Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 81

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 Tomasz Wydzga 30 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Karolina Wydzga żona 29 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Wincenty Wydzga syn 7 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Antoni Wydzga syn 5 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Stanisław Wydzga syn 2 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Jan Wydzga syn 1 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Katarzyna Wydzga córka 4 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Salomea Wydzga siostra 31 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Joanna Wydzga siostra 28 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21 0
1 Klara Wydzga siostra 23 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Józef Terlecki geometra 56 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Helena Terlecka żona 38 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Ignacy Wydzga 49 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Teresa Bien? służąca 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Magdalena Jachimowska służąca 52 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Katarzyna Kopińska służąca 20 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 21
1 Tekla Nieznajomska służąca 18 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Antoni Malczewski 46 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Józef Paulicki koniuszy 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Tedeusz Wojewódzki służący 24 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Franciszek Wasilewski służący 24 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Florian Kwiatkowski służący 32 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Józef Winiarski służący 36 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Tomasz Grzybowski dworzanin 38 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Ewa Grzybowska żona 28 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22 0
1 Seweryn Grzybowski syn 7 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Antoni Grzybowski syn 4 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Tekla Grzybowska córka 5 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Aleksander Rutkoski kucharz 37 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Teresa Rutkoska żona 28 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Anna Droszewska praczka 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
1 Szymon Furman 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Jan Zdechowski strzelec 46 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Teresa Zdechowska żona 44 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Wincenty Zdechowski syn 1 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Marianna Zdechowska córka 14 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Katarzyna Zdechowska córka 8 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Anna Zdechowska córka 4 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
2 Łukaszowa zamężna córka 21 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
3 Maciej Czuchowski ogrodnik 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
3 Zofia Czuchowska żona 28 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22 0
3 Łukasz Czuchowski syn 14 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
3 Anna Czuchwska córka 9 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
4 Józef Bodakoski 58 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
4 Teresa Bodakoska żona 49 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
5 Konstancja Dębowska wdowa 50 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
5 Konstancja Strzyżewska 24 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
5 Brygida Jachimowska służąca 21 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
5 Krzysztof Koryciński dyspozytor 32 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Maciej Suchodolski 49 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Angela Suchodolska żona 39 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Wincenty Suchodolski syn 7 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Salomea Suchodolska córka 5 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Tekla Suchodolska córka 4 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
6 Teresa Suchodolska córka 1 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 22
7 Kazimierz Dziwiński 48 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
7 Julianna Dziwińska żona 38 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23 0
7 Agata Żułaska wdowa 36 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
7 Katarzyna Mroczkoska służąca 12 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Walenty Zalewski 57 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Franciszka Zalewska żona 42 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Ignacy Zalewski syn 12 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Katarzyna Zalewska córka 24 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Marianna Zalewska córka 18 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
8 Zofia Lityńska służąca 20 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Jan Kalczyński 40 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Marianna Kalczyńska żona 30 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Kazimierz Kalczyński syn 10 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Marianna Kalczyńska córka 16 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Anna Kalczyńska córka 8 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
9 Katarzyna Kalczyńska córka 4 Luboml Radziechów 1791 Lublin BK 23
10 Patrycy Załuski przeor klasztoru księży augustianów 42 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Apolinary Kurowski subprzeor 66 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23 0
10 Nawigi Krasucki kaznodzieja 39 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Saturian Zawadzki 56 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Emanuel Raczkowski 49 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Apolinary Grzybowski 50 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Szymon Rantuski 29 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Bazyli Zachariasiewicz 30 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Aureli Kwiatkowski 29 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23
10 Cyriak Popłaski organista 18 Luboml Radziechów - klasztor 1791 Lublin BK 23


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl