Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 514

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Arendt Benigna z Z³otoliñskich, m±¿ ewang. 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 1 syn Antoni 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 2 syn Wilhelm 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 2 córka Anna 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 3 córka Emilia 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 4 córka Anna 0,5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
1 5 Antoniuk Zofia z Minkiewiczów, m±¿ prawos³awny 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
2 3 Boczkowski Dominik 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
2 6 ¿ona Emilia z Milewskich 58 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
3 4 Borzymowski Jan 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
3 7 ¿ona Antonina z Olszewskich 41 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
3 8 Olszewska Maria z Chodorowskich, wdowa 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
3 9 Borzymowska Apolonia z Badowskich, wdowa 66 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 5 Borzymowski Tomasz 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 10 ¿ona Konstancja z Serednickich 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 6 syn Józef 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 7 Bernadzki Antoni, ¿ona prawos³awna 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 11 B³a¿ejewska Józefa z Baranowskich, wdowa 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
4 12 córka Maria 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
5 8 Baszyñski Grzegorz 71 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
5 13 ¿ona Franciszka z Krzyñskich (Kurzyñskich) 70 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
6 9 Baszyñski Ludwik 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
6 14 ¿ona Franciszka z Bodziñskich 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
6 10 Borowski Roman, kawaler 68 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
6 15 Borszczow Wiktoria z Skrzypkowskich, m±¿ prawos³awny 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
6 11 Bliziñski Maksymilian 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 12 Bernadzki Stanis³aw 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 16 ¿ona Józefa z Baszyñskich 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 13 syn Micha³ 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 17 córka Marcelina 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 18 córka Waleria 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
7 19 córka Kamila 3 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
8 20 Boczkowska Zofia z Grzybowskich, wdowa 44 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
8 14 syn Jan 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
8 21 córka Teresa 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 15 Barañski Józef 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 22 ¿ona Justyna z Porêbskich 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 16 syn Józef 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 17 syn Lucjan 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 18 syn Franciszek 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 19 syn Piotr 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 23 córka Maria 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 24 Barañska Franciszka 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 25 B±czkowska Teresa, panna 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 26 Bartosiewicz Maria z Syrokomskich, wdowa 65 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 27 Bu³ocin Rozalia z Bia³ogórskich, wdowa 39 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
9 28 B³oñska Rozalia, panna 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
10 20 Bernadzki Stefan 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
10 29 ¿ona Maria z d. Szejna 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
10 30 Bilecka Katarzyna, panna 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
10 21 Barszczewski Ludwik, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
10 22 Bazylewicz Ludwik 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 23 Czerniakowski Ignacy 69 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 31 ¿ona Karolina z Sokulskich 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 24 syn Witalis 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 32 Ciechanowska Zofia z Kasperskich, wdowa 81 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 33 Chocho³osz Maria, panna 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 25 Cieszkowski Jan, kawaler 31 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 34 Choch³o Joanna z Leb, m±¿ prawos³awny 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 35 Cybulska Eleonora, panna 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 36 Czarnecka Wiktoria z Michrewiczów, wdowa 76 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 26 Chalimowski Wiktor, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 37 Czernicka Ró¿a Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 27 syn Kazimierz 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
11 38 córka Jadwiga 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 28 Dergiman Stanis³aw 62 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 39 ¿ona Anna z Ziêbickich 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 29 syn Kazimierz 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 30 syn Antoni 10 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 40 córka Maria 8 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 31 Deczyñski Piotr, ¿ona prawos³awna 39 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 41 Dobruk Klementyna z Ko³osowskich, wdowa 35 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 32 syn Dionizy 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 33 syn Leon 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 42 córka Krystyna 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 43 Dobrzañska Agnieszka z Piotrowskich, wdowa 65 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 34 Dobrzañski Jan, kawaler 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 44 Danielowa Anna z Cerkiewiczów, wdowa 42 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 45 Dzwonkowska Antonina, panna 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 46 Danielewska Agata z Polkowiczów, m±¿ prawos³awny 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 47 Dobrzañska Maria, panna 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 48 Feliñska Anna, panna 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 49 Fr±ckiewicz Zofia, panna 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 35 Flejmin (Fleming) Ludwik 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 36 Flejmin (Fleming) Antoni 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 37 Feliñski Franciszek 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 50 G³owacka Józefa, panna 10 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
12 51 Gostkowska Maria, panna 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
13 38 Górski Jakub 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
13 52 ¿ona Józefa z Gajdaszyñskich 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
13 39 syn Józef 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
13 53 córka Anna 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
13 54 córka Maria 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 40 G±ga³o Grzegorz 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 55 ¿ona Helena z Kreszczuków 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 56 córka Emilia 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 41 Gaciñski Andrzej, wdowiec 78 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 42 Góralski Józef, ¿ona prawos³awna 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
14 57 G±tkowska Rozalia z Kotwickich, wdowa 67 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
15 58 Grabowska Anna z Roszkowskich, wdowa 47 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
15 43 syn Jan 8 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
15 59 córka Ludwika 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 44 Goliszewski Stefan 44 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 60 ¿ona Marcelina z Bañkowskich 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 45 syn Franciszek 8 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 61 córka Zofia 6 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 62 córka Aniela 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 63 córka Bronis³awa 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 64 Grodziñska Anna, panna 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 65 Grabowska Anna, panna 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
16 46 Galiñski Ignacy, wdowiec 91 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
17 47 Goliszewski Franciszek 72 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
17 66 ¿ona Pulcheria z Kurowskich 44 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
17 48 syn Marceli 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
17 49 syn Jan 6 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
17 67 córka Ludwika 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
18 50 Go³êbski Wiktor 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
18 68 ¿ona Ludgarda z Borzymowskich 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 51 Hulewicz Józef 77 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 69 ¿ona Agnieszka z Krasickich 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 52 syn Piotr 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 70 córka Maria 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 71 Goszkiewicz Paulina z ¦wiejkowskich, wdowa 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 53 Jankowski Antoni 51 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 54 Jasiñski Wincenty, kawaler 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 72 Jasiñska Tekla, panna 39 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 73 jej nie¶lubna córka Karolina 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 74 Jasiñska Aniela, panna 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 75 Jasiñska Olimpia, wdowa 35 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 76 córka Maria 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 77 Ignatowicz Magdalena, panna 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
19 78 Indulska Katarzyna, panna 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
20 55 Je³owicki Józef 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
20 79 ¿ona Wiktoria z Kibortów 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
20 56 syn Konrad 3 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
20 57 syn Henryk Wiktor 2 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
20 58 Jasiñski Józef, ¿ona prawos³awna 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 59 Krajewski Andrzej 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 80 ¿ona Paulina z Otfinowskich 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 60 syn Stanis³aw 22 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 81 córka Wanda 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 82 córka Florentyna 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
21 83 córka Maria 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
22 61 Kardaszewicz Stanis³aw 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
22 84 ¿ona Kamila z Dembskich 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
22 62 syn Mieczys³aw 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
22 63 syn Kazimierz 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
22 64 syn Stanis³aw 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
23 65 Kosicki Edward 51 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
23 85 ¿ona Zuzanna z ¯urawskich 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
23 66 Kosicki Ewaryst, kawaler 35 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
23 67 Kulczycki Edward, kawaler 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
23 68 Korsak Ludwik, ¿ona prawos³awna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 69 Kucharski Tomasz 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 86 ¿ona Józefa z Bia³ogórskich 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 70 syn Jan 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 71 syn Adam 3 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 72 syn Julian 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 73 Kawecki Feliks, wdowiec 78 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 87 Kucharska Aleksandra z S³omiñskich, wdowa 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 74 Korsak Ludwik, ¿ona prawos³awna (ujêty w poz. 68) 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 88 Ku³akowska El¿bieta, panna 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 89 Klimkowska Anna, panna 22 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 90 Kraciñska Adela, panna 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
24 91 Kamiñska Florentyna, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 92 Ko³usowska Zofia z Lachertów, wdowa 56 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 75 syn Adolf 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 76 syn Franciszek 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 93 córka Teofila 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 94 córka Aurelia 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 95 Kostrzycka Anna z Wrêbskich, wdowa 68 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 77 Krawcun Justyn, kawaler 68 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 96 Karpuszka Justyna z Dobickich, wdowa 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 97 Ka³abanowska Maria z Janiewiczów, wdowa 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 98 Kozaczuk Aniela z Go³szewskich, m±¿ prawos³awny 44 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 99 Kro¶nicka Wilhelmina z Lewkowiczów 41 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 100 Kondracka Julia z Sztejnów, m±¿ prawos³awny 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 101 Kirkor Emilia, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 102 Klukowska Karolina, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 78 Karpiñski Sylwester 103 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 79 Ko³usowski Piotr, kawaler 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 103 Kufalska Barbara z Borkowskich, wdowa 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
25 80 syn Jakub 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
26 104 Kratkowska Domicela z Go³aszewskich, wdowa 44 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
26 81 syn Alfred 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
26 82 syn Józef 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
26 83 syn Ernest 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
26 105 Kowalska Helena, panna 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 84 Kalimberg Wiktor 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 106 ¿ona W³adys³awa z Serafinowiczów 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 107 Kiry³owicz Marianna z Polkiewiczów, wdowa 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 108 Krotiuk Anna z ¯ydkiewiczów, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 85 Krymski Stefan, kawaler 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
27 109 Karpowicz Sabina, panna 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
28 110 Krynicka Julia z Choinów, wdowa 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
28 86 syn Julian 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
28 87 syn W³adys³aw 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
28 111 córka Adela 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 88 Krynicki Józef 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 112 ¿ona Anna z Pi±tkowskich 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 113 Ku³akowska Domicela z £uczyñskich, wdowa 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 89 syn Zachariasz 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 114 Krasucka Anna, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 115 Kirkor Michalina, panna 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 116 Katyñska Ma³gorzata, panna 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 90 Kotunowski Adam 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 91 Kocowski W³adys³aw 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 117 Kaminkowa Anna z Korzeniewskich, m±¿ prawos³awny 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 118 Karpi³owicz Marianna z Kosieckich, m±¿ prawos³awny 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
29 119 Krzemiñska Adela, panna 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
30 92 Kamiñski Wincenty 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
30 120 ¿ona Katarzyna z Oreckich ? (Nawrockich) 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
30 121 Kasperska Józefa, panna 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
30 122 Klimkowska Kamila z Krzyñskich, m±¿ prawos³awny 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
30 93 Kurzyñski Stefan 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
31 94 Liniewicz Aleksander, wdowiec 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
31 95 syn W³adys³aw 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
32 96 Liszkiewicz Karol 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
32 123 ¿ona Józefa z Paszkowskich 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
32 97 syn Stanis³aw 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
32 124 córka £ucja 6 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
32 98 Lachert Rudolf, kawaler 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
33 99 Lentowski Wojciech 56 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
33 125 ¿ona Wiktoria z Zagajewskich 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
33 126 córka Maria 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 100 Lentowicz Kajetan 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 127 ¿ona Malwina z £agodziñskich 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 128 Lewkiewicz Maria, panna 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 129 £oziñska Tekla z Budkowskich, wdowa 34 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 130 Lesiaczek Aleksandra, panna 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
34 131 £abudziñska Malwina 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 101 Leszczyñski £ukasz 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 132 ¿ona Franciszka z Malinowskich 22 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 133 Lubow Romualda z Studziñskich, wdowa 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 102 £o¶ Augustyn 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 134 £ukaszewicz Rozalia, panna 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
35 135 £ukian Maria z G±galskich, m±¿ prawos³awny 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 103 Makowski Piotr 80 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 136 ¿ona Justyna z Krzy¿anowskich 71 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 104 Mierzwicki Józef, ¿ona prawos³awna 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 105 Mierzwicki Micha³, ¿ona prawos³awna 56 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 106 Mierzwicki Wiktor, ¿ona prawos³awna 41 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 137 Mizocka Konstancja z Borkowskich, m±¿ prawos³awny 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
36 138 jej nie¶lubna córka Marianna 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
37 107 Mann Jan 61 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
37 139 ¿ona Julian z P³owczyñskich 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
38 108 Mann Franciszek 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
38 140 ¿ona Leokadia z S³owakiewiczów 37 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
38 109 Melsztyñski Leon 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
39 110 Micha³owski Ludomir 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
39 141 ¿ona Wiktoria z Malinowskich 47 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
39 142 Meszern Maria, panna 65 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
39 143 Mamczurowska Maria, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
39 111 jej nie¶lubny syn Jan 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
40 112 Mianowski Adam 37 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
40 144 ¿ona Agnieszka z Bieleckich 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
40 113 Mia³kowski Józef, kawaler 42 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
40 145 Mia³kowska Seweryna, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
40 114 Mazurkiewicz Jakub 69 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 115 Malinowski Seweryn 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 146 ¿ona Maria z Radkiewiczów 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 116 syn Justyn 10 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 147 Markiewicz Anna z Mydlarskich, m±¿ prawos³awny 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 148 Moszyñska Helena z Krajewskich, wdowa 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 117 Marcinkowski Micha³, kawaler 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 118 Menich Ferdynand, kawaler 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 149 Menich Filipina, panna 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 150 Micha³owska Franciszka 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 119 Mikuszewski Roman 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 151 Markowska Sabina 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
41 152 Miszelenko Dorota z Polkiewiczów, m±¿ prawos³awny 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
42 120 Malinowski Karol 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
42 153 ¿ona Julia z Semanczewskich 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
43 121 Maciorkowski Erazm 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
43 154 ¿ona Helena z Taborzewskich 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
44 122 Marcinkowski Andrzej 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
44 155 ¿ona Waleria z Piotrowskich 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
45 123 Nowicki Stefan 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
45 156 ¿ona Józefa z Woronieckich 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
46 157 Nowacka Anna z Godziszewskich, wdowa 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
46 124 syn Antoni 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
46 125 syn Eliasz 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
46 158 córka Antonina 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
46 159 córka Rozalia 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
47 160 Nartowska Olimpia z Bia³okurów, wdowa 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
47 126 syn Wincenty 29 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
47 127 syn Julian 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
47 128 syn Stanis³aw 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
48 161 Nahorniczewska Katarzyna z Dembskich, wdowa 82 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
48 162 córka Rozalia 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
48 163 córka Ludwika 56 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
49 129 Nowicki Stanis³aw 64 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
49 164 ¿ona Antonina z Rajewskich 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
49 130 Kar³owicz Piotr, ¿ona prawos³awna 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
49 165 Niot Waleria z Rosnowskich, m±¿ prawos³awny 35 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
49 166 Nowicka Franciszka z Boguszewskich, wdowa 56 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 167 Okoñska Tekla z Borowskich, wdowa 80 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 131 syn Maksymilian 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 168 córka Józefa 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 169 Ostrowska Sabina, panna 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 170 Ostrowska Marianna z Renczów, wdowa 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 132 syn Wincenty 29 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 133 syn Grzegorz 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 171 Ostapowicz Maria, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 134 jej nie¶lubny syn Filip 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
50 172 Ochocka Marianna, panna 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 135 Omiñski Stanis³aw 39 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 173 ¿ona Wiktoria z Piechtów 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 136 syn Jan 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 137 syn Franciszek 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 174 córka Antonina 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 175 Or³owska Aleksandra z Krajewskich, m±¿ prawos³awny 49 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 176 Odnosumowa Sabina z Mia³kowskich, m±¿ prawos³awny 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 177 Opatowska Katarzyna, panna 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 178 Odyniec Maria, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
51 138 Olszewski Kalikst 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 139 Olszañski Marcin 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 179 ¿ona Maria z Malinowska z Nowickich 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 180 córka Julia 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 140 syn W³adys³aw Malinowski s. Józefa 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 181 córka Karolina Malinowska c. Józefa 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 182 córka Józefa Malinowska c. Józefa 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
52 141 Podhorodecki Dionizy 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
53 142 Piotrowski Karol 29 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
53 183 ¿ona Maria z Wa¶kowskich 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
53 184 córka Jadwiga 2 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
54 143 Piotrowski Aleksander 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
54 185 ¿ona Sabina z Feliñskich 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
54 186 córka Stanis³awa 2 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
54 187 Pawlikowska Sabina, panna 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
55 144 Pop³awski Józef 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
55 188 ¿ona Maria z Wróblewskich 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
55 189 córka Wanda 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
55 190 córka Maria 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
56 191 Pietruszewska Józefa z Górskich, wdowa 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
56 145 syn Ludwik 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
56 192 córka Józefa 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
56 193 córka Klementyna 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
56 194 córka Kamila 6 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 146 Plewiñski Feliks 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 195 ¿ona Zofia z Przew³ockich 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 147 syn W³adys³aw 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 148 syn Piotr 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 196 córka Antonina 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 197 córka Petronela 2 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 198 Potaszewicz Aniela z Kitkowskich, m±¿ prawos³awny 37 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 199 Podhorodecka Ferdynanda z Popielów, wdowa 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 200 córka Adela 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
57 201 Prikot /Prykot Tekla z d. Bud¼ko, wdowa 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
58 149 Potocki Apolinary 57 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
58 202 ¿ona Waleria z Piekarskich 54 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
58 203 córka Emilia 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
58 204 Paszkiewicz Dorota, panna 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
59 150 Petrykowski Jan 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
59 205 ¿ona Ludwika z Wróblewskich 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
59 206 Piotrowska Józefa, panna 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
60 151 Pa³czyñski Aleksander 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
60 207 ¿ona Aleksandra z Goliszewskich 34 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
60 208 Podhorodecka Karolina 67 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
60 209 Piotrowska Maria z Lichtañskich, wdowa 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 210 Pieñkowska Hipolita z Wolskich, wdowa 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 152 syn Marian 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 211 córka Adela 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 212 Pawczyñska Ewelina z Grodkowskich, m±¿ prawos³awny 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 213 Pi±tkowska Maria z Markiewiczów, wdowa 54 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 214 córka Franciszka 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 153 Pendyk Jan, ¿ona prawos³awna 54 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 215 Przew³ocka Antonina 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
61 154 Pacewicz Stanis³aw 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 155 Ró¿ycki Henryk 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 216 ¿ona Emilia z Dergimanów 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 156 syn Wac³aw 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 217 córka Stanis³awa 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 218 córka Olimpia 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
62 219 córka Emilia 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 157 Ró¿ycki Wincenty 70 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 220 ¿ona Aleksandra z Soko³owskich 51 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 158 syn Otton 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 221 córka Klementyna 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 222 córka Olimpia 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 159 Romanowski Adam 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 223 Radwañska Zuzanna, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 160 Radkiewicz Jan, kawaler 63 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 224 Rozdolska Franciszka 61 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
63 161 Rafa³owski Karol 70 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
64 162 Rabanowski Jan 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
64 225 ¿ona Karolina z Bañkowskich 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
64 163 syn Julian 4 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
64 226 córka Józefa 1 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
65 164 Szuniecki Ignacy 55 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
65 227 ¿ona Helena z Cieliñskich 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
65 165 syn Stanis³aw 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 166 Syrokomski Jan 58 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 228 ¿ona Józefa z Tele¶nickich 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 167 syn Szczêsny 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 168 syn Hieronim 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 169 syn Zygmunt 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 229 córka Lucyna 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
66 córka Maria 10 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
67 170 Sikorski Karol 41 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
67 230 ¿ona Franciszka z Sokulskich 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
67 171 syn Rafa³ 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
67 172 syn Tomasz 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
68 173 Strzelecki Antoni 58 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
68 231 ¿ona Katarzyna z Tomaszewskich 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
68 174 syn Jan 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
68 175 syn Marceli 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 176 Spiechalski (Spychalski) Wojciech 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 232 ¿ona Maria z Miko³ajewiczów 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 177 syn Leonard 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 178 syn Franciszek 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 233 córka Filipina 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
69 234 córka Teofila 10 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 179 Szo³ajski Janusz 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 235 ¿ona Barbara z Radziejewskich 47 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 180 syn Adolf 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 236 córka Wiktoria 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 237 córka Feliksa 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
70 238 Stochalska Dominika z Bia³okurów, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 239 Szyd³owska Paulina z Kosickich, wdowa 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 181 syn Bronis³aw 9 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 240 córka Ludwika 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 241 córka Stanis³awa 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 242 Soko³owska Antonina, panna 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 243 Szyszkowska Domicela z Boberów, wdowa 52 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 245 Serednicka Karolina, panna 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 246 Tymków Anastazja z Wa¶kiewiczów, m±¿ prawos³awny 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 182 Sierpiñski Leonard, kawaler 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 183 Sierpiñski Klemens, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 184 Szejnik Karol, ¿ona prawos³awna 51 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 247 Sierbrak Anna z Szpaliñskich, m±¿ prawos³awny 50 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 248 Sinia³o Rozalia, panna 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 249 Sinia³o Marianna, panna 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
71 250 jej nie¶lubna córka Feliksa 15 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 185 Szymañski Cezary 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 251 ¿ona Julia z Moszyñskich 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 252 Serer (Sorer) Kazimiera z Syrokomskich, m±¿ ewang. 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 253 córka Kamila 5 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 254 Sawicka Wiktoria z Krasuckich, wdowa 45 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 186 Stefañski Adolf, kawaler 24 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 255 Sienicka Marianna z Baszyñskich, m±¿ prawos³awny 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
72 256 Szczeliewa Dorota z Kotwickich, m±¿ prawos³awny 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 187 Sarnecki Napoleon 63 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 257 ¿ona Benigna Sosnowska z Górskich 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 188 syn Seweryn Sosnowski 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 189 syn Leon Sosnowski 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 258 córka Eleonora Sosnowska 17 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 199 Szymanczewski Antoni 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 259 Soko³owska Maria, panna 12 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 260 Sozañska Anna z Potarzewiczów, m±¿ prawos³awny 26 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 200 Szymanczewski W³adys³aw 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 261 S³owicka Franciszka 20 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
73 262 S³odkowska Rozalia z d. Szejnik (Szejna) 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 201 Tomaszewski Julian 39 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 263 ¿ona Józefa z Zaj±czkowskich 32 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 202 syn Józef 2 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 264 córka Michalina 8 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 203 Tomaszewski Konstanty 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 204 Trze¶niowski Szymon 36 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 205 Tylkowski Pawe³ 48 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 265 Taroni Emilia z Stembskich , wdowa 54 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 206 Targoni Florian, wdowiec 71 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 266 córka Joanna 28 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 267 Tomaszewska Marianna 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 268 Porczyñska Teresa z Rudnickich, wdowa 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 207 syn Jan 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 269 Tow¶cik Julia, panna 29 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 270 Tuszyñska Julia z Jakubowskich, wdowa 58 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 208 Tuszyñski Micha³, kawaler 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 271 Taraszkiewicz Ró¿a, panna 53 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 272 Ta³aszczuk Maria z Pi±tkowskich, m±¿ prawos³awny 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 209 Tomaszewski Józef, kawaler 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 273 Uchacewicz Cecylia, panna 49 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
74 274 Uchacewicz Ewelina, panna 47 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 210 Witkowski Ludwik 49 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 275 ¿ona Czes³awa z Dobiszewskich 34 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 211 syn Stanis³aw 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 212 syn Julian 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 213 syn Jan 11 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 214 syn Wac³aw 7 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 276 Wiêckowska Olga, panna 18 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 277 Wiêckowska Maria, panna 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
75 278 Wichniewicz Marcelina 38 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
76 215 Wilczyñski Józef 65 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
76 279 ¿ona Apolonia z Maliszewskich 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 216 Wilczyñski Miko³aj 25 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 280 ¿ona Eleonora z Mannów 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 217 syn Teofil 3 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 281 Wo¼nicka Urszula, panna 76 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 282 Wa¶kowska Eleonora z Janiszewskich, wdowa 59 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 218 Weso³owski Jan, kawaler 46 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 283 Witkowska Domicela, panna 40 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 219 Wybranowski Ignacy, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 284 Wo³osiewicz Maria, panna 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 285 Wa¶kowska Olimpia 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 286 Winger Urszula z Krasowskich, m±¿ prawos³awny 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 287 Wroñska Stefania, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 288 Wróblewska Salomea, panna 30 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 289 Wróblewska Maria, panna 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 290 Wróblewska Justyna, panna 27 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 220 Wierzbicki Albin, kawaler 23 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 291 ¯urakowska Antonina z Lisiaczków, m±¿ prawos³awny 21 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 292 Zaj±czkowska Justyna 37 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 221 syn nie¶lubny £ukasz 22 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 293 córka nie¶lubna Dorota 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
77 294 Zaj±czkowska Brygida 72 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 295 ¯ero (¯yro) Justyna z Zieliñskich, wdowa 43 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 222 syn Boles³aw 14 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 296 córka Maria 13 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 223 Zaruczkowski £ukasz 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 297 Zbro¿ek Anna z Polanowskich, wdowa 60 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 298 córka Maria 33 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 299 ¯urawska Anna, panna 19 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81
78 300 ¯urawska Ewa, panna 16 Ostróg Ostróg 1875 Równe DM 654-1-81


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl