Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 26

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Mianowski Lucjan s. Władysława 46 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
1 (właściciel ziemski) Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
1 1 żona Wanda Zwolińska 34 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
1 2 syn Kazimierz 12 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
2 2 Chł. Jaworska Paulina, wdowa 54 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
2 3 syn Józef Stanisław s. Andrzeja 30 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
2 3 córka Eleonora 15 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 4 Chł. Brzozowski Wincenty s. Wawrzyńca 44 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 4 żona Felicja Kozłowska 39 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 5 córka Franciszka 23 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 6 córka Stanisława 16 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 7 córka Teofila 13 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 8 córka Konstancja 9 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 9 córka Sabina 7 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
3 10 córka Petronela 5 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
4 5 Mieszcz. Sarosik Antoni s. Kazimierza 34 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
4 11 żona Katarzyna Pard 26 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
4 12 córka Antoniego po I-żonie Antonina 10 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
5 6 Mieszcz. Anglikowski Adolf s. Jana 36 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
5 13 żona Marcelina Dubieniewicz 27 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
5 7 syn Stanisław 6 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
5 14 córka Honorata 8 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
6 15 Chł. Fuks Emilia b/w Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
6 mąż jej wyznania luterańskiego Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
6 8 syn jej po I-mężu Antoni Czerwakowski 27 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30
6 16 córka jej po I-mężu Marianna Czerwakowska 23 Kodnia Prażów 1897 Żytomierz DM 178-49-30


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl