Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 2

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
89 0 Wieś duchowna do Metropolii Kijowskiej należąca Horbulów Oblitki 1790 CDIAK DM 1044-1-1
89 x parafian katolików nie ma Horbulów Oblitki 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl