Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 383

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 1 Bogusz Gracjan 32 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
1 1 żona Janina z Dobrowolskich 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
1 2 Bogusz Klementyna, wdowa 55 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 2 Borzymowski Tomasz 71 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 3 żona Konstancja z Sierczyńska 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 3 syn Franciszek 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 4 syn Józef 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 4 córka Helena 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 5 syn Kazimierz 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 6 syn Adolf 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 5 Borzymowska Apolonia 27 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 7 jej nieślubny syn Antoni 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
2 6 Bzowska Leontyna, mąż prawosławny 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 8 Bielawski Leon 69 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 7 żona Julia z Wierzbickich 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 8 córka Maria 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 9 córka Janina 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 10 córka Alina 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 9 Baranowski Władysław 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
3 11 Baranowska Salomea 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 10 Woźniak Franciszek 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 12 Kłosów Marianna 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 11 syn Stanisław 9 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 12 syn Jan 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 13 syn Leon 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
4 13 Wasilewska Eugenia, wdowa 50 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 14 Wojtyński Jan 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 14 żona Michalina z d. Kuriata 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 15 córka Rozalia 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 16 córka Katarzyna 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 15 Wojnów Aleksander 52 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
5 17 żona Emilia z d. Gaudia 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 16 Wysoczyński Józef 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 18 żona Franciszka z d. Andruska 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 19 córka Wiktoria 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 20 córka Helena 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 17 syn Antoni 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 18 syn Marian 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
6 21 córka Józefa 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 19 Witkowski Maciej 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 22 żona Antonina z d. Betlejemska 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 20 syn Stanisław 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 21 syn Józef 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 23 córka Bronisława 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 22 Wysoczyński Franciszek 67 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 24 Węckowska Paulina, wdowa 73 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 23 Węckowski Franciszek, żona prawosławna 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
7 25 Witkowska Franciszka 46 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 24 Woźniak Franciszek 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 26 żona Marianna z d. Kłos 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 25 syn Stanisław 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 26 syn Jan 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 27 syn Leon 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
8 27 Wysoczańska Aniela 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 28 Wolski Józef 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 28 żona Marianna z d. Rudkowska 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 29 córka Stanisława 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 30 córka Józefa 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 29 Wysoczyński Władysław 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 31 żona Marianna z d. Kobylańska 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 30 syn Aleksander 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 32 Wysoczańska Cezaryna, panna 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
9 31 Wiarkowski Bronisław 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 32 Gągalski Józef 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 33 żona Karolina 55 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 33 Głowacki Rafał 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 34 żona Stefania z d. Balińska 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 34 syn Józef 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 35 córka Helena 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 36 córka Kazimiera 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 35 Godlewski Klementyn 66 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
10 37 żona Paulina 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 38 Gilewska Anna, wdowa 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 36 syn Jan 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 39 córka Feliksa 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 37 syn Władysław 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 38 syn Wilhelm 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 39 syn Czesław 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 40 syn Czesław 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
11 41 syn Ryszard 9 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 42 Gągała Michał 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 40 żona Józefa z d. Sadowska 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 41 córka Alina 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 42 córka Jadwiga 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 43 Hryniewiecka Józefa, wdowa 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 44 córka Rozalia 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 43 syn Józef 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 45 córka Zofia 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 44 syn Aleksander 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 46 córka Apolonia 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 47 Góralska Michalina, wdowa 67 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 48 Godlewska Paulina 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 49 Horst Olimpia, panna 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 45 Dobrowolski Pius, wdowiec 54 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 50 córka Maria 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
12 51 Gałecka Marianna 60 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 46 Dzięgielewski Walery 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 52 żona Katarzyna z d. Modzelewska 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 53 Dzięgielewska Anna, wdowa 54 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 47 syn Antoni 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 54 Dobrowolska Janina 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 55 Dobrowolska Joanna, wdowa 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 48 syn Józef 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 49 syn Ludwik 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
13 56 Dumańska Karolina, mąż prawosławny 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 50 Dąbrowski Bronisław 48 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 57 żona Klementyna z d. Pętoska 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 58 Oryszewska Rozalia 63 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 59 córka Władysława 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 60 córka Stanisława 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 51 Zozulewski Józef 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
14 61 Pentoska 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 52 Żebrowski Franciszek 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 62 żona Antonina z d. Zarzycka ? 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 63 córka Anna 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 53 syn Józef 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 54 syn Antoni 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
15 55 syn Michał 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 56 Zuba Stanisław 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 64 żona Jadwiga z d. Poduszczak 32 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 57 syn Kazimierz 11 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 58 syn Edward 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 59 syn Tadeusz 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 65 Zuba Marianna 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 60 Poduszczak Ludwik 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 66 Zalewska Aleksandra 73 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
16 61 Zawadzki Kazimierz, żona prawosławna 33 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
17 62 Kaliński Augustyn 49 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
17 67 żona Marianna z d. Lesiecka 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
17 68 córka Zofia 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
17 69 córka Bronisława 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 70 Korycka Bronisława, wdowa 48 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 71 Koliakowa Marianna, wdowa 65 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 63 Kamforowicz Teodor 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 72 żona Bronisława z d. Szyszkowska 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 73 córka Anna 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 74 córka Zofia 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 75 córka Marianna 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 76 córka Józefa 12 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 77 córka Stanisława 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 64 syn Jan 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 65 syn Stanisław 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
18 66 Konarzewski Feliks 75 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
19 67 Krasuski Leonard 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
19 78 żona Kamila z d. Szyjanowska 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
19 79 Krasuska Joanna, wdowa 64 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
19 68 Krasuski Józef, żona prawosławna 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
20 69 Kuźmiński Lucjan 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
20 80 żona Stanisława z d. Penska 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
20 81 córka Maria 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
20 82 córka Zofia 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
20 83 Kujawska Agnieszka, wdowa 73 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 70 Kujawski Jan 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 84 żona Jadwiga z d. Malinowska 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 85 córka Helena 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 71 Krasuski Jan 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 86 Kamińska Anna, wdowa b/w Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 72 Kamiński Zenon 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
21 87 Kubaszewska Felicja 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 73 Krajewski Franciszek 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 88 żona Julia z d. Pulkiewicz 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 89 córka Aniela 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 74 syn Faustyn 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 75 syn Feliks 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 76 syn Stanisław 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
22 90 córka Marianna 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 77 Kszyszniewski Jan (Krzyszewski?) 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 91 żona Karolina z d. Dobrowolska 36 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 92 córka Aniela 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 78 syn Antoni 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 93 córka Maria 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
23 94 córka Jadwiga 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 79 Kamiński Jan 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 95 żona Maria z d. Błażejewska 27 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 96 córka Lucjana 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 97 córka Konstancja 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 98 córka Janina 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 99 Krasuska Antonina 64 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
24 100 Kopczyńska Stanisława 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 80 Kaniewski Józef 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 101 żona Katarzyna 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 102 córka Bronisława 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 103 Kszyszniewska Marianna 52 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 104 córka Karolina 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
25 105 córka Marianna 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
26 81 Miciński Henryk 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
26 106 żona Marianna 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
26 107 Kotowicka Franciszka 41 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
26 108 Masłowska Rozalia 80 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
26 109 Łaszcz Józefa 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
27 82 Kaleński Ludwik 50 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
27 110 żona Paulina z d. Żebrowska 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
27 83 syn Andrzej 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
27 111 Machnicka Joanna 60 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
28 84 Malinowski Antoni 55 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
28 112 żona Karolina z d. Bejzyn 47 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 85 Malicki Leon 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 113 żona Józefa z d. Winiarska 49 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 86 syn Ludwik 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 87 syn Antoni 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 88 syn Franciszek 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 114 córka Justyna 9 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 115 Malicka Marianna 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
29 116 Maciejewska Cezaryna 54 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 89 Modzelewski Edward 53 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 117 żona Sabina z d. Sobolewska 49 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 90 syn Roman 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 118 córka Leonarda 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 91 syn Marian 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 119 córka Teofila 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 92 syn Witalis 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
30 93 syn Piotr 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
31 94 Miciński Feliks 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
31 120 żona Franciszka z d. Szyberska 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
31 95 syn Wincenty 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
31 121 córka Michalina 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
31 96 Myśliński Stanisław 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
32 97 Milewski Józef 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
32 122 żona Jadwiga z d. Radecka 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
32 123 córka Maria 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
32 124 Radecka Bronisława 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 98 Miciński Feliks 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 125 żona Franciszka z d. Szuber 39 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 99 syn Wincenty 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 126 córka Michalina 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 127 Miech Anna, wdowa 52 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 100 Machnicki Stanisław 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 128 Micińska Anna 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
33 129 Micińska Marianna 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 101 Łastowski Jan 50 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 130 żona Franciszka z d. Swerbowska 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 102 syn Adolf 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 103 syn Antoni 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 104 syn Stanisław 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 105 syn Józef 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 131 Brodowska Marianna 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
34 132 Ostrowska Helena 19 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
35 106 Nogajewski Stanisław 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
35 133 żona Adela z d. Kobylańska 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
35 107 syn Władysław 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
35 108 syn Wojciech 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 109 Nowicki Antoni 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 134 żona Stefania z d. Muwczan 37 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 135 córka Jadwiga 11 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 110 syn Kazimierz 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 111 syn Zygmunt 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 136 córka Genowefa 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
36 112 Nader Wilhelm, żona prawosławna 72 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
37 113 Ostromęcki Mikołaj 45 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
37 137 żona Stefania z d. Świrczyńska 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
37 138 córka Irena 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
37 139 Ostromęcka Helena 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
37 114 Pawlik Bolesław 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 115 Paszkiewicz Jan 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 140 żona Antonina Chromińska 39 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 141 córka Wiktoria 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 142 córka Bronisława 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 116 syn Stanisław 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 117 Pawłowski Franciszek 24 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 143 siostra Marianna 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
38 144 siostra Genowefa 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 118 Piekarski Józef 36 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 145 żona Marianna z d. Kobylańska 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 119 syn Aleksander 9 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 120 syn Władysław 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 121 syn Jan 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 122 syn Witalis 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
39 146 Pętkowska Emilia 37 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
40 147 Penska Anna, wdowa 57 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
41 123 Popławski Józef 27 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
41 148 żona Jadwiga z d. Jasielska 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
41 124 syn Jan 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
41 125 Popławski Jan, wdowiec Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
42 126 Popławski Ignacy 46 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
42 149 żona Elżbieta z d. Lachniewicz 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
42 127 syn Józef 18 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
42 128 syn Piotr 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
42 150 córka Wiktoria 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 129 Popławski Antoni 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 151 żona Justyna z d. Wujciech 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 130 syn Witold 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 152 Popławska Honorata 73 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 153 Prodkiewicz Anna, mąż prawosławny 46 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 154 Panek Albina 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 155 Panek Stefania 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
43 156 Żółtowska Eleonora 31 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
44 131 Rajewski Jan 47 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
44 157 żona Tekla z d. Kaniewska 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
44 158 córka Jadwiga 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
44 159 córka Maria 11 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
44 160 córka Julia 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 132 Ruszkowski Władysław 65 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 161 żona Marianna 59 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 162 córka Kamila 30 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 133 syn Stanisław 27 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 134 syn Jan 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 135 syn Roman 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 136 syn Kazimierz 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
45 137 Rajewski Roman 55 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
46 138 Ruszczyński Józef 39 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
46 163 żona Aniela Barczewska 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
46 139 syn Leonard 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 140 Rudkowski Józef 48 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 164 żona Agata z d. Pracz 48 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 141 syn Andrzej 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 165 córka Rozalia 9 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 166 córka Józefa 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 142 syn Józef 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
47 167 Różycka Katarzyna 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 143 Różycki Karol 50 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 168 żona Józefa z d. Peczoska 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 144 syn Marian 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 169 córka Paulina 14 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 170 córka Marianna 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
48 145 syn Marceli 7 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
49 146 Skrzypkowski Wojciech 45 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
49 171 żona Antonina z d. Andrusiewicz 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
50 147 Smorczewski Franciszek 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
50 172 żona Anna z d. Machnicka 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 148 Satski Jan 27 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 173 żona Władysława z d. Grzebełko 24 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 174 córka Maria 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 175 córka Feliksa 3 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 149 syn Stanisław 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
51 176 Słobodzińska Anna, mąż prawosławny 40 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 150 Sinkiewicz Kazimierz 24 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 177 żona Stanisława z d. Rako(w)ska 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 178 córka Stanisława 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 179 Chromińska Anna 20 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 151 Chojna Jan 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
52 180 Chomiak Marianna, wdowa 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 152 Chojna Cezary 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 181 żona Helena z d. Jakubowicz 32 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 153 syn Wacław 8 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 154 syn Kazimierz 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 155 Frol Stanisław 29 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 156 Cybulski Antoni 42 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 157 Cybulski Aleksander 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 182 Cybulska Tekla 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 183 Petrowska Anna 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 184 Czarnicka Bronisława 54 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 185 Czajkowska Rozalia z Różyckich, wdowa 66 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
53 186 Czerniak Aniela, mąż prawosławny 34 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 187 Czechowska Klementyna 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 188 córka Teofila 15 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 158 syn Józef 11 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 159 syn Stanisław 10 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 189 córka Julia 6 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
54 160 syn Jan 4 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
55 161 Czechowski Adam 44 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
55 190 żona Maria z d. Czajkowska 36 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
55 191 córka Stanisława 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
55 192 Czyżewska Aniela, wdowa 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
55 193 Ciszewska Maria, panna 38 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
56 162 Przesłowski Józef 62 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
56 194 żona Marianna 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
56 195 córka Karolina 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
57 163 Szyjanowski Józef 65 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
57 196 żona Sabina z d. Trajewska 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
57 197 Szyszkowska Karolina, wdowa 67 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
57 164 syn Eugeniusz 28 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 165 Szmitka Frydrych 24 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 198 żona Anna z d. Pętkowska 25 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 199 córka Karolina 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 166 Jaworski Emil 13 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 200 Jaworska Katarzyna 51 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 201 Jaworska Bronisława 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 202 jej nieślubna córka Stanisława 2 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 203 Kłosów Katarzyna 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 204 Jaworska Petronela 43 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 205 Janicka Ewa, wdowa 56 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
58 206 Jaworska Aniela 16 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
59 207 Jaworska Julia, wdowa 46 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
59 208 córka Filipina 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
59 209 Jarkowska Marianna 70 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
59 Jarkowski Bronisław 26 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
59 210 żona Leonarda Wiarkowska 17 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 167 Jarkowski Edward 35 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 211 żona Antonina z d. Różycka 21 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 168 syn Ludwik 5 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 212 córka Karolina 1 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 213 Zaluch ? Marianna, mąż prawosławny 22 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61
60 169 Olszewski Stefan 23 Zasław św. Jana Zasław - Stare Miasto 1915 Żytomierz DM 178-49-61


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl