Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 21

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Szl. Władyslaw Zawojski 43 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1 293R 9241
1 1 Żona Maria z Lichtańskich 33 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
1 2 Dzieci Wiktor 13 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
1 2 Irena 9 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
1 3 Rafalina 7 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
1 4 Matka jej Kamila 63 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
2 3 Mieszcz. Joachim Simaszko (Siemaszko) 63 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
2 5 Żona Katarzyna z Podgórskich 66 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 4 Szl. Adolf Baraniewski 39 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 6 Bratowa Adela Baraniewska wdowa 30 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 5 Dzieci Jan 16 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 7 Maria 9 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 8 Jadwiga 3 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 9 Józefa 1 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
3 6 Bratanek Kajetan Baraniewski 22 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 7 Mieszcz. Erazm Bordziakowski 40 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 10 Żona Kamila z Judyckich 40 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 11 Córki Maria 14 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 12 Bronisława 10 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 13 Ludwika 8 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1
4 14 Eleonora 1 Tuczyn Ryświanka 1885 Równe DW 597-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl