Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 755

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
24 30 Bo³tus Kazimierz 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
25 35 Budzko Kornelia z Makowskich wd. 59 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
26 31 Bilecki Wac³aw s. Wincentego 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
26 36 ¿. Józefa z Wereszczyñskich 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
26 32 s. Jan 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
26 37 c. Maria 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
26 38 Julia Emilia 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
27 33 Bia³ecki Micha³ s. Jana 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
27 39 siostra Marcella 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
27 40 siostra Jadwiga 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
28 41 Bie³orus Anna z Zieliñskich, m±¿ prawos³awny 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 34 Bielawski Kasper s. Jana 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 42 ¿ona Karolina z Kulikowskich 57 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 35 s. Dionizy 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 36 Stefan 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 43 c. Jadwiga 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 44 Maria 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
29 45 Katarzyna 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
30 46 Bogusz Klementyna z Berków wd. 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
30 37 s. Gracjan 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
30 38 Zygmunt 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
31 39 Bogus³awski W³adyslaw 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
31 47 siostra Katarzyna 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
32 40 Boruwiel Micha³ 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
33 48 Borasiewicz Karolina c. Stefana, wd. 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
34 41 Broszkiewicz Wincenty, kaw. 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
35 49 Broniewska Rozalia z Gajdowiczów, wd. 72 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
36 50 Brataniuk Karolina z ¦liwiñskich, m.praw. 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
36 51 c. Bronis³awa ¦liwiñska 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
37 52 Buziniewicz Kamila z Muszyñskich, m.praw. 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
38 53 Bialobrzycka Adela, panna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
39 54 Wasylgis El¿bieta z Karasiewiczów, wd. 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
40 42 Wa¿yñski Feliks s. Antoniego, kawaler 55 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
41 43 Wa¿yñski Leopold 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
41 55 ¿. Zofia z Gustyñskich 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
41 44 s. Walery 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
41 45 Albin 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
41 46 Stanis³aw (skre¶lony-umar³) 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
42 56 Wicherska Maria panna (skre¶lona-umar³a) 68 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
43 57 Wilczyñska Domicela z Ku³akowskich wdowa 77 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 58 Wilczyñska Eleonora z Manów wdowa 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 47 s. Teofil 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 48 Stanis³aw 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 49 Gabriel 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 50 Micha³ 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 51 Jan 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
44 59 c. Maria 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
45 52 Witner Emil s. Antoniego, ¿. praw. 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
46 60 Wiszniewska Eleonora c. Andrzeja, panna 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
47 53 Wierzbicki Antoni c. Józefa 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
47 61 ¿. Klementyna z Pietrusiwskich 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 54 Wierzbicki Aleksander s. Miko³aja 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 62 ¿. Emilia z Wa³uszewskich 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 55 s. Boles³aw 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 63 c. Oktawia 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 64 Amelia 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 65 Aniela 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 66 Helena 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
48 67 Jadwiga 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
49 56 Wierzbicki Józef s. Apoliona 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
49 57 brat Antoni 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
50 68 Wierzbicka Aleksandra c. Józefa panna 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 58 Wereszczyñski Jan s. Honorata 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 69 jego matka Wiktoria z Szymkowskich 66 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 70 W³osowa Anna z Zalewskich m. prawos³. 33 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 71 jej matka Julia z Greczychów wd. (dop. umar³a) 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 Wojciechowska Maria z Nawroc. wd. 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 59 s. Micha³ 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 60 Jan 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 61 Stanis³aw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
51 72 c. Maria 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
52 62 Wojciechowski Miko³aj s. Marcina 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
52 73 ¿. Maria z Wojciechowskich 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
52 74 c. Antonina 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
53 75 Wo³owicz Eufrozyna c. Adama, panna 74 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
54 76 Wysocka Weronika c. Jana, panna 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
55 77 Wysocka Józefa c. Andrzeja, panna 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
56 78 Wyrodowa Maria z Sozañskich, m.praw. 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
57 79 Galiszyñska Emilia z Krasuckich wd. 59 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
58 80 Gajek Antonina c. Ignacego, panna 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
59 81 Hartman Zofia z Pop³awskich wd. 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
59 63 s. Gustaw 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
59 82 c. Jadwiga 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
60 Haczyñskich Michalina, zamê¿na 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
60 m±¿ luteranin Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
60 84 siostra Konstancja 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
61 85 Goliszewska Pulcheria z Kurowskich 75 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
62 86 Ho³owczyc Joanna c. Józefa 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
63 87 Gonko Maria panna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
64 88 Gorbaczewska Ludwika z Krasowskich 63 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
65 89 Gorecka Zofia z Chojnów wd. 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
65 64 s. Wac³aw 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 65 Grzybowski Józef 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 90 ¿. Maria z Nehrebeckich 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 66 s. Aleksander 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 67 Mieczys³aw 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 91 c. Wac³awa 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 92 Stanis³awa 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 93 Halina 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
66 94 jego siostra Józefa 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
67 95 Grz±dkowska Paulina z Kortów 55 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
67 68 s. Jan 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
67 69 Mieczys³aw 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 70 Grabowski Jan s. Kazimierza 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 96 ¿. Bronis³awa z d. Janeczek 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 71 s. Stanis³aw 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 72 Józef 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 Antoni Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
68 97 c. Maria 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
69 73 Hryniewiecki Jan s. Macieja 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
69 98 ¿. Ma³gorzata z Wróbl. 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 Grebnicki Stanis³aw 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 ¿. Aurelia z d. Kimbor 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 dzieci Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 75 s. Boles³aw 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 76 Konstanty 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
70 77 Zygmunt 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
71 100 Grodziñska Anna panna 54 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
71 78 s. Franciszek 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
71 101 c. Emilia 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
71 102 Marcelina 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
72 103 Greszczuk Cecylia z Szymañskich m.pr. (skre¶lona - dop. umar³a 14 czerwca 1904 ) 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 79 Gumiñski Eliasz s. Jana 55 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 104 ¿. Maria z Pi±tkowskich (skre¶lona - dop. um.) 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 80 s. Adam 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 81 Ludwik 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 82 Piotr 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 83 Antoni 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 105 c. Honorata 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 106 W³adys³awa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 107 Jadwiga 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 108 Maria 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
73 109 Górska Katarzyna z Wierzbickich wd. 60 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
74 84 Górski Edward ¿. pr. 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
74 110 siostra Maria 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
75 111 Górska Józefa z Adaszyñskich wd. 64 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
76 112 Górska El¿bieta z Kaznowskich (?) wd. Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
77 85 Górski Walery s. Jana 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
77 113 ¿. Maria z Adaszyñskich 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
77 86 s. Wincenty 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
78 87 Górski Kazimierz ¿. pr. 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
79 88 Górski Dominik s. Onufrego 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
79 114 ¿. Maria z Bagiñskich 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
80 89 89 G... Bronis³awa panna 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
81 90 Der... Teodor 85 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
81 115 ¿. Tekla z Nowodworskich 77 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
82 91 Der... Henryk kaw. 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
83 92 De... ... 46 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
83 115 ¿. Maria z B±ków 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
83 93 s. Jan 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
84 117 Dzwonkowska Teresa c. Józefa panna 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
85 118 Dzwonkowska Karolina c. Wawrzyñca 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
86 94 Dobrzañski Kazimierz s. Macieja 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
87 119 Domañska Maria c. Klemensa 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
88 120 Doro¿yñska Natalia z Juchnickich m.pr. 68 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
89 121 Doroszenko Maria m.pr. 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
90 122 Dorczyk Maria z G±ga³ów wd. 72 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
91 123 Dubiec Emilia z d. Klewer wd. 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
91 95 s. Józef 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
91 96 Antoni 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
92 97 Dioniziak Andrzej s. Grzegorza 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
92 124 ¿. Julia z Wilczyñskich 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
92 98 s. Jan 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
92 99 Boles³aw 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
93 125 Jezierska Malwina c. Tomasza 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
94 100 ¯ygad³o Piotr s. Kazimierza ¿. pr. 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 101 ¯o³towski Wac³aw 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 126 ¿. Julia z d. Szejc 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 102 s. Wac³aw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 127 c. Jadwiga 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 128 Emilia 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
95 129 jego M...... Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
96 130 ¯ukowska Maria wd. 45 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
97 131 ¯ukowska Helena panna 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
98 132 ¯urawska Antonina z Lis.. m.pr. 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
99 103 Zab³ocki Szymon s. Kazimierza, kawaler 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
100 104 Zagajewski Wiktor s. W³adys³awa 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
100 133 ¿. Augustyna z Pijonskowskich 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
100 134 c. Józefa 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
101 135 Zagajewska Karolina c. Ludwika panna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
102 105 Zalewski Jan 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
102 136 ¿. Agnieszka z Wasiewiczów 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
103 106 Zalewski Józef s. Jakuba 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
103 137 ¿. Anna z Androcewiczów 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
103 138 c. Rozalia 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
103 139 Julia 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
104 140 Zalewska Julia z Gryczynów wd (skre¶lona - dop. um.) 65 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
104 141 c. Zofia 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
105 107 Zaj±czkowski W³adys³aw Leopold wd. 65 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 108 Zakrocki W³adys³aw s. Micha³a 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 142 ¿. Józefa z Jarenc 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 109 s. Franciszek 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 110 Piotr 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 143 c. Jadwiga 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
106 144 Zofia 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
107 111 Zakrzewski Bronis³aw 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
107 145 ¿. Zuzanna z Zaleñskich 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
107 112 s. Mieczys³aw 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
108 113 Zajno Onufry s. Macieja 39 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
108 146 ¿. Adela z Winiarskich 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
108 147 c. Maria 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
108 148 jej siostra Franciszka 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
109 114 Zieliñski Jan s. Jana 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
109 149 ¿. Zofia z Zieliñskich 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
109 115 s. Leonard 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
110 116 Zieliñski Ludwik s. Franciszka 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
111 Ziemba Jan s. Tomasza ¿. pr. 54 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
112 150 Ziembicka Jadwiga 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
113 151 Iwi¶piewicz Emilia panna 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
114 152 Izopolska Dorota c. Aleksandra 45 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
115 153 Izierska Malwina 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
116 Kalinowska Franciszka wd. 82 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
117 118 Kamiñski Wincenty 57 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
117 155 ¿. Katarzyna z Nawrockich 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
117 156 c. Maria 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
118 157 Franciszka Kamiñska wd. 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
118 119 s. Jan 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
118 158 c. Ludgarda 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
118 159 Seweryna 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
119 120 Kamiñski Ludwik s. Ludwika 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
119 160 ¿. Michalina z Witwickich 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
119 121 s. Antoni 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
119 Stanis³aw Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
120 161 Karszutko Justyna z Dubickich wd. 77 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
121 162 Kazik Justyna z Zaj±czkowskich m.pr. 57 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
122 163 Kisiel Józefa z Raczyñskich m.pr. 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
123 164 Kirkor Emilia panna 70 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 122 Kiwakowski Aleksander s. Piotra 58 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 165 ¿. Ludwika z d. Pal 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 123 s. W³adys³aw 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 124 Józef 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 125 Witold 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 166 c. Anna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 167 Helena 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
124 168 Jadwiga 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
125 126 Kobiezniak Jan 64 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
125 169 ¿. Aleksandra z Kunickich 54 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 127 Kowalewski Piotr s. Karola 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 170 ¿. Bogumi³a z Wieganowskich 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 128 s. Kazimierz 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 129 Stanis³aw 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 130 W³adys³aw 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 Dominik (dopisany) Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
126 171 c. Ludmi³a 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
127 172 Kowalewska Emilia m. pr. 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
128 131 Kowalski Feliks s. Micha³a 77 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
128 173 c. Bronis³awa 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
128 Antonina 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
129 174 Kowalska Marcelina z Krotowiczów wd. 58 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
130 175 Kowaliñska Tekla c. Franciszka panna 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
131 176 Kowalska Katarzyna z d. Krotowicz 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
132 177 Kowaliñska Maria z Krzesiñskich 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
132 178 wychowanica Maria 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
133 132 Koczeñ Bogdan 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
133 133 br. Grzegorz 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
133 179 siostry Anna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
133 180 Janina 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
133 181 Maria 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
134 182 Kozieradzka Wiktoria z... 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
134 183 c. Józefa 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
135 134 Kozie³kiewicz Feliks 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
135 184 ¿. Maria z Manów 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
135 135 s. Gustaw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
135 185 c. Janina 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
136 136 Kozypowicz Jan 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
136 186 ¿. Petronela z Ulica. 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
136 137 s. Henryk (skreslony - dop. umar³) 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
136 138 Romuald 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
137 139 Krasucki Micha³ s. Grzegorza ¿. pr. 45 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
138 187 Kokorska Paulina c. Michala panna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
139 140 Konopacz (?) z Szmitów c. Leona wdowa 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
139 141 s. Józef 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
139 142 Franciszek 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
139 143 Wilhelm 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
139 188 matka mê¿a Anna z Kozaków 63 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
140 189 Konowalowa Julia z Sawickich, m.pr. 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
141 144 Konopacki Aleksander 72 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
141 190 ¿. Michalina z d. Kirkor 59 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
141 145 s. Romuald Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
142 146 Konczakowski Fortunat ¶. Grzegorza 76 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
142 191 ¿. Stanis³awa z Dziwulskich 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
143 192 Knia¿ejewska Karolina z ¯mijewskich wd. 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
144 147 Ksiê¿opolski Micha³ s. W³adys³awa 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
145 148 Kima Leon Jan 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
145 193 ¿. Franciszka z Górskich 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
145 149 s. Walery 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
146 150 Kondracki Antoni s. Jakuba kawaler 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
147 194 Knop Maria z Ko³odeckich m. pr. 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
147 151 s. Zygfryd s. Józefa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
147 152 Bronislaw 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
148 152 Kosowski Józef s. Jana ¿. pr. 57 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
149 153 Ko¶ciukiewicz Wac³aw 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
150 195 Kosnowiñska Maria c. Stanis³awa panna 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 154 Kotwicki Jan s. Tomasza 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 196 ¿. Maria z Maszkowskich 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 155 s. Edward 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 156 W³adys³aw 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 197 c. Bronis³awa 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 198 Franciszka 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
151 199 jego matka Konstancja z Sieleckich 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
152 200 Kmieæ Katarzyna z Wereszczyñskich wd. 33 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
153 157 Krynicki Józef s. Jana 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
153 201 ¿. Anna z Pi±tkowskich 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
153 158 s. Wawrzyniec 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
153 202 c. Bronis³awa 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
154 203 Krynicka Anna z Galinskich wd. 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
154 204 c. Maria 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
154 205 Julia 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
154 206 jej matka Antonina z Bednarskich 63 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
155 207 Krzemiñska Maria m. w ...(skre¶lona - dop. um.) 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
156 208 Kucewicz Anna z Wierzêckich m.pr. 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
157 209 Kutniewicz Julia c. Franciszka 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 159 Kuczalski W³adyslaw 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 210 ¿. Józefa z Nagrodzkich 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 160 s. Stanislaw 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 161 Micha³ 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 211 c. Jadwiga 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
158 212 Maria 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
159 162 Kuczarski Antoni 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
159 213 ¿. Franciszka z Zakryn. 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
160 163 Kucharski Adam s. Tomasza 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
160 214 ¿. Karolina z Doliñskich 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
160 164 jego brat Julian 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
160 165 Zygmunt 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
161 166 Kufalski Jakub s. Aleksandra 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
162 215 Kuriata Oktawia c. Ewarysta panna 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
162 167 br. Karol 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
162 216 siostra Apolonia 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
162 br. Stanis³aw 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
163 168 £adziñski Antoni 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
163 217 siostra Anna 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
164 218 £apiñska Aleksandra panna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
165 219 Lewandowska Aleksandra panna 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
166 220 Lewkiewicz Maria c. Jana panna 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
167 169 Leszczyñski £ukasz 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
168 221 ¿. Franciszka z Malinów 46 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 170 Lentowski Kajetan s. Wojciecha 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 222 ¿. Malwina z £agodzin. 46 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 223 c. Emilia 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 224 Wiktoria 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 225 Julia 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 226 Adela 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
169 227 Liwecka Stanis³awa c. Stanis³awa 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
170 171 Liwe¿ko Aleksander s. Teodora kawaler 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
171 172 Lityñski Wincenty s. Ignacego 68 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
172 228 £oboczewska Antonina z Otockich m.pr. 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
173 229 £ukomska Aniela z Zieliñskich wd. 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
173 173 s. Jan 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
174 230 £uniewska Olimpia c. Antoniego panna 66 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
175 231 £ukomska Maria c. Jana 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
176 232 Lapidewska Witalia z ¯urakomskich m.pr. 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 174 Malinowski Karol s. Józefa 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 233 ¿. Julia z Simonczewskich 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 175 s. Bronis³aw 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 176 Stanislaw 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 177 Aleksander 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 234 c. Marcelina 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 235 Teofila 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
177 236 Wiktoria 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
178 178 Maderski Ludwik s. Jana ¿.pr. 46 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
178 179 s. Micha³ 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
179 237 Maszkowska Maria z Raim m.pr. 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
180 238 Mazarczuk Aniela z Tynckich m.pr. 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
181 239 Marek Emilia c. Wac³awa panna 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
182 240 Maciorkowska Maria z Olszewskich wdowa 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
183 241 Marcinkowska Anna z Jakuszewskich wd. 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
184 242 Majewska Krystyna z Dobrzañskich m.pr. 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
184 180 syn jej Mieczys³aw Dobrzañski 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
184 243 i M. Klementyna z Kosowskich wd. 57 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
185 Ma³achowski Boles³aw s. Dominika wd. 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
185 181 s. Leon 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
185 182 Eugeniusz 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
185 244 c. Ewelina 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
186 245 Majewska Kamila z Bernardzkich m.pr. 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
187 246 Ma³achowska Maria c. Oktawiana panna 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
188 183 Malewski W³odzimierz s. piotra ¿.pr. 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
189 184 Mongorowski Jan 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
189 247 ¿. Amelia z Flejlin 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
190 248 Malczewska Anna z Lentowskich wd. 28 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
190 185 s. Witold 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
191 249 Man Helena z Grzybowskich wd. 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
192 186 Man Franciszek s. Ignacego 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
192 250 ¿. Leokadia z S³owakiewiczów 67 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
193 187 Mas³owski Józef 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
193 251 ¿. Katarzyna z Wereszczyñskich 33 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
193 252 c. Bronis³awa 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
194 253 Makowska Maria panna 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
195 188 Moszyñski Antoni s. Adama 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
195 254 ¿. Celestyna z Jankowskich 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
195 189 jego brat Marceli 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
195 190 jego ojciec Adam 82 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 191 Moszyñski Boles³aw s. Adama 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 ¿. Maria z Styków Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 s. Marian Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 192 Antoni 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 193 Romuald 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 194 Roman 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
196 195 Mieczys³aw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
197 196 Mogulski Edmund s. Stefana 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
197 255 ¿. Teodozja z Podgórskich 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
197 197 s. Józef 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
197 256 córki Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
197 257 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
198 258 Machowa Jadwiga z Winos³awskich m.pr. 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
199 198 Malecki Jan ¿.pr. 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 199 Mielnikieñski Leon 48 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 259 ¿. Julia z Puchalskich Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 200 dzieci: Edmund 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 201 Franciszek 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 202 W³adys³aw 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 203 Gracjan 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
200 204 Tadeusz 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
201 205 Mierzejewski Franciszek s. Aleksandra 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
202 206 Mierzejewski Jan s. Józefa 28 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
202 260 ¿. Magdalena z £opotañskich 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
203 207 Medyñski Franciszek s. Wawrzyñca 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
204 261 Mirowska Aleksandra c. Romana panna 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
205 262 Miller Ludwika c. Kazimierza 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 208 Miller Augustyn 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 263 ¿. Wiktoria z Szuliñskich 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 209 s. Antoni 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 210 Jan 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 264 c. Józefa 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 265 Jadwiga 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
206 266 Stanis³awa 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
207 267 Mokciñska teofila z Nagrod. m.pr. 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
208 211 Modliñski Bronis³aw s. Konstantego ¿.pr. 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
209 268 Mosiejczuk Bronis³awa z Ber. m.pr. 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
210 212 Mieroczyñski Tomasz kawaler 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
211 213 Mianowski Adam 62 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
211 269 ¿. Agnieszka z Bieleckich 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
212 270 Nawrocka Stefania z Ba., m.pr. 28 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
213 214 Nawrocki Wiktor s. Józefa 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
214 215 Nazimow Jozef s. Szymona 33 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
214 271 ¿. Maria z Sawickich Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
214 272 c. Antonina 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
214 273 Anna 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
215 216 Naumowicz Karol 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
216 217 Nehrebecki Karol s. Kacpra 78 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
216 274 ¿. Emilia z Krasuckich 60 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
217 275 Nowacka Antonina panna 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
218 276 Nie³oczek Maria c. Joachima 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
219 277 Niepokolczycka Aniela c. Józefa 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
219 278 siostra Petronela 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
220 218 Nesterski Leon s. Nepomucena, ¿.pr. 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
221 219 Nowicki Stefan 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
221 279 ¿. Maria z Kamiñskich 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
222 280 Ozimkowska Petronela panna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
223 220 Olendzski Bronis³aw kaw. 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
223 221 brat Henryk 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
224 222 Olszamowski Leopold 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
225 281 Olszamowska Teofila z Kor. (?) 39 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
225 223 s. Lucjan 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
225 224 Miko³aj 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
225 282 c. Natalia 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
225 283 Maria 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
226 225 Oryszewski Antoni 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
226 284 ¿ona Stanis³awa z Kasz. 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
226 226 s. Boles³aw 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
226 227 Bronislaw 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
227 285 Ostrzylikowska Maria 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
227 286 c. Janina 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
228 287 Ochotska Maria c. Wawrzyñca 59 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
229 288 Otomanczuk Karolina m.pr. 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
230 289 Paw³owska Józefa 69 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
230 290 c. Gabriela 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
231 228 Parczewski Seweryn s. Jana 65 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
231 291 siostra Helena 66 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 229 Pawelek Józef s. Jana 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 292 ¿ona Katarzyna z Wopel 46 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 230 s. Józef 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 231 Jan 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 232 Stanis³aw 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 293 c. Maria 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 294 Franciszka 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
232 Kurzel Jan 74 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
233 295 Paciejewska Wiktoria z Wierzbickich 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
234 296 Paszyñska Helena panna 70 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
235 233 Paradowski Feliks kaw. 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
236 234 Per³owski Maksymilian s. Albina 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
237 235 Pietruszewski Stanislaw s. Edwarda 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
237 297 ¿ona Antonina z G±seckich 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
237 236 s. Antoni 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
237 237 Franciszek 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
237 298 c. Paulina 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
238 238 Pietruszewski Antoni s. Edwarda 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
239 299 Piotrowska Jadwiga 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
240 300 Piotrowska Marianna z G³êbockich 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
241 301 Pietrowska Kamila z Podhorodeckich m.pr. 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
242 302 Piotrowska Julia z ¦wiêcickich wd. 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
242 239 s. Wac³aw 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
242 303 c. Maria 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
243 304 Piotrowska z Lisieckich wd. Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
244 240 Pieszko Jan s. Juliana kawaler 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
245 305 Piesczyk Teodora c. Ignacego panna 35 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
246 306 Puzichowska Rozalia c. Jana panna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
247 307 Pohaczuk Paulina m.pr. 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
248 241 Podhorodecki Szymon s. Jana 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
248 308 ¿ona Michalina z Moczul. 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
248 242 s. Bronis³aw 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
248 243 Zygmunt 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
248 309 c. Celestyna 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
249 310 Podhorodecka Maria c. Jana 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
249 311 jej siostra Katarzyna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
250 312 Podhajecka Michalnina ze Skalskich 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
251 313 Podkulczycka Petronela panna 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
252 244 Polkiewicz Piotr s. Paw³a kawaler 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
253 314 Poznakowska Sabina z Kuriatów m.pr. 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
253 245 jej brat Stanis³aw Kuriata 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
254 246 Pomorski Mieczys³aw s. Eugeniusza 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
255 315 Pop³awska Maria z Czemorskich m±¿ nieobecny 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
256 316 Pruszyñska Olimpia z Ko¼liñskich wdowa 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
256 247 s. Wac³aw 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
256 248 £ukasz 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
257 317 Pruszyñska Lucyna z Ja³ow. wd. 60 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
258 318 Prykot Aniela z £awrenowiczów wd. 48 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
258 319 jej M. Martyna z Czepyszków 88 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
259 320 Przybytyñska Justyna c. Feliksa 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
259 249 s. Leopold 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
259 321 c. Ludwika 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
260 322 Pruszyñska Olimpia z Kamiñskich wdowa 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
260 250 s. Wac³aw 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
260 251 £ukasz 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
260 323 c. Maria Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
260 324 Helena Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
261 325 Pruszyñska £ucja z Ja³owickich wd. 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
262 252 Piasczyñski Romuald wd. 72 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
262 253 s. Roman 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
263 254 Raczyñski Józef s. Antoniego ¿. pr. 69 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
264 255 Raczyñski Stanis³aw 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
264 326 ¿ona Teresa z Wa¶kowskich 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 256 Raczyñski Antoni s. Karola 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 327 ¿ona Aniela z Budiakowskich 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 257 s. Julian 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 258 W³odzimierz 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 259 Józef 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 260 Jan 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 328 c. Antonina 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 329 Helena 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
265 330 Michalina 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
266 331 Ro¿ycka Emilia z Derczymons. wd. Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
267 261 Ro¿ycki Jan s. Henryka 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
267 332 ¿ona Anna z Choinów 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
267 c. Helena Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
268 262 Ro¿ycki Bronis³aw s. Henryka 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
268 333 ¿ona Maria z d. Kirkor 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
268 334 c. Helena 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 263 Ro¿ycki Wincenty 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 335 ¿ona Józefa z d. Zdzierska 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 264 s. Jan 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 265 Zygmunt 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 336 c. Marianna 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
269 337 Janina 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
270 266 Rojek Stanis³aw 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
271 338 Rogoziñska z Wierzbickich wd. 88 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
272 339 Romañska Anna z Sienk. wd. 53 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
272 c. Maria 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
273 267 Romañski Lucjan ¿.pr. Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
274 340 Romanowska Paulina z Kul. 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
274 268 s. Józef 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
275 269 Ruczkowski Antoni s.Franciszka 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
275 341 ¿ona Rozalia z Bartos. 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
275 270 s. Leon 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
275 271 Stanis³aw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
275 342 c. Józefa 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
276 272 Rusiecki Józef s. Stefana 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
277 273 Rutkowski Antoni s. Sylwestra 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
277 343 ¿ona Augustyna z S³onów 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
278 274 Sawicki Karol s. Jana ¿.pr. 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
278 275 br. Feliks kawaler 54 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
279 344 Samochodska Wanda z Podhorodeckich 85 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
280 276 Samochodski Bronon s. Wincentego 67 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
280 345 ¿ona Celestyna z Zakr. 63 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
281 346 Sarnowska Leokadia z Chodor. wd. 55 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
282 347 Symonowska Waleria z Gernów 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
283 277 Syrokomski Hieronim 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
283 348 ¿ona Ludwika z Ty... 28 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
283 349 c. Irena Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
283 350 jego siostra £ucja Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
284 278 Sikorski Karol s. Marcina wd. 71 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
285 351 Sikorska Agnieszka c. Paw³a panna 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
286 279 Sobieszczañski Micha³ s. Piotra 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
286 352 ¿ona Maria z Posid... 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
287 353 Soko³owska Karolina c. Wojciecha panna 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
288 354 Soko³owska Maria c. Jana panna 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
288 355 Soko³owska Emilia c. Jana panna 28 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
289 356 Soko³owska Oktawia c. Feliksa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
290 357 Sorrer Kazimiera z Syrokom. wd. 54 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
291 358 Sukurska Maria z Szejc m.pr. 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
292 280 Soroczyñski Klemens s. Andrzeja 50 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 281 Symniewski Antoni s. Stefana 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 359 ¿ona Emilia z Tachowskich 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 282 s. Felicjan 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 283 W³adys³aw 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 284 Stanis³aw 2 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
293 360 c. Józefa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
294 361 Sochacka Amelia 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 285 Sosnowski Seweryn 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 362 ¿ona Amelia z Filew. 45 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 286 s. Wac³aw 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 363 c. Eleonora 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 364 Stanis³awa 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
295 365 Anna 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
296 366 ¦widerska Faufemina z Bielin. m.pr. 41 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
297 367 ¦widerska Joanna z Gwozd. 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
298 368 ¦liwiñska Wiktoria z Kucher. m.pr. 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
299 369 Stachowicz Matylda z Nowa. 39 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
300 287 Spoglik Pawe³ s. Jana 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
301 288 Stejskal Józef s. Franciszka 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
302 370 Stêpkowska Ana z Polów wd. 67 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
303 371 Stêpkowska Sabina z Po... wd. 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
303 289 s. Aleksander 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
303 290 Marian 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
303 372 c. Janina 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
303 373 Stanis³awa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
304 291 Stratyñski Zygmunt s.Józefa 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
305 374 Smolarska Anna z Izanowskich 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
306 375 Stu³kowska Olimpia 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
307 292 Studziñski Henryk 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
307 376 ¿. Helena z Ro¿yc 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
307 293 s. W³adys³aw 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
307 294 Wac³aw 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
308 377 Studziñska Józefa c.Eliasza 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
309 295 Sterlik Pawe³ 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
310 378 Suska Anna z Bia³obsun 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 296 Sujka Feliks s. Miko³aja 39 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 379 ¿. Julia z Szczurkiewiczów 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 dzieci Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 297 s. Antoni 12 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 298 Pawe³ 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 299 Julian 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
311 380 c. Stanis³awa 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 300 Sikora Józef 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 381 ¿. Anna z S³adków 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 301 s. Bogumi³ 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 302 Franciszek 10 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 382 c. Maria 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 383 Stefania 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
312 384 Anna 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
313 385 Tomaszewska Zofia wd. (skre¶lone - um.) 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
314 303 Tomaszewski Julian s. Józefa 66 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
314 386 ¿. Józefa z Zaj±czkowskich 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
314 387 c. Maria 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
315 388 Tomaszewska Katarzyna panna 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
316 304 Tomczakowski Adam s.Jana 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
317 389 Tomczakowska Apolonia c. Piotra panna 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
318 305 Turczyñski Karol s. Józefa 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
318 390 ¿. Waleria z Porêbskich 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
319 391 Tyras Franciciszka z Rz±d. wd. 88 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
319 Tyszkiewicz Karolina z Rus. 48 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
319 Tyszkiewicz Martyna 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
321 393 Ulanicka Wilhelmina wd. 61 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
322 394 Ulicka Antonina z Piaseckich wd. 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
323 307 Urszu³owicz Teofil 40 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
323 395 ¿. Maria z Suskich 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
323 308 s. Wilhelm 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
323 396 c. Anna 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
324 Urbañska Franciszka 72 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
325 398 Filarowska El¿bieta panna 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
325 399 siostra Emilia 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
326 400 Filipek Marianna c. Jakuba 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
327 401 Filewska Jadwiga 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
328 402 Franckiewicz Katarzyna 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
329 403 Franckiewicz Emilia c. Adama 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
329 309 s. Zygmunt 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
329 404 c. Antonina 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
330 405 Charczenko Adela z Krelcmar 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
331 406 Chêciñska Maria c. Feliksa panna 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
332 407 Chu¶liñska Maria 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
332 408 siostra Rozalia 34 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
333 409 Chojno Zofia Anastazjewna 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
334 410 Chojno Aniela z Bileckich 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
334 410 Chojno Aniela z Bileckich 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
334 s. Miko³aj 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
334 411 c. Maria 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
335 412 Chojno Józefa z Dubrowskich wd. 51 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
335 413 c. .... Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
335 414 .... Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
336 312 Chmielewski Adam 66 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
336 415 ¿. Feliksa z Gerujebjów 56 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
336 313 s. Karol 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
337 314 Chmielewski Wiktor s. Miko³aja 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
337 416 ¿. Maria z Mroczyñskich 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
337 417 jego matka Franciszka 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
338 315 Chmielewski Stanis³aw s. Miko³aja 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
338 418 ¿. Teofila z Wereszczyñskich 26 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
338 419 jej matka Wiktoria z Szemków 69 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
339 420 Chmielewska Feliksa panna 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
340 421 Cwiatko Julia z Krynic. m.pr. 18 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
341 422 Celiñska Julia z Mydlar. 47 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
341 423 c. Antonina Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
342 424 Ciszewska Józefa z Kowal. 37 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
342 316 s. Leon 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
342 425 c. Józefa 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
342 426 Adolfina 13 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
343 317 Ciechoñski Leon s. Wincentego 38 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
344 427 Czernicka Anna c. Kazimierza panna 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
345 318 Czjkowski Stanis³aw 36 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
345 428 ¿. Maria z Kiwikowskich 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
345 319 s. Jerzy 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
345 429 c. Kazimiera 6 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
345 430 Zofia 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
346 431 Czesnowska Wiktoria m.pr. 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
347 320 Czesnowski Szymon s. Józefa ¿.pr. 59 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
348 432 Czujkowa Helena z Terasów m.pr. 39 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
349 321 Czy¿yk Wac³aw s. Karola kawaler 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
350 322 Szal Jan 42 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
350 433 ¿. Maria z Masalskich 30 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
350 323 s. Jan 7 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
350 434 c. Stanis³awa 3 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
350 435 Zofia 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
351 324 Szulak Alojzy 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
351 325 br. Fr. 16 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 326 Szczawiñski Adolf s. W³adys³awa 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 436 ¿. Aniela z Studziñskich 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 327 s. Antoni 9 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 328 Hieronim 4 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 437 c. Franciszka Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 438 Jadwiga Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
352 439 jego M. Teresa z Sorocz. (skre¶lone - dop. umar³a) 69 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
353 440 Szczego³owa Dorotea z Kotwick. wdowa 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
354 441 Szczêsnowska Michalina z Go³umbow. 43 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
354 442 c. Maria Miaskowska (dop. m±¿ Witalis 30) 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
354 Janina 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 329 Szczepkowski Ludwik s. Jana 44 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 443 ¿. Tekla z Kliwigiñsk. 32 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 330 s. Józef Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 331 Jan Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 332 Wawrzyniec Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
355 333 Wiktor Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
356 334 Jaworski Józef 23 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
356 335 br. Antoni 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
356 336 W³adys³aw 22 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
357 444 Jasiñska Tekla c. Stanis³awa panna (skre¶lona - dop. umar³a) 74 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
358 337 Jakiewicz Aleksander 49 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
358 338 s. Kazimierz 14 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
358 445 c. Emilia 19 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
359 339 Jakubowicz Czeslaw s.Juliana 33 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
359 446 ¿. Witalia z Galimsk. 25 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
359 447 c. Karolina 5 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
359 448 Maria 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
359 449 jego siostra Natalia (skre¶lona - dop. zamê¿na) 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
360 450 Jakubowska Wincenta c. Karola panna 17 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
361 451 Jankowska Anna z Wereszczyñskich 27 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
362 340 Janeczek Franciszek 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
362 452 ¿. Franciszka z Pi±tkowskich 52 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
362 341 s. Cezary 21 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
362 453 c. Anna 15 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
362 454 Olimpia 11 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
363 455 Janczyñska Anastazja c. Józefa panna 31 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
364 341 Janeczek Julian s. Franciszka 24 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
364 456 ¿. Józefa z Ziembickich 20 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
364 457 c. Wiktoria 1 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
365 458 Jastrusiewska Maria z Beresów wd. 29 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW
365 342 s. Józef 8 Ostróg Ostróg 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl