Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 63

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
46 1 1-dw. Bazyli Sulekowski 55 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 1 ¯ona Franciszka z Sawickich 51 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 2 Dzieci Pawe³ 22 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 3 Józef 13 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 2 Aniela 24 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 3 Marianna 20 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 4 Katarzyna 17 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
46 5 Michalina 15 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 4 Szl. Wawrzyniec Dawidowicz 36 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 6 ¯ona Anna z Sulikowskich 31 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 5 Dzieci Piotr 13 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 6 Miko³aj 9 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 7 Micha³ 6 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 7 Karolina 11 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
47 8 Sabina 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 8 1-dw. Michal Sulekowski 66 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 9 ¯ona Helena z Sieczkowskich 61 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 9 1-dw. Bazyli Sulekowski 31 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 10 ¯ona Karolina z Dawidowiczów 24 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 10 Dzieci Micha³ 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 11 Antoni 2 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 12 Grzegorz Sulikowski 35 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 10 ¯ona Dorota z Dawidowiczów 30 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 13 Dzieci Jan 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
48 14 Ludwik 1 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
49 15 1-dw. Pawe³ Dêbowiecki 39 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
49 11 ¯ona Katarzyna z Sulikowskich 33 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
49 16 Dzieci Ludwik 6 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
49 17 Miko³aj Micha³ 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
49 12 Karolina 9 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 18 1-dw. Mateusz Sulikowski 50 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 13 ¯ona Krystyna z Sawickich 47 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 19 Dzieci Stanis³aw 15 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 20 Kazimierz 11 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 14 Aniela 22 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
50 15 Tekla 6 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 21 1-dw. Karol Sulikowski 28 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 16 ¯ona Ewa z Myczewskich 24 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 17 Córka Konstancja 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 22 1-dw. Kazimierz Sulikowski 23 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 23 Franciszek Sulikowski 18 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 24 Jan Sulikowski 16 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
51 18 Aniela Sulikowska 21 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
52 25 1-dw. Ksawery Basiñski 41 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
52 19 ¯ona Domicela z Sulikowskich 36 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
52 26 Dzieci Szymon 18 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
52 27 Feliks 14 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
52 20 Franciszka 16 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
53 28 1-dw. Józef Sulikowski 31 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
53 21 ¯ona Franciszka z Komnackich 26 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
53 29 Syn Hipolit 3 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
54 30 1-dw. Wincenty Sulikowski 38 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
54 22 ¯ona Agnieszka z Sulikowskich 30 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
54 31 Dzieci Jan 9 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
54 32 Franciszek 4 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
54 23 Emilia 12 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
55 24 1-dw. Apolonia Konopacka wdowa 59 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
55 33 1-dw Józef Korkuc 25 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
55 25 ¯ona Ewa z Konopackich 21 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
55 34 Syn Florian 2 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
56 35 1-dw. Jan Sulikowski 27 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
56 26 ¯ona Katarzyna z Sulikowskich 21 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269
56 36 Syn Leon 2 Stepañ Od¿gowa 1863 CDIAK DW 1045-2-269


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl