Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 48

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Feliks Malewicz s. Józefa 65 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 1 Żona Helena z ¦widerskich 58 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 synowie Jan 26 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 3 Aleksander 25 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
1 2 córka Maria 30 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 Szl. Jakub Pawłowski s. Jana wdowiec 54 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 5 syn Marian 18 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 3 Szl. Aniela Rojewska c. Antoniego panna 20 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
2 4 Szl. Maria z Odyńców Witwińska wdowa 80 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 6 Szl. Władysław Tarkowski s. Antoniego 47 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 5 Żona Karolina z Szklenników 38 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
3 6 Szl. Julia Janiewicz c. Józefa panna 16 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 7 1-dw. Łukasz Morozowski s. Szymona 79 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 7 Żona Józefa z Wolskich 60 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
4 8 Chł. Petronela Farynicha c. Jana panna 35 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 8 Chł. Paweł Ganulak s. Jakuba 34 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 9 Żona Franciszka z Wróblewskich 30 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 9 synowie Józef 13 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 10 Jan 8 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 10 córki Maria 10 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 11 Katarzyna 6 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 11 Chł. Michał Zileniec 16 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
5 12 Chł. Rozalia z Gałuszczyńskich Charetyniukowa M praw. 50 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
6 13 Chł. Katarzyna z Morozów Hanulakowa wdowa Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 14 Chł. Anastazja z Dubienczuków Makojewiczowa M.pr. 35 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 12 synowie z 1-go męża Piotr 17 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
7 13 Jan 14 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 14 1-dw. Grzegorz Rafałowski s. Stanisława 42 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 15 Żona Wiktoria z Czajkowskich 34 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 15 synowie Michał 10 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 16 Stefan 7 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 17 Mikołaj 4 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
8 18 Szl. Lucjan Zarzycki s. Jana kawaler 20 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 16 Chł. Marta z Sawczuków Słabowiczowa wdowa 40 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 19 syn Bazyli s. Tomasza 16 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 17 córki Anna 14 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 18 Maria 6 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
9 19 1-dw. Tekla z Zarzyckich Rafałowska wd. 50 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 20 Szl. Anna z Stanisławskich Mazurkiewiczowa wdowa 75 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 20 Mieszcz. Ignacy Kuchcicki s. Marcina 30 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 21 Żona Franciszka z Mazurkiewiczów 25 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
10 21 syn Antoni 2 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
11 22 Szl. Ludwik Skożewski s. Jana 38 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 23 Chł. Bazyli Torseniuk s. Marcina 31 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 22 Żona Anastazja z Morozów 31 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 23 Siostra Bazylego Józefa 18 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 24 Chł. Józef Marciniuk 14 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231
12 25 Chł. Jan Husakowski s. Szymona Ż.praw. 32 Stary Wi¶niowiec Rostoki 1872 Tarnopol DW 426-2-231


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl