Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 2

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
90 Wieś duchowna do Metropolii Kijowskiej należąca Horbulów Potyjówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
90 parafian katolików nie ma Horbulów Potyjówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl