Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 18

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
145 292 W-ny Wiktor Moszczeński s. Alojzego wdowiec po Malwinie Żukowskiej 37 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 279 Siostry Wiktora Franciszka dziewica 44 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 280 Antonina dziecica 40 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 281 Ciotka Wiktora Anna z Moszczeńskich wdowa po Józefie Bórkowskim 70 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 282 Wychowanka Wincenta Bórkowska dziewica 20 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 293 Sałdat pobiletny Jakub Boyżewski 27 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 294 Odnodw. Jakób Krzyżanowski 27 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 283 Odnodw. Michalina Buczyńska dziewica 20 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
145 284 Odnodw. Rozalia Kwaśniewska c.Jana dziewica 18 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
146 295 Doktor Józef Sienicki s. Wojciecha 43 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
146 285 Żona Marianna z Grzybunowskich c. Jana 39 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
146 286 córka Emilia dziewica 18 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
146 287 Odnodw. Antonina Terlecka c. Jana dziewica 13 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
147 296 Urodz. Józef Kaliński s. Daniela 28 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
147 288 Żona Julia z Leśniewiczów c. Mikołaja 18 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
148 289 Wolnoż. Marianna c. Antoniego z Rypniewskich Drozdowska wdowa po Grzegorzu 32 Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
149 290 Prac. Franciszka c. Szymona z Maciuków wdowa po Izydorze Franczuku Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58
150 297 Prac.Marcin Maciuk s. Szymona żona Magda Markowa Wyszogródek Płyska 1857 AGAD DW 433-58


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl