Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 25

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Szl. Leopolda Gryszczenkowa mąż prawosławny 49 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
1 1 Brat Wincenty Rudzki 47 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
2 2 Mieszcz. Józef Niekretowicz 45 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
2 3 Dzieci Antoni 4 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
2 2 Anna 5 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 4 Chł. Jan Myśliński 50 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 3 Ż. Karolina Makarewicz 46 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 5 Dzieci Andrzej 12 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 4 Adela 20 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 5 Marianna 18 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 6 Wincentyna 9 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 7 Antonina 6 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 8 Anna 5 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 9 Matka Zofia Witkowska 65 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 10 Dzieci Petronela 19 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
3 11 Marianna 16 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
4 6 _ Józef Mierzejewski 60 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
4 12 Ż. Józefa Andrejewska 46 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
4 7 Dzieci Jan 15 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
4 8 Marian 9 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
5 9 _ Józef Myśliński 34 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
5 13 Ż. Maria Berezowska 21 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
5 14 Dzieci Franciszka 2 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
5 15 Waleria 1 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402
5 10 Brat Józef Myśliński 26 Szumsk Rochmanów 1891 Łuck DW 35-1-402


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl