Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 596

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Karol Jab³onowski 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19 1R 3
1 syn Artur 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Teodor Suchacki ? 67 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Grzegorz Woytkowski 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Feliks Paszkiewicz 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Agnieszka Rudolf 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Jakub Ziemkowski 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Karol Koszarski 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Józef ¯ygad³o 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
1 Kazimierz Rymarski ? 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
2 wdowa Domicela Sztokalska 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
2 siostra Karolina Bia³okoniowa 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 Wincenty Kotkowski 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 ¿ona Bo¿ena 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 syn Wilhelm 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 Józefa Kociewska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 ZR Józef Uchaciewicz 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
3 Ksawery Fleymy 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
4 wdowa Katarzyna ¯urawska 49 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
4 syn Miko³aj 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
4 syn Marceli 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
4 córka Pulcheria 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
4 Agnieszka ? ¯orgaczowa ? 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
5 Wojciech Koz³owski 58 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
5 Marianna 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
5 Kamila Starzycka 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
5 Katarzyna Warzkowska 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
5 An... Jur... 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
6 Józef Tomaszewski 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
6 ¿ona Marianna 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
6 syn Julian 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
6 córka Józefa 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
7 Wac³aw Bielawski 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
7 ¿ona Honorata 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
7 syn Artur 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
7 Franciszka Dobroczyñska 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
7 Katarzyna Józefowicz 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 Tomasz Wo³kowiñski 55 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19 1V 4
8 ¿ona Marcelina 47 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 syn W³adys³aw 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 syn Mieczys³aw 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 córka Ludwika 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 Waleria Czapska 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
8 Marianna Grocholska 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
9 wdowa Petronela Guziowa 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
9 Eleonora Grabowska 57 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
9 Marianna Nowicka 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
10 wdowa Ludwika Delamer 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
10 syn Karol 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
10 Karolina Serednicka 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
10 Leontyna Karawalska? 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 Edward Brzostowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 ¿ona Joanna 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 brat Józef 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 Józef Grabowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 Zofia Okoñska 59 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 syn Maksymilian 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Cecylia 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
11 córka Józefa 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 Jan Szumis³aski 74 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 córka Franciszka 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 Seweryna Mia³kowska 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 siostra Sabina 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 Józef Mia³kowski 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
12 Marianna Nowicka 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
13 Feliks Borkowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
13 ¿ona Marcelina 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
13 Katarzyna Krzemiñska 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
13 Kazimierz Kowalski 8 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
14 Natalia Lewiñska 71 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19 2R 5
14 Barbara Fedorowiczowa 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
14 Oktawia Skibicka 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
14 Marianna Krzy¿anowska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 Mateusz Bia³okur 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 Jan Kamiñski 59 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 Justyn Pietruszewski 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 Franciszek Jakubowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 Gabriel Bernacki 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
15 W³adys³aw Lewicki 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 Micha³ Maliszewski 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 ¿ona Marianna 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 syn Micha³ 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 córka Tekla 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 Józef Wilczyñski 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
16 ¿ona Apolonia 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
17 Magdalena Rychterowa 54 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
17 Joanna Kiowska 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
18 Wdowiec? Ignacy Winiarski 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
18 syn Grzegorz 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
18 syn Adam 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
19 Micha³ Ochiciñski 74 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
19 syn W³adys³aw 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
20 Antoni Szwejkowski 54 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
20 ¿ona Anna 47 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
20 syn Tomasz 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
20 córka Paulina 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
21 Stefan Torczyñski 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
21 Marianna 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
21 Micha³ 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
22 Erazm Pasikowski 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
22 córka Rozalia 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
22 Tekla Baszyñska 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
22 córka Anna 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 Wiacenty Hibowicz 57 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 ¿ona Antonina 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 syn Zachariasz 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 córka Franciszka 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 Fruzyna Hibowicz 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 siostra Marianna 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
23 Wincenty £a¿anowski 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
24 MB Wilhelmina Kra¶nicka 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
24 siostra Marianna Lewkiewicz 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
25 Józef Wicherski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
25 ¿ona Krystyna 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
25 Rudolf Lacherol 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
26 Micha³ Pielecki 74 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
26 córka Zofia wdowa Lewicka 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
26 córka Zofii Olimpia 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
27 Józefa Andzelowa 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
27 Szymon Kozyrski 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
27 ¿ona Teresa 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
28 ZB Józef Merzwicha 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
28 brat Wiktor 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
29 Jan Dyczakowski 64 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
29 ¿ona Joanna 57 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
29 Stanis³aw Podhorodecki 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
29 Emilia Myczkowska 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
30 Julia Wicherska 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
30 Rafina Gaiewska 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
30 siostra Marianna 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
31 Ignacy Pi±tkowski 74 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
31 ¿ona Marianna 49 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
31 córka Marianna 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
32 MB Marcelina Kucewiczowa 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
32 Teresa Wirucka 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 Jan Piontkowski 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 ¿ona Marianna 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 syn Jakub 9 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 syn Aleksander 4 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 córka Dorota 7 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
33 Domicela Iwanowska 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
34 Franciszek Nowicki 78 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
34 Felicja Do³manowicz 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 Filipina Ruzycka 54 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 syn Zygmunt 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 ¿ona Zuzanna 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 syn Filipiny Henryk 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 Dezydery Czury³o 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 siostra Helena 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
35 Katarzyna Dobrowolska 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 Jan Paw³owski 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 ¿ona Anna 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 syn Antoni 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 ¿ona Katarzyna 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 Tekla Bogacka 59 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
36 Marianna Paw³owska 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
37 Placeda Sminkow 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
37 Teofila Wiszniewska 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
37 Marianna Ignacewna 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
37 Marianna Kupiszowa 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
38 Aleksander Petwin 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
38 ¿ona Józefina 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
38 matka Karolina 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
39 Piotr Taroni 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
39 syn Kazimierz 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
39 matka Honorata Gruszkiewiczowa 71 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
39 Boles³aw Taroni 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
40 Albert Henig 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
40 ¿ona Marianna 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
40 syn Jan 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
41 MR Katarzyna Tuczapska 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
42 Karol Iskierski 75 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
42 ¿ona Marianna 65 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
43 ZR Micha³ Wysoczyñski 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
43 Teofila Chlebowska 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
43 córka Julia Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
44 Jan Jadziewicz 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
44 ¿ona Antonina 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
44 Karolina Jadziewicz 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
44 Julian Kobyliñski 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
45 wdowa Ludwika Zwoliñska 59 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
45 Julia Pofil 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
45 Wojciech Konopacki 70 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 Fabian Brodecki 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 ¿ona Marianna 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 Salomea Fedorowiczowa 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 Aleksander Tuszyñski 68 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 ¿ona Ewa 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
46 Gabriel Elasiewicz 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
47 Grzegorz Siemienow 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
47 ¿ona Józefa 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
47 syn Antoni 8 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
47 córka Julianna 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
48 wdowa Tekla Krajewska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
48 syn Antoni 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
48 córka Paulina 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
49 Józef Steynberger 68 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
49 ¿ona Marianna 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Julian Targoni 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 ¿ona Marianna 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 syn Aleksander 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Gabriel Terliñski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Ignacy Kamiñski 70 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Józef Stefañski 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Tekla Zagajewska 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Aniela Kamiñska 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
50 Kazimierz Kulpiñski 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 Józef Górski 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 ¿ona Albina 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 Aurelia Górska 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 Bo¿ena Górska 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 Benigna Górska 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 August Górski 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 ¿ona Apolonia 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
51 Ewa Górska 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
52 Jan Maydanowski 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
52 Karol Maydanowski 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
52 Tekla Maydanowska 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
53 Rozalia Pichtowa 49 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
53 córka Tekla 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
54 wdowa Brygida Korowska 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
54 syn Oktawian 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
54 syn Roman 2 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
54 syn Leon 0,5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
55 wdowa Teodora Nowicka 67 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
55 syn Józef 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
55 ¿ona Antonina 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
55 Magdalena Markowa 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
56 Ignacy £apiñski 55 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
57 Jan Jab³oñski 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
57 syn Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
58 Grzegorz Baszyñski 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
58 ¿ona Franciszka 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
58 syn Franciszek 6 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
58 syn Jan 3 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
58 syn Józef 1 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
59 Adam Sosnowski 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
59 ¿ona Honorata 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
59 Aleksander Sosnowski 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
59 Konstanty Sosnowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
59 ¿ona Lucyna 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
60 Franciszek Goliszewski 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
60 ¿ona Wilhelmina 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
60 matka Tekla 67 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
61 Apolonia Kra¶nicka 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
61 córka Anna 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
61 córka Ludwika 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 Jan Burzymuwski 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 ¿ona Apolonia 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 syn Wincenty 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 syn Jan 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 syn Benedykt 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
62 córka Joanna 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
63 Edward Dyttel 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
63 ¿ona Antonina 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
64 Jan Daszkiewicz 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
64 ¿ona Kamila 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
64 córka Waleria Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
64 Anna Janicka 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
64 syn Celestyn Kotkowski 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
65 Apolon Sarnacki 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
65 matka Gertruda 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
66 Urszula Wo¼nicka 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
66 syn Józef 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
66 Anna Wo¼nicka 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
67 Adam Szumkowski 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
67 Mateusz Rostowski 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
67 Bart³omiej Jur 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
67 Mateusz Micha³owski 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
67 Piotr Gawroñski 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
68 MB Karolina Harpowa 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
69 MB Magdalena Abrynczukowa 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
69 Teresa Dobrzañska 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 Stanis³aw Sta¶kiewicz 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 ¿ona Tekla 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 syn Karol Sikorski 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 Hilary Sta¶kiewicz 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 Katarzyna Tarnawska 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
70 Aleksandra Falowska 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
71 Tomasz Bojanowski 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
71 ¿ona Barbara 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
71 syn Stefan 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 Ignacy Koz³owski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 ¿ona El¿bieta 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 syn Jan 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 syn Józef 4 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 Marianna Klukowska 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
72 córka Karolina 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
73 Piotr Lisowski 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
73 ¿ona Marianna 56 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
73 córka Rozalia 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
73 córka Aniela 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
74 MB Aleksandra Janowska 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
75 Julian Jarkowski 47 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
75 ¿ona Eleonora 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
75 syn Adolf 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
75 córka Józefa 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
76 Jan Palczyñski 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
76 ¿ona Anna 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
76 syn Aleksander 2 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
76 córka Klementyna Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 wdowa El¿bieta Przyw³ocka 47 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 syn Piotr 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 córka Marianna 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 córka Petronela 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 córka Zofia 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 córka Anna Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
77 córka Karolina Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
78 MB Rozalia Gontkowska 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
79 wdowa Apolonia Ziemlanowska 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
79 córka Wiktoria 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
79 Tekla Kurzyñska 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
80 MB Marianna Bazylowa 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
80 córka Józefa 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
80 córka Marianna 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
80 Urszula Polanowska 61 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
80 córka Rozalia M±czyñska 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
81 wdowa Tekla Budkowska 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
81 syn Stanis³aw 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
81 Marianna Lahrewiczowa 55 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
81 Justyna Nekryszowa 54 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
82 ZR Adam ¯urawski 49 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
82 Piotr Chubryñski 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
83 Karol Piskorski 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
83 ¿ona Balbina 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
83 Jan Demarkor 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
83 Jan Dankiewicz 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
84 MR Józefa O³azowska 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
85 ZR Wawrzyniec Dombrowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
85 siostra Justyna 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
86 wdowa Barbara Kusowska 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
86 syn Józef 2 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
86 Marianna Rusowska 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
87 MR Teresa Rozalewska 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
87 Paulina Prochowska 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Anna Kurdiukowa 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 córka Celestyna 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Barbara Czuchnowa 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Prakseda Marczucka 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Katarzyna Bochdanowiczowa 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 córka Katarzyna 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Domicela Uszakowa 44 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
88 Anna Kwiatkowska 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 wdowa Filipina Pieluszewska 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 syn W³adys³aw 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 syn Klemens 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 syn Boles³aw 7 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 córka Bronis³awa 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 córka Malwina 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 Antonina Moraczeska 64 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 wdowa Marianna Dubiszewska 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
89 córka Czes³awa 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 Piotr Makowski 53 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 ¿ona Justyna 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 syn Artur 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 syn W³adys³aw 9 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 syn Piotr 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 syn Gustaw 2 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 córka Marianna 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
90 córka Kornelia Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
91 Stanis³aw Dergiman 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
91 ¿ona Helena 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
91 syn Henryk 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
91 córka Emilia 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
92 Roman Borowski 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
92 Ludwik Paszkowski 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 Miko³aj Krajewski 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 ¿ona Konstancja 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 Marianna Horiewska 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 s³ugi Micha³ Franko 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 Izydor Wilczyñski 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 Szymon Achilewski 54 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
93 Antoni Lewandowski 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 Stanis³aw Lewicki 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 ¿ona Celestyna 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 córka Henryka Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 córka W³adys³awa Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 Julia Lusiadowska 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 Józef Dzakameli 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 Micha³ Baranowski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
94 Julian Konkawski 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Szymon Koz³owski 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 W³odzimierz Usznacki 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Erazm Miskowski 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Wincenty Zaborowski 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Aleksander Karasiewicz 49 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Marianna Marczewska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
95 Katarzyna Koz³aszowa 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
96 wdowa Emilia Iwanowa 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
97 Wojciech £entowski 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
97 ¿ona Wiktoria 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
97 syn Piotr 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
97 syn Pawe³ 4 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
97 córka Marianna 7 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
98 Magdalena Borowiczowa 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
98 Paulina Grochowska 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
98 Fiodor Frankowski 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
98 Jakub Korczyñski 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
99 MR Wiktoria Turkiewiczowa 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
99 Jêdrzej Iwanicki 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
99 ¿ona Apolonia 28 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
99 Paulina Rudziñska 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
99 Wojciech Konopacki 71 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Marcelina Oleñczukowa 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Józefa Oleñczukowa 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Salomea Pa³amarczukowa 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 córka Barbara 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Helena Pichtyñska 62 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Wiktoria S³obuduwna 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Anna Korecka 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
100 Brygida Leszczyñska 57 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
101 wdowa Anna Aleksandruwna 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
101 córka Petronela Sobecka 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
101 Franciszka ¯ebrowska 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
101 Wiktoria ¯ebrowska 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
102 Jêdrzej Mostowski 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
102 Marianna Koz³owska 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
103 Marianna Do³¿añska 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
103 córka Julia Koz³owska 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
104 Rozalia Wirucka 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
104 Karol Wizarowski 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
104 Piotr Wizarowski 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
104 Wincenty £azanowski 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
104 Antoni Strzelecki 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
105 Justyna Poletykowa 43 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
105 Antonina Kruszyñska 39 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
106 Hipolit Romaszewski 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
106 ¿ona Celestyna 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
106 Feliks Leonowicz 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
107 Antoni Konkawski 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
107 ¿ona Maria 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
107 Ignacy Baranowski 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
107 Karol Turkowski 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
108 Wiktoria Tierowa 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
108 Anastazja Mileska 58 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Józef Malinowski 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 syn Cezary 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Salomea Brotczewska 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Henryk Traczewski 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Józef Krzy¿anowski 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Micha³ Kostecki 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
109 Tomasz Szedlin ? 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
110 Floriana Saydel 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
110 Helena Domañska 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
110 Teodora Taborowska 81 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
110 Marianna Kowalska 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 Miko³aj Koraszewski 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 ¿ona Apolonia 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 syn Jan 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 W³adys³aw Tomczykowski 12 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 Klementyna Tomaszewska 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 siostra Feliksa 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 Katarzyna Bie¿kowska 47 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
111 Zofia Miezyñska 62 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
112 Marianna Zawacka 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
112 Justyna Dubicka 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
112 Franciszka £oziñska 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
113 Aleksander Szulc 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
113 Maria Stupnicka 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
114 Katarzyna Malenowska 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
114 Agnieszka Ko³omeycowa 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
115 Teofila Seleficzowa 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
115 córka Franciszka 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
116 Feliks Kawecki 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
116 Marianna Pafunicka 46 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
116 Marianna Zawadowska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
117 Eleonora Zmys³owska 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
117 Emilia Taboruwna 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Stefan Janowski 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Aleksander Z³otoliñski 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Erazm Mirowski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Wincenty Kiwicki 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Tomasz Koz³owski 58 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
118 Piotr Za³uski 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Aleksander Feliñski 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 ¿ona Julia 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 syn Aleksander 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Karol Koszewski 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Kazimierz Grabowski 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Jan Heynig 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Anna Ruciñska 61 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Ludwika Przedworska 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Zygmunt Herman 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Jêdrzej Girecki 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
119 Micha³ Kostecki 24 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Anna Samowiczowa 71 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 córka Marianna 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Jan Morowski 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Tekla Malewiczowa 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Pawe³ Haniszewski 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Wincenty Jasiñski 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Katarzyna Obarowiczowa 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Rozalia Adaszyñska 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Romuald Sticzowski 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Pawe³ Poznañski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Feliks Lewanowicz 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Franciszek Kruczewski 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Piotr Koworoñski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Marcin Kruczkowski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Józef Stefañski 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Stefan Trzeciakowski 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Marianna Nowosielska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Anna Go³êbiowska 71 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Antonina Malinkowska 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 córka Julia 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Zofia Gonsowska 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Anna Trasucka 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
120 Pawe³ Telkowski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 Felicjanna Kardasiewiczowa 38 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 syn Stanis³aw 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 ¿ona Kamila 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 syn Krzysztof 9 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 Antoni Zlewiñski 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
121 Anna Honzakowa 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 Wincenty Zienska 51 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 ¿ona Tekla 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 August Zacharzewski 61 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 Wiktoria Czerwiñska 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 Jan Kotwicki 41 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 Katarzyna Boguszewska 31 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
122 syn Józef 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
123 Klara Sawicka 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
123 syn Antoni 32 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
123 córka Magdalena 29 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Jan Koz³owski 34 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 ¿ona Barbara 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 syn Józef 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Marianna Wierzbicka 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Katarzyna Terlecka 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Apolonia Moszyñska 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Marianna Krasowska 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Ludwik Pielecki 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Aleksander Wyszatycki 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Marcelina Baszyñska 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
124 Katarzyna Doroczyñska 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Teofila Slazka 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 córka Antonina 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 syn Aleksander 11 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Zuzanna Telatycka 42 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Marianna K³osowska 73 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Miko³aj K³osowski 19 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Józefa Heynig 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Wiktoria S³obuduwna 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Feliks Bia³okur 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Julian Hodziñski 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
125 Miko³aj Luckozanit ? 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Antoni Potocki 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Marianna Zakrzewska 15 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Stefan Janowski 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Ludwika Micze... ? 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Józefa Romerowa 70 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Klementyna Romerowa 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
126 Rozalia Szpakowska 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Marcin Borkowski 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 ¿ona Ewa 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 syn Marceli 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Stanis³aw Boguszewski 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Marianna Jasiñska 33 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 syn Jan 2 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Tekla Obertowa 40 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Józef £oziñski 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Marianna Sebastyanowa 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 syn Józef 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Sylwester Kempski 37 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
127 Henryk Traczewski 26 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
128 Grzegorz Kaliñski 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
128 córka Adela 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 Karol Brzostowski 64 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 ¿ona Józefa 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 córka Paulina 14 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 Ignacy Paczkowski 27 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 ¿ona Dominika 17 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
129 syn Hipolit 1 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
130 Jan Samo³owicz 48 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
130 ¿ona Anna 60 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
131 Aleksandra Hubnicka 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
131 córka Maria 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
132 Regina Zaj±czkowska 30 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
132 córka Marianna 13 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
132 syn Piotr 10 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
133 Józefa Baranowska 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
133 syn Ignacy 25 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
133 syn Micha³ 20 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
134 Jan Willmer 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
134 ¿ona Karolina 35 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
134 córka Jadwiga 5 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
134 Wiktoria Doliñska 16 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
134 Antonina Szopiñska 23 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
135 Wincenty Bagiñski 52 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
135 córka Katarzyna 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
135 córka Zuzanna 18 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
136 Wiktoria Turkiewiczowa 45 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
136 ? Tarnawska 50 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
136 Ludwik Dombrowski 21 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
136 Magdalena ? 36 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19
136 Miko³aj Herman 22 Ostróg Ostróg 1848 Równe SK 654-1-19


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl