narcyza 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 58 dzieci Franciszek 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 48 Petronela 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 49 Aniela 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
26 50 Józefa 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 59 Botkowski Andrzej 57 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 51 ¿ona Narcyza 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 60 dzieci Franciszek 23 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 61 Stanis³aw 17 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 52 Teofila 27 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 53 Maria 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
27 54 £ucja 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
28 62 Brajerski Augustyn Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
28 55 ¿ona Ma³gorzata Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
29 63 Buszyñski Pawe³ Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 56 Kajdanowicz Karolina Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 64 dzieci Kasper 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 65 Franciszek 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 57 Aniela 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 58 Bronis³awa 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
30 59 Teresa 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
31 66 Karasiewicz Anastazy 64 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
32 60 Kowalska Salomea 56 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
33 67 Korczak Stanis³aw 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
33 61 ¿ona Józefa 62 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
34 68 Wojciechowski Karol 39 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
34 62 ¿ona Teofila 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
35 63 Szmidt Katarzyna 66 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
35 69 Szmidt Antoni 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
35 64 ¿ona Józefa 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
35 70 syn Jan 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
36 71 Szuprowicz Wincenty Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
36 65 ¿ona Maria Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
36 72 syn Leon Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
37 73 Markus Józef Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
37 66 ¿ona Marianna Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
37 67 córka Maria Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
38 74 Majewski Eugeniusz Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
38 68 ¿ona Paulina Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 75 Markowski Andrzej 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 69 ¿ona Maria 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 76 dzieci Ludwik 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 77 Józef 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 70 Anna 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
39 71 Antonina 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
40 78 Hryniewicz Antoni 92 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
40 72 ¿ona Marcelina 79 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
41 79 Jab³oñski Józef 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
41 73 ¿ona Maria 49 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
41 74 córka Malwina 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
42 80 Zawadzki Jan 94 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a
42 75 ¿ona Malwina 87 Dubno Obhów 1892 £uck DW 22-1-279a


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl