Miejscowoĥĉ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 90

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœĉ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Mieszcz. Bazyli Bronowicki 36 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 1 Żona Marianna z Kuriatów 36 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 2 Syn Józef 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 2 Córki Kamila 10 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 3 Antonina 8 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 4 Józefa 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
1 5 Honorata z Lechów Bronowicka wdowa 76 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
2 3 Mieszcz. Franciszek Kuriata wdowiec 62 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
2 6 Córki Michalina 23 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
2 7 Anna 18 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 4 Mieszcz. Florian Kuriata 44 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 8 Żona Ewa z Bronowickich 28 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 5 Synowie Celestyn 11 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 6 Alfons 7 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 9 Córki Dorota 6 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
3 10 Franciszka 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 7 Mieszcz. Sebastian Kuriata wdowiec 66 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 8 Syn Franciszek 23 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 11 Córka Marianna 17 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 9 Adam Kuriata 36 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 12 Żona Anna z Tyszeckich 36 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 10 Synowie Piotr 9 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 11 Kazimierz 7 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 13 Córki Paulina 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 14 Marianna 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 12 Mieszcz. Jan Kuriata 24 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
4 15 Żona Aniela z Taranowiczów 22 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 13 Mieszcz. Adam Bronowicki 46 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 16 Żona Franciszka z Lechów 38 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 14 Synowie Gracjan 22 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 15 Wincenty 19 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 16 Adolf 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 17 Klemens 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 17 Córka Marianna 8 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
5 18 Stanis³awa z Żygad³ów Żygad³owa m.praw. 29 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 18 Mieszcz. Wojciech Kuriata 63 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 19 Żona Ludwika z Bronowickich 39 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 19 Synowie Karol 22 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 20 Piotr 7 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 21 Pawe³ 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 20 Córki Marianna 19 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 21 Katarzyna 6 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 22 Stanis³aw Kuriata 28 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 22 Żona Agnieszka z Lechów 26 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
6 23 Syn Wojciech 2 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 24 Mieszcz. Miko³aj Bronowicki 41 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 23 Żona Klara z Tyszyckich 39 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 25 Synowie Gracjan 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 26 Adolf 11 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 27 Augustyn 9 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 28 Jan 5 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 24 Córki Franciszka 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 25 Agnieszka 8 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
7 26 Tekla 2 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 29 Mieszcz. Piotr Bronowicki 26 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 27 Żona Marianna z Bekeszczuków 25 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 30 Syn Jan 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 28 Córka Katarzyna 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 29 Agnieszka z Żygad³ów Bronowicka wdowa 56 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 31 Syn Józef 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
8 30 Córka Anna 17 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 32 Ch³. Miko³aj Bielak 30 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 31 Żona Anna z Lechów 28 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 33 Synowie Tomasz 2 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 34 Boles³aw 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 35 Jan 7 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 36 Hieronim 10 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 37 Mieszcz. Adam Lech 76 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
9 32 Żona Apolonia z Kuriatów 66 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
10 38 Mieszcz. Szymon Żygad³o 39 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
10 33 Żona Ewa z Anuszkiewiczów 31 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
10 39 Syn Karol 6 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
10 34 Córka Ewa 2 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 40 Mieszcz. Wincenty Bronowicki 62 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 35 Żona Tekla z Lechów 36 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 41 Synowie Józef 13 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 42 Jan 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 36 Córki Paulina 9 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 37 Anna 6 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
11 38 Rozalia Lechowa wdowa 61 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
12 43 Mieszcz. Stanis³aw Bronowicki 34 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
12 39 Żona Marianna z Żygad³ów 31 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
12 44 Synowie Adam 7 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
12 45 W³adys³aw 3 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
12 40 Córka Karolina 5 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
13 46 Mieszcz. Marcin Bronowicki 32 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
13 41 Żona Narcyza z Gniteckich 32 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
13 47 Synowie Jan 4 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
13 48 Adam 2 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1
13 42 Córka Paulina 5 Berezne 22.Rudnia Kniaĵ Sielska 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaĉ na adres wodanka @ o2.pl