Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 859

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Adaszyñski Józef s. Faustyna 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
1 1 ¿ona Franciszka z Barañskich 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
1 2 Atamanczuk Karolina z Malinowskich, wdowa 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
1 3 Antonowa Teresa, m±¿ prawos³awny 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
2 2 Bazik Stanis³aw 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
2 4 ¿ona Julia z Berów 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 3 Barañski Józef s. Józefa 57 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 5 ¿ona Krystyna z Beneszów 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 6 Barañska Maria, wdowa 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 4 syn Leonard 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 5 Barañski Piotr s. Józefa, kawaler 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
3 6 Barañski Lucjan s. Józefa, kawaler 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 7 Baranowicz Kamila z Badowskich, wdowa 53 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 7 syn Longin 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 8 syn Walenty 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 9 syn Franciszek 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 8 córka Stanis³awa 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
4 9 Biernacka Józefa z Baszyñskich, wdowa 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
5 10 Bud¼ko Kornelia z Makowskich, wdowa 69 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 10 Bielecki Wac³aw s. Wincentego 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 11 ¿ona Józefa z Wereszczyñskich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 11 syn Jan 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 12 córka Emilia 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 13 córka Janina 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 14 córka Maria 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
6 12 syn Stanis³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 13 Bielecki Kasper s. Jana 72 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 15 ¿ona Karolina z Ko³akowskich 68 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 14 Bielecki Stefan s. Kaspra 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 16 ¿ona Maria z Nawrockich 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 17 córka Jadwiga 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 15 Boguszewski Stanis³aw 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 18 B³a¿ejewska Marcelina 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
7 19 Brodi Anna, panna 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
8 16 Benderski Mateusz 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
8 20 ¿ona Petronela z Ozimkowskich 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
8 21 Biernacka Maria, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
9 17 Bod³owski (Byd³owski) Stanis³aw 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
9 22 Bronowicka Teofila 81 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
9 23 Borysewicz Karolina, panna 73 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
9 24 Brataniuk Karolina z ¦liwiñskich, m±¿ prawos³awny 52 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
10 18 Bere¿ecki W³adys³aw 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
10 25 ¿ona Marcelina z Biernackich 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
10 26 Borzymska Bronis³awa, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
10 27 Bernard Stanis³awa 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
11 19 Wa¿yñski Leopold s. Antoniego 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
11 28 ¿ona Zofia z Gostyñskich 52 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
12 20 Wilczyñski Celestyn, kawaler 69 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
12 29 siostra Anna 65 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 21 Worokomski Stanis³aw 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 30 ¿ona Antonina z Gucewiczów 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 31 córka Jadwiga 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 32 Worokomska Helena 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 33 Babiczuk Maria, m±¿ prawos³awny 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 22 Wereszczyñski Jan 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 34 Wróblewska Julia, panna 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
13 23 syn Leon 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
14 24 Wróblewski Adolf 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
14 35 ¿ona Maria z Olenków 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 25 Wierzbicki Leon Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 36 ¿ona Maria z Chodorowskich 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 26 syn Bronis³aw 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 27 syn Franciszek 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 28 syn Stanis³aw 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
15 37 córka Maria 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 29 Witwicki Piotr 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 38 ¿ona Eleonora Hej 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 30 syn Jan 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 31 syn Stanis³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 32 syn Witalis 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
16 39 Wo¼nicka Józefa, panna 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
17 33 Wierzbicki Józef 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
17 40 ¿ona Jadwiga z Rosielskich 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
17 34 syn Marian 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
17 35 syn Roman 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
18 36 Wereszczyñski Bronis³aw 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
18 41 ¿ona Maria z Ro¿aków 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
18 37 syn W³adys³aw 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
18 42 Wierzbicka £ucja, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 38 Wosiñski Wac³aw s. Leona 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 43 ¿ona Aniela z Sorokomskich 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 39 syn Kazimierz 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 44 córka Janina 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 45 Wosiñska Ludwika, wdowa 70 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 46 Wyszkowska Anastazja, panna 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 47 córka Antonina 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 40 Wasilewski Zygmunt 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
19 48 Wierzbicka Zofia, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 41 Wysoczyñski Pawe³ s. Antoniego 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 49 ¿ona Maria z Raczyñskich 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 50 córka Rozalia 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 51 córka Karolina 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 52 Wyckiewicz Maria 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 53 Wisznicka Maria, panna 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
20 54 Wróblewska Józefa, panna 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
21 42 Wisznicki Stanis³aw 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
21 55 ¿ona Paulina z Witkowskich Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
21 43 syn Jan 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
21 56 córka Feliksa 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
21 57 Hajek / Gajek Antonina c. Ignacego, panna 69 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 44 Grabowski Jan s. Kazimierza 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 58 ¿ona Bronis³awa z Janeczków 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 45 syn Stanis³aw 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 46 syn Józef 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 47 syn Antoni 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 48 syn Kazimierz 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 59 córka Maria 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 60 córka Jadwiga 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 49a syn Edward 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
22 61 Horbaczewska Ludmi³a, wdowa 74 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 49 Guliszewski (Goliszewski) Jan 40 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 62 ¿ona Wiktoria z Listowskich 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 50 syn Miko³aj 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 51 syn Kazimierz 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 63 córka Agnieszka 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 64 córka Jadwiga 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 65 G±ga³o Bronis³awa, panna 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 66 Hej Maria, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 67 Horochowa Maria, m±¿ prawos³awny 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 68 Huls Maria 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 69 G±ga³o Antonina, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
23 70 G±ga³o Maria, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 52 Gumiñski Adam 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 53 Gumiñski Ludwik 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 54 Gumiñski Piotr 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 71 Gumiñska W³adys³awa 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 72 Gumiñska Jadwiga 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 73 Gumiñska Maria 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
24 74 Hej Anna c. Jana 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
25 55 Grebnicki Stanis³aw 53 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
25 75 ¿ona Aurelia z Kilterów 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 56 Górski Jan 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 76 ¿ona Wiktoria z Ko¿uchów 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 57 syn Józef 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 58 syn W³adys³aw 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 77 córka Maria 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
26 78 Gronowska Zofia 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
27 59 Hurak (Horak) Franciszek 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
27 79 ¿ona Maria z Aczerów 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
27 60 syn Tadeusz 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
27 80 córka Helena 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
27 61a Hubner Boles³aw 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 61 Drewiecki (Drzewiecki) Filip 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 81 ¿ona Joanna z Szmigielskich 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 82 córka Maria 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 83 Domañska Adela, panna 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 62 Domorowski Jan 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 84 ¿ona Klementyna z Wysockich 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 85 Dryk Salomea z Mas³owskich 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 86 Dzwonkowska Maria, panna 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
28 87 Dybowska Ludwika, panna 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
29 63 D³ugosz Konstanty 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
29 88 ¿ona Maria z Trzciñskich 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
29 64 syn Mieczys³aw 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
29 65 syn Edward 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 66 Dybowski Józef 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 89 ¿ona Domicela z Krawczuków 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 67 syn Miko³aj 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 68 syn W³adys³aw 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 69 syn Stanis³aw 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 90 córka Maria 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 91 córka Janina 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 92 córka Kazimiera 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 93 Dybowska Maria, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 94 Drausal Karolina, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
30 95 Dzwonkowska Karolina 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 70 Dudicz Szymon s. Teodora 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 96 ¿ona Franciszka z Hotalów 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 71 syn Józef 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 72 syn Mieczys³aw 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 73 syn Antoni 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
31 97 córka Maria 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 98 Dubiec Maria Emilia z d. Klewer, wdowa 59 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 74 syn Józef 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 75 syn Boles³aw 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 76 Droñ Zygmunt s. Józefa 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 99 ¿ona Kamila z Chojnów 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
32 77 syn Edmund 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 78 Dziatkowski Antoni 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 100 ¿ona Aniela z Micherewiczów 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 79 syn Jan 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 80 syn Miko³aj 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 101 córka Stanis³awa 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 102 córka Maria 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 103 córka Zofia 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 104 Jezierska Paulina, panna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
33 105 Jezierska Weronika, panna 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 81 ¯ó³towski W³adys³aw 47 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 106 ¿ona Julia z Szejców 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 82 syn W³adys³aw 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 107 córka Emilia 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 108 ¯ukowska Maria, wdowa 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 109 ¯urakowska Antonina 59 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 110 ¯ukowska Karolina z Budzików 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 111 ¯urakowska Michalina, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
34 112 Zalewska Celina, panna 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 83 Zakrocki W³adys³aw 60 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 113 ¿ona Józefa z Jerenców 50 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 84 syn Franciszek 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 85 syn Piotr 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 86 syn W³adys³aw 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
35 114 córka Zofia 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
36 87 Zakrzewski Franciszek 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
36 115 ¿ona Bronis³awa z Krzymowskich 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
36 116 Zalewska Filipina 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
36 117 Zajfa³od Franciszka 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
36 118 Zab³ocka Celestyna, panna 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
37 88 Zakrzewski Bronis³aw 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
37 119 ¿ona Zuzanna z Za³êskich 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
37 89 syn Mieczys³aw 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 90 Zajko Onufry s. Macieja 50 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 120 ¿ona Adela z Winiarskich 40 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 121 córka Maria 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 122 córka Janina 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 123 córka Zofia 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
38 124 córka Józefa 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 91 Zieliñski Jan s. Jana 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 125 ¿ona Zofia z Zieliñskich 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 92 syn Leon 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 126 córka Jadwiga 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 127 Z³otoliñska Kamila 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
39 128 Zubczuk Julia, m±¿ prawos³awny 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
40 93 Zabielski Zygmunt, wdowiec 40 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
40 94 syn Henryk 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
40 95 syn Józef 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
40 96 syn Wiktor 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
41 97 Jodko Tomasz 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
41 129 ¿ona Jadwiga z Zwoliñskich 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 98 Igliñski Józef s. Micha³a 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 99 syn Micha³ 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 100 syn Stanis³aw 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 101 syn Franciszek 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 102 syn Aleksander 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 103 syn Karol 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 130 córka Bronis³awa 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 131 Igliñska Bronis³awa z Kamiñskich 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 104 syn W³adys³aw 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
42 105 syn Feliks 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 106 Iwaszewski Grzegorz 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 132 ¿ona Helena z Chwaliñskich 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 107 syn Bronis³aw 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 108 syn Longin 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 133 córka Janina 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 134 Iwaszczuk Petronela, m±¿ prawos³awny 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 135 Krasucka Maria 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
43 109 Kufelski Jakub, ¿ona prawos³awna 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 110 Kamiñski Ludwik 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 136 ¿ona Michalina z Witwickich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 111 syn Antoni 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 112 syn Stanis³aw 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 137 córka Maria 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
44 138 córka Anna 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 113 Kamiñski Bronis³aw 40 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 139 ¿ona Rozalia z Podhorodeckich 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 114 syn Stanis³aw 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 115 syn Franciszek 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 116 syn Józef 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 117 syn Piotr 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 140 córka Apolonia 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 141 córka Anna 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 142 córka Helena 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 143 Kasal Henryka, panna 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 118 Ka³u¿yñski Jan 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 144 ¿ona Bronis³awa z Cielêtkowskich 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 145 Kisielewa Józefa z Raczyñskich, m±¿ prawos³awny 40 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
45 146 Kirkor Emilia, panna 81 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
46 119 Kiwakowski Aleksander s. Piotra 69 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
46 147 ¿ona Ludwika z Reszów 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
46 120 syn Józef 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
46 148 córka Jadwiga 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
47 121 Kobylañski W³adys³aw 56 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
47 149 ¿ona Alojza 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
47 150 Karpiñska Leontyna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
47 122 Komaryk Józef 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
48 151 Kobylañska Tekla 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
48 123 syn Antoni 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
48 152 córka Anna 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 124 Kostanecki Bronis³aw 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 153 ¿ona Antonina z Pisko³owskich 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 125 syn Napoleon 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 126 syn Tadeusz 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 127 syn Grzegorz 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 154 córka Wanda 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
49 155 córka Zofia 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 128 Kerbel August 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 156 ¿ona Franciszka z Krupków 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 129 syn Stanis³aw 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 130 syn W³adys³aw 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 131 syn Józef 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 132 syn Kazimierz 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 157 córka Maria 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
50 158 córka Antonina 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
51 133 Kamiñski Ludwik 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
51 159 ¿ona Stefania z Bernartów 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
51 160 córka Zofia 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
51 161 K Julia, panna 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
52 162 Kamiñska Zofia z Podgórskich 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
52 134 syn Julian 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
52 135 syn Bronis³aw 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
52 163 Ka³amecka Konstancja, m±¿ prawos³awny 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
53 164 Koszek-Kuter Maria, wdowa 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
53 136 syn Antoni 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
53 165 córka Maria 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
53 166 córka Olga 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
53 137 Krasowski Felicjan, kawaler 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 138 Krupka Jan 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 167 ¿ona Maria z Baków 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 139 syn Zygmunt 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 140 syn Jan 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 141 syn W³adys³aw 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 142 syn Józef 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 143 syn Boles³aw 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 168 córka Anna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 144 Kowalski Jan 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 169 ¿ona Honorata z Guliñskich 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 145 syn Jan 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 146 syn Stanis³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 170 córka Maria 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
54 171 Kowaliñska Tekla, panna 66 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 147 Kozie³kowicz Feliks 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 172 ¿ona Maria z Manów 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 148 syn Augustyn 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 173 córka Janina 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 174 Konopacka Michalina z Kirkorów, wdowa 70 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
55 175 Knia¿yjewska Karolina z Ziêbów, wdowa 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 149 Kniga Leosz Jan 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 176 ¿ona Franciszka z Górskich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 150 syn Walery 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 151 syn Micha³ 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 152 syn Józef 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
56 177 córka Aniela 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
57 153 Kotwicki Bart³omiej s. Tomasza 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
57 178 ¿ona Maria z Mieszkowskich 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
57 154 syn W³adys³aw 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
57 179 córka Franciszka 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 155 Krynicki Julian 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 180 ¿ona Franciszka z Kube³ków 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 181 córka Aniela 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 182 córka Anna 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 183 Krynicka Anna z Galiñskich, wdowa 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 184 córka Maria 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
58 185 Kucharska Franciszka z Zakro... , wdowa 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 156 Kucharski Zygmunt 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 186 ¿ona Aleksandra z £apiñskich 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 187 córka Janina 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 188 Ko³bisowa Anna 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 157 syn Piotr 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 158 Krupka Jan, wdowiec 78 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 159 Karasiewicz Antoni, kawaler 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 189 Kowalska Anna, panna 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 190 Krasucka Jadwiga 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 191 Kraciñska Mieczys³awa z Wisznickich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 192 córka Helena 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 193 Kopczyñska Anna, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 160 jej syn Antoni 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
59 194 Kupczyñska Franciszka, panna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 161 Kuriata Ewaryst 64 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 195 ¿ona Maria z Przybytkowskich 64 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 162 Kuriata Karol s. Ewarysta 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 196 ¿ona Marcelina z Malinowskich 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 163 syn Adolf 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 164 Kuriata Stanis³aw 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 197 Kuriata Apolonia 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 198 Kuriata Anna, wdowa 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 165 Kozielski Józef 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 199 Krasucka Antonina 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
60 166 Karwat Karol 72 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 167 Ko³tuniec Antoni s. W³adys³awa 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 200 ¿ona Wiktoria z Wa¶kowskich 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 168 syn Bronis³aw 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 169 syn Wiktor 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 201 Latyñska Maria 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 170 syn W³adys³aw 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 202 córka Franciszka 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 203 Lewandowska Domicela, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 204 Leszuk Julia, m±¿ prawos³awny 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
61 205 £awreniuk Maria 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
62 171 Legawiec Adam 53 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
62 206 ¿ona Balbina z Barabaszów 52 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
62 172 syn Aleksander 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 173 Lentowski Kajetan s. Wojciecha 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 207 ¿ona Malwina z £ogodzkich 57 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 208 córka Emilia 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 209 córka Julia 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 210 córka Adela 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 211 Lesowa Bronis³awa, m±¿ prawos³awny 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 212 £obaczewska Antonina, m±¿ prawos³awny 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 213 £uniewska Olimpia, panna 75 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 214 £osiñska Rozalia, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
63 215 £ukomska Jadwiga 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 174 Latyñski Józef 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 216 ¿ona Anna z Nowackich 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 175 syn Konstanty 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 217 córka Helena 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 218 córka Maria 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
64 219 Mackiewicz Helena, wdowa 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 176 Malinowski Karol s. Józefa 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 220 ¿ona Julia z Samoniewskich 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 177 syn Bronis³aw 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 178 syn Stanis³aw 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 179 syn Aleksander 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 221 córka Marcelina 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 222 córka Teofila 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 223 córka Wiktoria 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 224 Maniorkowska Maria z Olszewskich 72 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 225 Majewska Klementyna z Kosowskich 68 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 226 Ma³achowska Maria, panna 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
65 180 Malewski W³odzimierz, ¿ona prawos³awna 60 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
66 181 Mamczurowski Jan 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
66 227 ¿ona Amelia z Flejlingów 56 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
66 228 Morawska Kamila 66 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
66 182 Michalewski Ksawery 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 183 Matuszewski Józef 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 229 ¿ona Józefa z Petrowskich /Piotrowskich 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 184 syn Wac³aw 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 230 córka Adela 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 231 córka Zofia 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
67 185 Mosiewicz Aleksander 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
68 185 Maszniak ? Jan 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
68 232 ¿ona Salomea z Kozyrów 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
69 Mas³owski Adam s. Micha³a 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
69 233 ¿ona Anna z Ulanickich 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
69 186 syn Stefan 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
69 187 syn Józef 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 188 Mys³owski Aleksander 50 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 234 ¿ona Antonina z Zieliñskich 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 235 córka Weronika 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 189 Micha³owski Józef 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 236 Micha³owska Zofia 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
70 237 Miñska Karolina 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
71 190 Murowski Franciszek 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
71 238 ¿ona Aniela z Barañskich 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
71 239 Mokrzyñska Teofila 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
72 191 Mys³owski Józef 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
72 240 ¿ona Katarzyna z Wereszczyñskich 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
72 241 córka Bronis³awa 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
73 192 Moszyñski Antoni s. Adama 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
73 242 ¿ona Celestyna z Pensikowskich 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 193 Moszyñski Boles³aw s. Adama 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 243 ¿ona Maria z Styków 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 194 syn Antoni 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 195 syn Romuald 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 196 syn Roman 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 197 syn Mieczys³aw 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 198 syn Piotr 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 199 syn Marian 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 200 syn Dionizy 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
74 201 syn Józef 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
75 244 Moczulska Teodozja z Podgórskich 53 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
75 202 syn Józef 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
76 203 Melsztyñski Leon 59 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
76 245 ¿ona Julia z Puchalskich (zmar³a 1915 rok) 59 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
76 204 syn Edmund 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
76 205 syn Tadeusz 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 206 Metelski Józef 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 246 ¿ona Maria z Wa³owskich 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 207 syn Wac³aw 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 208 syn Kazimierz 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 209 syn W³adys³aw 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 247 córka Stanis³awa 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 248 córka Janina 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 210 Modliñski Bronis³aw, ¿ona prawos³awna 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
77 249 Mosiejczuk Bronis³awa, m±¿ prawos³awny 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
78 211 Mianowski Adam 73 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
78 250 ¿ona Agnieszka z Bieleckich 73 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
78 251 Melsztyñska Maria z Krynickich, wdowa 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
78 212 syn W³adys³aw 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
78 213 syn Romuald 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 214 Miaskowski Witalis Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 252 ¿ona Maria z Szczepanowskich Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 253 córka Maria 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 254 córka Julia 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 255 córka Natalia 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
79 256 Miaskowska Julia, wdowa 90 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
80 215 Malinowski Konstanty 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
80 257 ¿ona Józefa z Nowickich 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
80 216 syn Czes³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
80 258 córka Janina 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 217 Matkowski Stanis³aw 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 259 ¿ona Waleria z Makowskich 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 218 syn W³adys³aw 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 260 Apolonia Rakowska 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 261 Matkowska Rozalia, panna 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 262 Maciejewska Anna, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 263 Mackiewicz Ludwika, panna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
81 264 Micha³owska Ma³gorzata 80 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 265 Motylewska Paulina, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 219 syn Wac³aw 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 266 córka Maria 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 267 córka Józefa 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 268 córka Anna 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 269 Nowicka Adela, wdowa 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 220 syn Stanis³aw 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 270 córka Karolina 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 271 córka Apolonia 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 272 córka Regina 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 273 córka Franciszka 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 274 Niezabitowska Lucyna, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 275 Nu¿³a Malwina, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 276 Nejman Antonina 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 277 Nader Maria, panna 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 278 Niemczyñska Anastazja, panna 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 279 Nowotna Krystyna, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
82 280 Nawrocka Stefania, m±¿ prawos³awny 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 221 Nehrebecki Karol s. Kazimierza 89 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 281 ¿ona Olimpia z Krasuckich 71 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 222 Niemirski Leon 53 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 282 Nowicka Feliksa 56 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 283 córka Katarzyna 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 284 córka Aniela 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 285 córka Franciszka 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 286 córka Karolina 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
83 287 wnuczka Eleonora 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 223 Nied¼wiecki Franciszek 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 288 ¿ona Stanis³awa z Murawskich 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 224 syn Kazimierz 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 225 syn Edward 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 289 córka Maria 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 290 Oleksiñska Maria, panna 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 226 Oborski Piotr 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
84 227 Olecki W³adys³aw 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
85 291 Paw³owska Józefa, wdowa 79 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
85 292 córka Gabriela 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
85 228 Korzeniowski Adolf, kawaler 64 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 229 Pas³awski Piotr, 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 230 Pas³awski Zygmunt 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 231 Pop³awski Kazimierz 50 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 293 ¿ona Weronika Bronis³awa 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 232 syn W³adys³aw 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 233 syn Tadeusz 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 234 syn Stanis³aw 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 294 córka Lucyna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 295 córka Maria 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 296 Podgruszecka Albertyna 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
86 297 Piotrowska Bronis³awa, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 298 Palko Maria z Wetliñskich, wdowa 47 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 235 syn Józef 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 236 syn Franciszek 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 237 syn Bronis³aw 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 238 syn Aleksander 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 239 syn Stanis³aw 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 240 syn Antoni 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 241 syn Stefan 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 242 syn Feliks 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
87 299 córka Helena 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 243 Perkowicz Kazimierz 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 300 ¿ona Janina z Swarczowskich 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 244 syn Witold 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 301 Podhorodecka Katarzyna, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 302 córka Janina 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 245 Podhorodecki Józef 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 303 Pacewicz Amelia, panna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 304 Pop³awska Adela, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
88 246 Pop³awski Anastazy, kawaler 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
89 305 Piotrowska Halina, wdowa 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
89 247 syn Zygmunt 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
89 306 córka Stanis³awa 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
89 307 córka Ewelina 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
90 248 Pudzynowski Andrzej 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
90 308 ¿ona Bronis³awa z Iwanickich 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
90 249 syn Klemens 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
90 309 Pisyk Teodora, wdowa 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
90 310 Pogaczuk Paulina z Krutew... 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
91 311 Prichot Aniela z £awrynowskich, wdowa 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
91 312 Przybytkowska Justyna, panna 47 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 250 Piaszczyñski Roman 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 313 ¿ona Ludmi³a z Bernackich Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 251 syn Adam 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 314 córka Bronis³awa 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 315 córka Anna 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 316 Roszkowska Julia, wdowa 81 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 317 Ró¿ycka Anna z Chojków, wdowa 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 252 syn Kazimierz 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 253 syn Boles³aw 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
92 318 córka Helena 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 254 Ryskowski Antoni 47 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 319 ¿ona Rozalia z Bartosiewiczów 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 255 syn Stanis³aw 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 256 syn Marcin 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 257 syn Leon Bartosiewicz 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
93 320 córka Józefa 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
94 258 Rutkowski Antoni 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
94 321 ¿ona Augustyna z S³oniów 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
94 259 syn Adam 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
94 260 syn Kazimierz 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 261 Raczkowski Franciszek 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 322 ¿ona Salomea z Igliñskich 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 323 córka Aniela 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 324 córka Stanis³awa 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 325 Romañska Anna, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 326 córka Maria 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
95 327 Refalewska Maria 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 262 Ró¿ycki Józef 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 328 ¿ona Maria z G±sieckich 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 263 syn Marceli 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 264 syn Stefan 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 265 syn Karol 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 266 syn W³adys³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
96 329 córka Stanis³awa 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 267 Stradomski Augustyn 43 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 330 ¿ona Petronela z Nowosielskich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 268 Wies³aw 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 269 syn Piotr 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 270 syn Klemens 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 271 syn Jan 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 331 córka Maria 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 332 Strzelecka Paulina, panna 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 272 jej syn Kazimierz 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 333 Sobolewska Joanna, wdowa 71 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 334 Stefanowicz Jadwiga z Drausalów 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 273 Sawicki Feliks, kawaler 64 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 274 Soko³owski Jan 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 335 Stepanowa Anna, m±¿ prawos³awny 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 336 Staszewska Antonina, panna 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 337 Samochocka Wanda 95 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
97 338 Szymonowicz Waleria, wdowa 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
98 275 Syrokomski Hieronim 52 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
98 339 ¿ona Ludwika z Tynowskich 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
98 340 córka Irena 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
98 341 Siestraw £ucja, panna 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
98 342 Sanocka Celina, wdowa 70 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
99 276 Sobieszczañski Micha³ 59 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
99 343 ¿ona Maria z Janów 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
99 277 Soroczyñski Klemens, ¿ona prawos³awna 60 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 344 Sosnowska Amelia z Filewskich 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 278 syn Wac³aw 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 345 córka Eleonora 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 346 córka Stanis³awa 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 347 córka Anna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 348 ¦widerska Faustyna, m±¿ prawos³awny 51 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 349 ¦widerska Joanna 64 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 350 Stachowicz Matylda, wdowa 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 351 Strzelecka Filipina 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 279 Soko³owski Hipolit 76 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 352 Skulbaszewska Walentyna, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
100 353 Sirociñska Zuzanna, panna 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 280 Sadowski Wiktor 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 354 ¿ona Maria z Krymskich 56 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 281 Suko Bogumi³, kawaler 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 355 Sosnowska Emilia 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 356 ¦widerska Franciszka 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 357 ¦widerska Michalina, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 282 jej syn Józef 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 283 jej syn Stanis³aw 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 358 ¦widerska Helena, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 284 Sikorski Franciszek 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 359 Steb³owska Maria, wdowa Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
101 285 ¦widerski Stanis³aw, kawaler 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
102 286 Snurtol Józef 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
102 360 ¿ona Augustyna z Rajnertów Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
102 287 syn Aleksander 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
102 361 ¦liwiñska Rozalia, panna 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
102 362 Sikorska Joanna, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
103 288 Sikorski Stefan s. Paw³a 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
103 363 ¿ona Zuzanna z Murawskich 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
103 364 córka Bronis³awa 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
104 289 ¦widerski Marceli 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
104 365 ¿ona Karolina z Sobolewskich 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
104 290 syn Wojciech 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
104 291 S³owiñski Aleksander 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
104 292 S³owiñski Adolf 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 293 ¦nie¿ko Wiktor 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 366 ¿ona Jadwiga Przy³uskich 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 294 syn Romuald 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 295 syn Marian 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 367 córka Konstancja 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 368 córka Wiktoria 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 369 Studziñska Dorota, panna 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 370 Smolarczuk Maria, 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 371 córka Maria 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 372 Sarnacka Leokadia, wdowa 68 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 373 córka Helena 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
105 374 Tomasiewicz Pelagia, panna 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
106 296 Tomo³owicz Kacper 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
106 375 ¿ona Maria z Jasiñskich 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
106 376 córka Leokadia 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 297 Telicki Franciszek 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 377 ¿ona Katarzyna z Zarêbów 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 378 Telicka Rozalia, panna 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 379 Telicka Antonina 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 380 Telicka Feliksa 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
107 381 Telicka Zofia 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
108 298 Telicki Józef 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
108 382 ¿ona Zofia z Malinowskich 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
108 383 córka W³adys³awa 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 299 Turczyñski Karol 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 384 ¿ona Waleria z Porembskich 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 300 syn Antoni 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 301 syn Dionizy 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 302 syn Czes³aw 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 303 syn Romuald 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 385 córka Maria 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 386 córka Anna 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 387 córka Janina 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 388 Tytkowicz Karolina, wdowa 58 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
109 389 Teodorowicz Emilia z Kwiatkowskich 70 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 304 Tkaczewski Jan 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 390 ¿ona Karolina z Per³owskich 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 305 syn Wincenty 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 306 syn Ignacy 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 391 Izdowska Bronis³awa z Romañskich Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 307 syn Eugeniusz 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 308 syn Tadeusz 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 309 syn Feliks 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
110 392 córka Jadwiga 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
111 310 Urtu³owicz Teofil 50 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
111 393 ¿ona Maria z Suskich 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
111 311 syn Wilhelm 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
111 394 córka Anna 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 312 Ulicki Kazimierz 34 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 395 ¿ona Aniela z Janeczków 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 396 córka Jadwiga 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 397 córka Rozalia 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 398 córka Ludwika 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 399 Ulicka Antonina, wdowa 57 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
112 400 Ulicka Karolina, panna 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
113 313 Frankowski Ludwik 38 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
113 401 ¿ona Maria z Karpiñskich 33 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
113 314 syn Miko³aj 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
113 402 córka Bronis³awa 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
113 403 córka Helena 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 Faliñska Wiktoria z Wirtyków 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 315 syn Stanis³aw 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 404 córka Maria 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 405 córka Martyna 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 406 córka Julia 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
114 407 córka Feliksa 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 316 Fr±ckiewicz Zygmunt 30 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 408 ¿ona Adela z Czy¿ów 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 317 syn Piotr 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 409 Fr±ckiewicz Katarzyna 49 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 410 Chojna Cecylia, wdowa 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 411 Chojna Stanis³aw s. Jana 27 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
115 412 Chojna Dorota, panna 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
116 318 H³ad /G³ad Franciszek 39 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
116 413 ¿ona Amelia z Knopów 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
116 414 córka Anna 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
116 415 Chêciñska Maria, panna 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
117 319 Chmielewski Piotr 66 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
117 416 ¿ona Maria z Abramowskich 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
117 320 syn Bronis³aw 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
117 321 syn Józef 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 322 Chmielewski Wiktor 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 417 ¿ona Maria z Mroczyñskich 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 323 syn Edward 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 324 syn Zygmunt 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 325 syn Tomasz 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 418 Chmielewska Karolina 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 326 syn Józef 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 327 syn Stanis³aw 11 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 328 Chmielewski Antoni 25 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 419 ¿ona Maria z Jankowskich 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 329 syn Franciszek 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 420 Charczenko Adela, m±¿ prawos³awny 52 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 421 Chuchliñska Maria, panna 55 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 422 Chojna Józefa z Dobrowolskich, wdowa 62 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 330 syn Mieczys³aw Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
118 423 Cwa... Julia z Krynickich, m±¿ prawos³awny 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
119 331 Cichoñski Leon, kawaler 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
119 424 Cymbalska Oktawia 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
119 425 Cymbalska Bronis³awa 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
120 332 Cywiñski Jan 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
120 426 ¿ona Antonina Zajdel 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 333 Czajkowski Stanis³aw s. Adama 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 427 ¿ona Maria z Kiwakowskich 36 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 334 syn Grzegorz 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 428 córka Kazimiera 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 429 córka Helena 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
121 430 córka Anna 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 431 Czerczychowska Halina z Soko³owskich 48 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 335 syn Ignacy 20 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 336 syn W³odzimierz 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 337 syn Antoni 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 432 córka Jadwiga 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 433 córka Wilhelmina 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 338 Czu³owski Adam, kawaler 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 434 Czechowska Antonina, panna 24 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 435 Czeczot Helena, wdowa 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
122 436 córka Helena 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
123 339 Szymek Józef 45 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
123 437 ¿ona Maria z Lichtañskich 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
123 340 syn Wac³aw 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
123 438 córka Antonina 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
123 439 córka Filomena 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
124 341 Szpydler (Szyndler) Kazimierz 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
124 440 ¿ona Józefa z Chojnów 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
124 342 syn Stefan 3 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
124 343 syn Cezary 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
124 441 Skurzyñska Walentyna, panna 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 344 Szianowski ? (mo¿e Szyjanowski, Sianowski) Stanis³aw 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 442 ¿ona Leokadia z Danowskich 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 345 syn Józef 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 346 syn Aleksander 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 347 syn Mieczys³aw 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 443 córka Aniela 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
125 444 córka Stanis³awa 2 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 348 Szczawiñski Adolf s. W³adys³awa 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 445 ¿ona Aniela z Studziñskich 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 349 syn Antoni 21 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 350 syn Hieronim 15 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 351 syn Józef 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 446 córka Franciszka 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 447 córka Jadwiga 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 448 córka Helena 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 449 córka Gabriela 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
126 450 córka Maria 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
127 352 Szczepanowski Jan 61 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
127 451 ¿ona Michalina z Ho³ubowiczów 54 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
127 452 córka Janina 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
128 353 Jakubowicz Czes³aw 44 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
128 453 ¿ona Witalisa z Galimskich 46 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
128 454 córka Karolina Janina 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
128 455 córka Maria 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
128 354 syn Józef 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
129 355 Janeczek Franciszek 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
129 456 ¿ona Franciszka z Pionkowskich 63 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
129 356 syn Cezary 32 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
129 457 córka Olimpia 22 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
129 458 Januszkiewicz Antonina, panna 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 357 Jakubowski Aleksander 42 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 459 ¿ona Maria z Tyczyñskich 37 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 358 syn Konstanty 16 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 359 syn W³adys³aw 14 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 360 syn Zygmunt 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 361 syn Cezary 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 362 syn Franciszek 7 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 460 córka Magdalena 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 461 córka Marcelina 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
130 462 córka Janina 6 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 363 Jakubowski Tomasz 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 463 ¿ona Anna z Skibów 29 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 364 syn Witold 5 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 464 córka Antonina 12 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 465 córka Janina 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 466 córka Maria 9 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 365 Jakuszewski Dionizy 28 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
131 467 ¿ona Maria z Pa³yków 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 366 Janeczko Julian 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 468 ¿ona Józefa z Ziêbickich 31 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 367 syn Grzegorz 10 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 469 córka Wiktoria 13 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 470 córka Antonina 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 471 córka Helena 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
132 472 córka Jadwiga 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
133 368 Jakuszewski Marceli 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
133 473 ¿ona Paulina Andrele 26 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
133 369 syn Józef 8 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 370 Jaroñski Józef s. Franciszka 41 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 474 ¿ona Paulina z Sandeckich 35 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 475 córka Mieczys³awa 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 476 córka Marianna 4 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 477 córka Helena 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 371 Jasiñski Jan 18 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 372 Jasiñski Bronis³aw 19 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 478 Jasiñska Teofila 17 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 479 Jarkowska Rozalia, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 480 Jasiñska Rozalia c. Jana, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 481 jej córka Józefa 1 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63
134 482 Jasiñska Tekla, panna 23 Ostróg Ostróg 1915 ¯ytomierz DM 178-49-63


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl