Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 5

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
90 0 Wieś sukcesorów W. Czerwińskiego, skarbnika bracławskiego Horbulów Osówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
90 x w posesji W. Łukaszowskiego, skarbnika sieradzkiego będąca Horbulów Osówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
90 1 Dwór: W. Józef Łukaszowski, żona Ruska 72 Horbulów Osówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
90 1 córka Anna 11 Horbulów Osówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
90 2 Ur. Anna Winnicka, w usługach 14 Horbulów Osówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl