Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 624

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 JOX Karol Jab³onowski - wdowiec 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 syn Artur 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Pawe³ Uchacewicz, kawaler 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Teodor Sochacki, kawaler 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Ignacy Dobrowolski, wdowiec 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Grzegorz Woytkowski, kawaler 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Micha³ Piwnicki, kawaler 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Pawe³ Pogórski, kawaler 34 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Micha³ Rabiczuk, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Wincenty Ryszkowski, ¿onaty 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Emila Renik, panna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Marianna Moszyñska, mê¿atka 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 syn Adam 2 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Edward Dytli, kawaler 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Narcyz Rasiewicz, ¿onaty Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Józef Gawroñski, kawaler 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Bazyli Gêsiorowski, wdowiec 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Jakub Ozimkowski, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Agnieszka Pop³awska, wdowa 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
1 Marianna Larewiczka 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Jan Stochalski - ¿onaty 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 ¿ona Domicella 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Anastazja Bia³okoniowa 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Karolina Bia³okoniowa 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Marianna Wadjonikówna ?, panna 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Emilia Makowiecka, panna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Marianna Kamiñska 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
2 Franciszek Fidkowski 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Katarzyna Kurowska - wdowa 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Miko³aj 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Marcel 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Marcelina 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Pulcheria 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Tekla Kurowska, wdowa 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Honorata 4 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Agnieszka ¯orgaczówna 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Leon Kozicki, ¿onaty 55 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Gracjan, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Brygida, panna 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Józefa Kociejewska, wdowa 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Tytus 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Filipina 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Wincenty Kotkowski, ¿onaty 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 ¿ona Rozyna 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Wilhelm 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 syn Juliusz 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 córka Celestyna 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Pawlina Kotkowska 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Anna Zas³awska Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Honorata Zas³awska Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
3 Teresa Zutnikowska Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 Bazyli Zalewski - wdowiec 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 córka Karolina, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 Adam Tomaszewski, ¿onaty 76 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 ¿ona Agnieszka 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 córka Klotylda, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 Józef Tomaszewski, ¿onaty 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 ¿ona Marianna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 syn Julian 1 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
4 córka Józefa 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Wojciech Koz³owski - ¿onaty 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 ¿ona Marianna 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Tekla Starzycka, panna 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Aniela Starzycka 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Helena Koz³owska, panna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
5 Marianna Piasecka 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Wincenty Hybowicz - ¿onaty 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 ¿ona Antonina 39 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 syn Zachariasz 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 córka Franciszka 1 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Jan Hybowicz, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Marcjanna Hybowicz, siostra, panna 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
6 Marianna Hybowicz, siostra, panna 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
7 Tomasz Bujanowski - ¿onaty 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
7 ¿ona Barbara 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
7 syn Antoni 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
8 Brygida Kossecka - wdowa 58 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
8 syn Erazm, kawaler 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
8 córka Kunegunda, panna 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
8 Marianna Zarêbowska, wdowa 61 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
9 Wiktoria Czerwiñska - mê¿atka 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
10 Józef Mrozowski - ¿onaty 68 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
10 ¿ona Antonina 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
10 Joanna Kijowska, panna 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Brygida Serednicka - wdowa 50 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 córka Karolina, panna 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Tekla Majdanowska, panna 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Andrzej Skalski, ¿onaty 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 ¿ona Franciszka 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 syn W³adys³aw 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 syn Karol 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 córka Olimpia 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Adam Jakubowski, kawaler 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Marianna Piotrówna, panna 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
11 Anna Zygocka Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Jan Ho³owiñski - wdowiec 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Józef Szlaynberger, ¿onaty 55 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Helena, s³u¿±ca Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Ludwik Litwinowicz, kawaler 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Grass, wdowiec Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Micha³ ¦wierzczewski?, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 Franciszek Wróblewski, ¿onaty Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
12 ¿ona Marcelina Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Józef Machan - ¿onaty 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 ¿ona Marianna 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 syn Karol 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 syn W³adys³aw 2 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Karolina Rzeszowska 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Seweryna Rzeszowska 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Cyprian Rzeszowski 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Antoni Fromet 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Pawe³ Czerkawski 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Józef Kownacki 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
13 Feliks Opólski, ¿onaty 49 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Tomasz Wo³kowiñski - ¿onaty 44 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 ¿ona Marcjanna 35 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 syn Mieczys³aw 4 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 syn W³adys³aw 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 córka Ludwika 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 córka Celestyna Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Zofia Pacewicz, panna 36 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Oktawia Skibicka, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Marianna Korzeniowska, wdowa 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Katarzyna Zahorska, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Jan Swiderski 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Józef Krasowski 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Florian Sowiszewski, kawaler 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Marianna Rusiecka, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
14 Zuzanna Zaorska, wdowa 46 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 Ewa Koz³owska, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn Wiktor 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn W³adys³aw 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn Tytus 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 córka Cezaria 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 córka Oktawia 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 córka Aniela 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 Tekla Rafa³owska, wdowa 47 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
15 syn Karol 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Adam Koz³owski - ¿onaty 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
16 ¿ona Marianna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Wincenty Skoruta, kawaler 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
16 Katarzyna Jakan, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
17 Konstancja Kaliszewska, wdowa 72 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
17 syn Feliks, kawaler 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
17 córka Emilia, mê¿atka 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
17 Antonina Szerepowa, wdowa 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
18 El¿bieta Neczyporenko - mê¿atka 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
18 Aleksandra Majdanowska, panna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
18 Apolon Sornacki, kawaler 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
18 Adam Sosnowski, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
18 Konstanty Sarnowski, kawaler 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 Apolonia Ziemianowska - wdowa 39 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 córka Tekla 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 córka Wiktoria 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 Agnieszka Ziemianowska, wdowa 83 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 Piotr Telatycki - ¿onaty 77 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 ¿ona Zuzanna 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
19 Marianna Minkowska, panna 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
20 Erazm Kromberg, kawaler 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
20 Za³uski, kawaler 35 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
21 Stanis³aw Napiórkowski - ¿onaty 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
21 ¿ona Teodora 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
21 syn Cyryl 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
21 Antoni Dziakiewicz 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
22 Antoni Lewicki - ¿onaty 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
22 ¿ona Zofia 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
22 córka Filipina 1 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
22 Aniela Makowiecka, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
22 Honorata Kaczorowska 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
23 Józef Jankiewicz - ¿onaty 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
23 ¿ona Marianna 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
23 córka 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
24 Katarzyna Bohdanowicz - wdowa 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
24 córka Katarzyna 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
24 córka Marianna 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
25 Kazimierz Mrozowski - ¿onaty 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
25 syn Krystian 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
25 syn Kazimierz 4 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
26 Tomasz Kurdwanowski - wdowiec 54 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
26 syn Stanis³aw 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
26 córka Ludwika, panna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
26 córka W³adys³awa, panna 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
26 córka Julia, panna 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
27 Katarzyna Tuczapska - mê¿atka 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
27 Konstancja W³adzijewska, panna 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
27 Marianna Jakubowska 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
27 Micha³ Symon, kawaler 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
27 Leon Kotowski 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Józefa U³azowska - mê¿atka 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Agata Skêdzierska, wdowa 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Anna Niewodowska, wdowa 75 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Julia Szpiler, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Franciszek Fitkowski, kawaler 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Micha³ Maliszewski, ¿onaty 52 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 ¿ona Marianna 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 syn Micha³ 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Apolonia 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Teresa 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Honorata Polanowska 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 córka Marianna 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Marianna Radziejewska 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Franciszka Sobolewska, wdowa 52 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Aleksander Dubicki, kawaler 36 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Marianna Kuleszanka 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Zeon Tyrawski, kawaler 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Antoni Karpiñski, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Eliasz Korycki, kawaler 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Marianna Koz³owska, wdowa 50 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Andrzej Polanowski, ¿onaty 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
28 Teresa S±pska, mê¿atka 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
29 Joanna Bardakowa - mê¿atka 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
29 Zuazanna Jaksiñska, panna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
29 Jakub Malicki 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
30 Magdalena Rychter - wdowa 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
30 córka Aleksandra, panna 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
31 Ignacy Winiarski - ¿onaty 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
31 syn Grzegorz 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
31 syn Adam 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
31 Józef Zarêba, kawaler 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 Kazimierz Eygiert - ¿onaty 51 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 ¿ona Pelagia 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 syn Norbert 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 córka Kazimiera 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 córka Pawlina 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
32 Teresa Terlecka 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
33 Micha³ Ochiciñski - wdowiec 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
33 Agnieszka Ko³omajczuk 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
33 córka Karolina 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
33 W³adys³aw Ochiciñski, kawaler 36 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
33 Aleksander Nowoszycki, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
34 Antoni Szwejkowski - ¿onaty 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
34 ¿ona Anna 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
34 syn Tomasz 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
34 córka Pawlina 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 Teodora Nowicka - wdowa 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 syn Józef, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 córka Tekla 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 córka Józefa 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 Magdalena Markowa, mê¿atka 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 Józefa Olejnikowa, mê¿atka 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 Stefan Torczyñski - ¿onaty 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 ¿ona Marianna 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 syn Micha³ 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
35 syn Jan 2 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
36 Jerzy Ostrowski - ¿onaty 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
36 Joachim Domañski, ¿onaty 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
36 Feliks Pa¶kiewicz 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
36 Erazm Pohalski, kawaler 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Justyn Krowcun - kawaler 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Edward Brzostowski, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Eliasz Szaszkiewicz 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Feliks Berkowski, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Tomasz Kowalski, kawaler 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Franciszek Rudnicki, kawaler 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 Leon Liwiñski - ¿onaty 62 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
37 ¿ona Natalia 60 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 Antoni Koz³owski - ¿onaty 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 ¿ona Wiktoria 52 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 syn Ignacy 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 córka Katarzyna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 córka Franciszka 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 Jan Koz³owski - ¿onaty 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 ¿ona Barbara 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
38 Szymon Koz³owski - ¿onaty 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 Tekla Baszyñska, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 córka Domicella 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 córka Anna 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 córka Marianna 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 córka Katarzyna 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 Grzegorz Baszyñski - ¿onaty 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
39 ¿ona Franciszka 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
40 Aleksandra Janowska - mê¿atka 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
40 Anna Wiszniowska, panna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Erazm Pasikowski - ¿onaty 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 ¿ona Ewa 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 córka Rozalia, mê¿atka 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Anna Paw³owska, wdowa 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 syn Stanis³aw, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 córka Marianna 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Eufrozyna Mirowska, wdowa 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 syn Daniel, kawaler 35 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Teresa Kirecka, wdowa 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Barbara Grabowska 88 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Marianna Sankowska, wdowa 65 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
41 Marianna Olszewska, wdowa 70 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
42 Andrzej Panasiewicz - ¿onaty 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
42 syn Jakub 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
42 córka Franciszka 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
42 córka Marianna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
43 Wiktoria Sta¶kiewicz, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
43 Emilia Sta¶kiewicz, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
43 Anna Oczeretowicz, panna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
43 Marianna Lorens, wdowa 54 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
43 Anna Go³êbiowska, panna 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 Kacper Skibiñski - ¿onaty 59 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 ¿ona Marcelina 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 syn Jan 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 syn Micha³ 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 córka Marianna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
44 córka Zuzanna 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
45 Julia Mi³kowska - wdowa 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
45 syn Józef 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
45 córka Seweryna 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
45 córka Sabina 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
45 Alojzy Jakubowski 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
46 Katarzyna Lewkiewicz - mê¿atka 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
46 córka Wilhelmina 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
46 córka Marianna 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
46 Marianna Szymonowa - mê¿atka 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
46 Józef Milewski 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
47 Marianna Kiry³owicz - mê¿atka 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
47 córka Józefa 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
47 córka Marianna 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
47 córka Apolonia 2 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 Michalina Mokrzañska - mê¿atka 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 Klemens Wysocki - ¿onaty 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 ¿ona Anna 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 syn Karol 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 syn Józef 7 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 syn Ludwik 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 syn Micha³ 5 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 córka Teofila 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 Tekla Jaruszewska 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
48 Józef Panasiewicz 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
49 Anna Mianowska - wdowa 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
49 syn Faustyn 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
49 syn Ignacy 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 Fryderyk Lachert - ¿onaty 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 ¿ona Teofila 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 syn Wiktor 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 syn Rudolf 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 córka Krystyna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 córka Zofia 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 Jan Lachert 44 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
50 Miko³aj Ro¿ycki, kawaler 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Micha³ Pielecki - ¿onaty 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 ¿ona Teodora 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 syn Jan 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 córka Tekla, panna 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Feliks, syn Tekli 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Emilia ¯wanówna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Wiktoria Skibicka 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Jan Jab³oñski, kawaler 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
51 Mateusz Narburt 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 Józefa Endzelowa - mê¿atka 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 Apolonia Dêbicka - wdowa 62 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 córka Magdalena 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 córka Teresa 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 córka Justyna 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 Lucyna Kowalska - mê¿atka 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 Jan Maydanowski, kawaler 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
52 Karol Maydanowski (Majdanowski) 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 Feliks Wicherski - ¿onaty 71 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 ¿ona Tekla 59 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 córka Ludwika 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 córka Julia 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 córka Marianna 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 Prakseda ¯orgacz, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
53 Anna £uszczewska, panna 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
54 Micha³ Mierzwicki, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
54 Józef Mierzwicki 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
54 Wiktor Mierzwicki 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
54 Szymon Kozyrski, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 Jan Dyczakowski 56 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 ¿ona Joanna 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 Stanis³aw Podhorodecki 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 Adam Senicki 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 Balbina Buczyñska 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
55 Bazyli Zwoliñski 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
56 Aleksandra Trochimow - wdowa 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
56 syn Feliks Kawecki - ¿onaty 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
56 córka Anna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
57 Anna Aleksandrowicz - wdowa 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
57 córka Petronela 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 Rozalia Piechta - mê¿atka 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 córka Anna 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 córka Marianna 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 córka Tekla 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 Katarzyna Brzozowska, panna 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 syn Józef 4 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 Petronela Brzozowska, matka Katarzyny 50 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
58 Agnieszka Nade¼dowa 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
59 Jan Nied¼wiecki - kawaler 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
59 Szymon ¯ebrowski, kawaler 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
60 Bazyli Semenowicz - ¿onaty 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
61 Franciszek Kozicki - ¿onaty 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
61 ¿ona Agnieszka 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
61 syn Edward 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
61 Józefa Mackiewicz, panna 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
62 Ignacy Pi±tkowski - ¿onaty 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
62 ¿ona Marianna 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
62 syn Jan 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
74 Tekla £ynherdowa 70 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
74 Gracjan Czarnecki 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
74 Konstancja Czarnecka 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
75 Bazyli Rykowski - ¿onaty 83 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
75 Albert Zbonich - ¿onaty 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
75 ¿ona Franciszka 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
75 syn Jan 2 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
76 Tekla Rutkowska - wdowa 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
76 syn Stanis³aw 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
76 córka Apolonia 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
76 córka Franciszka 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
77 Barbara Wo¼nicka - wdowa 78 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
77 córka Anna, panna 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
77 córka Urszula, panna 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
77 córka Urszuli 4 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 Karol Iskierski - ¿onaty 63 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 ¿ona Marianna 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 syn Bernard 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 syn Stanis³aw 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 syn Leopold 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 syn Karol 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 syn Karol 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 córka Franciszka 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
78 córka Emilia 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
79 Józef Pas³awski, kawaler 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
79 Zuzanna Zaorska 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
79 Erazm Zaorski, kawaler 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
79 Marian Zaorski, kawaler 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 Antonina Wysoczyñska - wdowa 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 syn Micha³, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 Rozalia Adamowicz, wdowa 65 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 Apolonia Dubiecka, wdowa 65 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 Jan Simiñski - ¿onaty 71 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
80 ¿ona Tekla 50 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
81 Adam Popadicz - ¿onaty 72 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
81 ¿ona Dorota 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
81 córka Katarzyna 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
81 córka Agnieszka 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
81 córka Magdalena 3 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 Jan Borzymowski - ¿onaty 39 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 ¿ona Apolonia 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 syn Wincenty 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 syn Jan 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 syn Benedykt 6 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
82 córka Joanna 10 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 Bonifacy Górski - ¿onaty 58 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 ¿ona Antonina 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn Cezary 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn Józef 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn Fryderyk 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn August 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn Leonard 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 syn Tytus 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 córka Rozyna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 córka Aurelia 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 córka Benigna 8 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
83 Józefa Micha³owska, panna 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 JW. Stanis³aw Zwoliñski - ¿onaty 56 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 ¿ona Ludwika 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 syn Wincenty 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 córka Joanna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 Wojciech Konopacki 64 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 Feliks Snopkowski - ¿onaty 60 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 ¿ona Marianna 36 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 Fabian Brodecki 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
84 Marianna Sawicka 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 Jakub Radziejowski - ¿onaty 53 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 ¿ona Franciszka 46 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 syn Wiktor 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 syn Pawe³ 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 syn Andrzej 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 córka Marianna 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 córka Barbara 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
85 Jakub Brzozowski 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
86 Ignacy £apiñski - ¿onaty 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
86 ¿ona Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 Jan Wierzbicki - ¿onaty 61 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 ¿ona Marianna 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 Aleksander Tuszyñski 57 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 Ewa Grabowska 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 Marcjanna Kucewicz - mê¿atka 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
87 Antoni Czernic 46 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Franciszek Raczyñski 61 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Ludwik Kurowski, kawaler 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Jan Zborowski, kawaler 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Ignacy Jakubowski, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Karol Jakubowski, kawaler 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Jan Milewski, wdowiec 61 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
88 Józef Milewski, ¿onaty 44 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Marianna Ulanczuk - m꿱tka 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Anna Czuchnowa 52 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Tomasz Krajewski 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Franciszka Trochinczuk - mê¿atka 44 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 córka Pawlina 11 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Jan Gawiñski, kawaler 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Jan Krajewski, kawaler 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Józef Krzy¿anowski, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Wiktor Czarnowiejski, wdowiec 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Tekla Bigulska 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Eleonora Lawrentowa 34 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
89 Marianna Niewiadomska 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Franciszka £oziñska - mê¿atka 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Rozalia Jachromczuk - mê¿atka 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Marianna Kwiatkowska 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Marianna Trochimczuk 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Agnieszka Niedzielska, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Teresa Wirucka, panna 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Ma³gorzata Grzegorzowa - mê¿atka 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Katarzyna Laskiewicz - mê¿atka 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Urszula Pulanowska 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 córka Rozalia 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Salomea Pa³amarczuk - mê¿atka 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Tomasz Szuchajewski, kawaler 15 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Helena Piechta 39 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Marianna Nowosielska - wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 syn Adam 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Anna £otowska (Lotowska) - mê¿atka 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Florian Targow, kawaler 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Stanis³aw Sobkowski, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Szymon Chorkiewicz - ¿onaty 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 ¿ona Aurelia 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Marianna Nowosielska - wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 syn Adam, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Andrzej Swierzczyñski, kawaler 36 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Wawrzyniec Le¶nicki - ¿onaty 23 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 ¿ona Rozalia 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Franciszek Szary, kawaler 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Magdalena Jerewicz, wdowa 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Magdalena Nidaszewska 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Pawe³ Paprowski 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 Józef D±browski - ¿onaty 39 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
90 ¿ona Katarzyna 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Marianna Korolowa - mê¿atka 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Anna Medwiedowa - mê¿atka 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Wojciech Sendomski 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Aniela Omelan - mê¿atka 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Magdalena Sawicka, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Mateusz Malauka 44 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Katarzyna Sebestian, panna 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Antonina ¦liwiñska 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Tekla Jaruszewska, wdowa 51 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Onufry D±browski, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Anastazja Szu³kowska, panna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Rozalia Jowchimowa, panna 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Szymon Krupkowski, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
91 Magdalena Karczewska 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Magdalena Twardowska, panna 41 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Marianna Stuchanowska - mê¿atka 51 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Józef Micha³owski, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Justyna Nekraszowa - mê¿atka 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Anna ¯ygowska, panna 12 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Jan Majerski, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Marianna Tradyñska 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Marianna Szymañska, panna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Marianna Szyszkowska 31 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Marianna Stawicka 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
92 Barbara Ihnatowa 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
93 Tomasz Wujna - ¿onaty 48 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Grzegorz Siemion, kawaler 34 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Jan ¯andar 35 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Maciej Kuczma 42 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Eleonora Lawrentiowa - mê¿atka 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 córka Katarzyna Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 córka Aleksandra Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Elzbieta Bielak Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Wincenta Janicka 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Klara Sawicka, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
94 Petronela Sebestianowa Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Katarzyna Fanasiowa 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Marianna Gafonowa, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Apolonia Wasilewska 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Magdalena Ozler 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Zofia Nowakowska 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Grzegorz Sza³acki 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Anna Ma³aszewska, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Helena Suchorska 50 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Prakseda Kazimierzowa 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Magdalena Borowikowa 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
95 Anna Ignacowa 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Teodor Gêbalski, kawaler 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Karol Tarkowski 27 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Marianna Meszchern, panna 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Józef Jasiñski 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Justyna Dêbicka 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Piotr Chobrzyñski 21 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Tomasz Krajewski 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 W³adys³aw Lepczyñski 26 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Tekla Lepczyñska 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Honorata Laskowska, wdowa 32 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Józefa Romer, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Gwidon Milczewski 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Anna Milczewska Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Milczewska Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Bazyli Ellaszewicz, kawaler 45 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Anastazja Seredyñska 38 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Grzegorz U³asiewicz 58 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Apolonia Wiszniewska, panna 20 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Agnieszka Niedzielska, panna 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Antoni Stefañski, kawaler 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Jan Kraw, kawaler 68 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Feliks Mi³kowski, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Feliks Sinkiewicz, kawaler 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Marianna Niczypor, wdowa 33 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Jan Rogalski, kawaler 35 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 Mateusz Polanowski - ¿onaty 67 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 ¿ona Urszula 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
96 córka Rozalia 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
97 Zofia Kamenecka - mê¿atka 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
97 Karol Rafa³owski, kawaler 25 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
97 Waleria Szadurska, panna 29 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
97 Apolonia Soko³owska, wdowa 59 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
98 Jan Bocheñski, kawaler 37 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
98 Tomasz Necker - ¿onaty 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Emilia Martyniowa - mê¿atka 22 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Julianna Kisielewska, panna 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Jan Korycki, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Franciszek Galiszewski - ¿onaty 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Jan Aleksandrowicz 80 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
99 Anna £utowska - mê¿atka 40 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 Wincenty Bagiñski - wdowiec 43 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 syn Ludwik Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 córka Katarzyna Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 Antoni Iwanowski - ¿onaty 28 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 ¿ona Anna 18 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 Aleksander Iwanowski - ¿onaty 24 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 ¿ona Józefa 17 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
100 Miko³aj Iwanowski, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
101 Tekla Za³uska - wdowa 30 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
101 syn Albin 16 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
101 syn Apolon 14 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
101 syn Piotr 9 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8
101 córka Marianna 13 Ostróg Ostróg 1837 Równe Mg 654-1-8


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl