Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 37

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Władysław Bartnicki, właściciel ziemski 52 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
1 2 Jan Mederski, w usługach 32 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
1 3 Piotr Mederski brat Jana, w usługach 22 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 4 Jan Talko, wdowiec 62 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 5 syn Józef 32 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 6 syn Ludwik 22 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 7 syn Michał 13 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 1 córka Karolina 31 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 2 córka Justyna 29 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 20V 41
2 3 córka Józefa 17 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
3 4 Magdalena Trochim 62 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
3 5 córka Marianna 30 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
3 6 córka Magdalena 14 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
3 7 córka Joanna 10 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 8 Jan Słodkowski 62 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 8 córka Marianna 23 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 9 córka Marianna 21 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 10 córka Domicela 23 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 9 syn Józef 9 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 10 syn Jan 11 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
4 11 żona Jana Barbara 52 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
5 11 Leon Kondracki 62 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
5 12 syn Jakub 19 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 12 Agnieszka Mederska 56 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 13 syn Michał 20 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 14 syn Józef 14 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 15 syn Piotr 9 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 13 córka Marianna 11 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 14 córka Marcela 8 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
6 15 córka Joanna 7 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 16 Jan Wojciechowski 69 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 17 syn Kazimierz 32 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 18 syn Jan 28 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 19 syn Józef 14 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 16 córka Marianna 11 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 17 córka Katarzyna 8 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42
7 20 Jan Hryniuk 30 Kuniów Poczapki 1863 Równe DM 654-1-39 21R 42


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl