Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 155

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mê¿czyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mê¿czyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœæ Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 Olbry¶ Jan 41 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
1 ¿ona Maria 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
2 Ochmit Antoni 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
2 ¿ona Józefa 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
3 Sk³adanek Piotr 35 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
3 Sikorska £ucja 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
4 Sawicki Adolf Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
4 ¿ona Franciszka 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
5 dzieci Walery 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
5 Agnieszka 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
6 Konstancja 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
6 Karol 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
7 Sawicki Bart³omiej 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
7 ¿ona Antonina 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
8 dzieci Adela 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
9 Joanna 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
8 Jan 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
9 Bronis³aw 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
10 Sawicki Jan 82 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
10 ¿ona Honorata 61 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
11 Sawicki Marceli 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
11 ¿ona Katarzyna 30 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
12 dzieci Maksymilian 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
13 Marian 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
14 Antoni 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
15 Sawicki Franciszek 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
12 ¿ona Maria 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
16 Sawicki Piotr 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
17 Synajewski Wincenty 66 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
18 Synajewski Wincenty 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
13 ¿ona Apolonia 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
14 dzieci Wiktoria 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
19 Leon 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
15 Soko³owska Zofia Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
20 Paszkowski Ludwik 56 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
16 ¿ona Petronela 48 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
21 dzieci Stanis³aw 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
17 Aniela 27 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
18 Joanna 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
22 Karol 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
23 Aleksander 19 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
24 Paszkowski Wojciech 55 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
25 Paszkowski Adolf 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
26 Paszkowski Franciszek 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
19 Paszkowska Joanna Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
27 Paszkowski Wojciech 43 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
20 ¿ona Franciszka 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
28 dzieci Witold 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
29 Franciszek 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
30 Adolf 19 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
31 Paszkowski Józef 53 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
21 ¿ona Maria 33 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
32 syn Wojciech 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
33 Paszkowski Józef 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
22 ¿ona Katarzyna 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
23 dzieci Bronis³awa 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
34 Karol 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
24 Petronela 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
25 Gabriela 9 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
26 Wiktoria 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
35 Paszkowski Stanis³aw Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
27 ¿ona Aniela Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
36 Piotrowski Aleksander 24 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
28 Lewicka Anna 67 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
37 Lewicki Adolf 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
29 ¿ona Paulina 30 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
38 Lewicki Micha³ 43 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
30 ¿ona Anna 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
31 dzieci Katarzyna 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
32 Józefa 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
39 Wojciech 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
40 Stanis³aw 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
41 Lewicki Wincenty 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
33 ¿ona Henryka 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
42 dzieci Adolf 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
43 Józef 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
34 Karolina 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
35 Helena 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
44 Antoni 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
36 Lewicka Paulina 24 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
45 Lewicki Marceli 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
37 ¿ona Aniela 40 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
46 dzieci Jan 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
47 Piotr 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
48 Józef 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
38 Michalina 12 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
39 Rafalina 8 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
40 Lewicka El¿bieta 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
49 dzieci Marcin 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
50 Micha³ 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
41 Adolfina 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
42 Paulina 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
51 Lewicki Franciszek 34 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
43 ¿ona Emilia 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
44 córka Karolina 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
52 Lewicki Marek Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
53 Lewicki Jan 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
54 Las Hipolit 50 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
45 ¿ona Wiktoria 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
55 Lipa Pawe³ 31 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
46 ¿ona Maria 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
56 syn Franciszek 7 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
57 D±browski Pawe³ 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
47 ¿ona Narcyza 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
58 dzieci Franciszek 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
48 Petronela 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
49 Aniela 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
50 Józefa 15 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
59 Botkowski Andrzej 57 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
51 ¿ona Narcyza 47 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
60 dzieci Franciszek 23 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
61 Stanis³aw 17 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
52 Teofila 27 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
53 Maria 25 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
54 £ucja 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
62 Brajerski Augustyn Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
55 ¿ona Ma³gorzata Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
63 Buszyñski Pawe³ Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
56 Kajdanowicz Karolina Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
64 dzieci Kasper 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
65 Franciszek 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
57 Aniela 28 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
58 Bronis³awa 26 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
59 Teresa 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
66 Karasiewicz Anastazy 64 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
60 Kowalska Salomea 56 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
67 Korczak Stanis³aw 42 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
61 ¿ona Józefa 62 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
68 Wojciechowski Karol 39 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
62 ¿ona Teofila 29 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
63 Szmidt Katarzyna 66 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
69 Szmidt Antoni 44 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
64 ¿ona Józefa 38 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
70 syn Jan 20 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
71 Szuprowicz Wincenty Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
65 ¿ona Maria Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
72 syn Leon Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
73 Markus Józef Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
66 ¿ona Marianna Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
67 córka Maria Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
74 Majewski Eugeniusz Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
68 ¿ona Paulina Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
75 Markowski Andrzej 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
69 ¿ona Maria 36 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
76 dzieci Ludwik 21 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
77 Józef 18 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
70 Anna 16 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
71 Antonina 14 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
78 Hryniewicz Antoni 92 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
72 ¿ona Marcelina 79 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
79 Jab³oñski Józef 46 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
73 ¿ona Maria 49 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
74 córka Malwina 22 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
80 Zawadzki Jan 94 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a
75 ¿ona Malwina 87 Dubno Obhów 1892 £uck DW 1-22-297a


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl