Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 6

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
567 1 Gorański Dominik, żona prawosławna 35 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81
568 2 Sokołowski Franciszek, żona prawosławna 44 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81
569 1 Wasilewska Marianna, panna 55 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81
569 3 Wasilewski Ambroży, kawaler 18 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81
570 4 Zajączkowski Ignacy, żona prawosławna 54 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81
571 5 Nowodworski Roman, żona prawosławna 47 Ostróg Słobódka 1875 Równe DM 654-1-81


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl