Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 76

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Chł. Wyszogrodeckiej gr. Henryk Lewandowski s. Ignacego 46 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
1 1 Żona Wiktoria z Konopackich 44 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 2 Chł. Torczyńskiej gr. Wawrzyniec Konopko s. Ludwika 23 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 2 Żona Małgorzata z Płaszczewskich 29 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 3 Córka Maria 1 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 3 Synowie Małgorzaty z 1-go małż. Marian Małek s. Józefa 7 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 4 Kazimierz Małek 5 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 5 Bronisław Małek 3 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
2 6 szer.rez. Faustyn Witwiński s. Celestyna 26 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
3 4 Chł. Katarzyna z Sawickich Witiuk M.praw. 5 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
3 7 Em.szer. Eliasz Zacharski s. Jana 52 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
4 8 Chł. Antoni Łukin s. Dymitra 18 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
4 9 Brat Paweł Łukin 15 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
4 5 Chł. Teodora z Trockich ¦wi±tkowska wdowa 59 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
5 10 Chł. Jan Królikowski s. Bazylego 39 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
5 6 Żona Franciszka z Rusieckich 39 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
5 11 Syn Karol 17 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
5 7 Matka Jana Julia z Zublów wdowa 61 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 12 Chł. Franciszewk Królikowski s. Franciszka 28 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 8 Żona Antonina z Kańskich 30 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 13 Synowie Stefan 3 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 14 Stanisław 1 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 9 Chł. Magdalena z Zawackich Królikowska wdowa 61 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 15 Chł. Michał Marszałkowski 29 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
6 10 Żona Feliksa z Osieckich 28 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 16 Chł. Tomasz Królikowski s. Jana 42 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 11 Żona Katarzyna z Tumiłowiczów 41 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 17 Synowie Grzegorz 11 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 18 Antoni 8 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 19 Piotr 6 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 12 Córki Franciszka 14 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 13 Elżbieta 10 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 14 Maria 2 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
7 20 Em.szer. Jakub Tuminowicz wdowiec 67 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
8 21 Chł. Kazimierz Rudzki 30 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
8 15 Żona Anna z Rusieckich 28 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
8 22 Syn Jan 3 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
8 16 Córka Katarzyna 6 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
9 23 Chł. Kamilian Gorski s. Stanisława 50 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
9 17 Żona Celina z Michalskich 54 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
9 18 Amelia 16 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
10 24 Chł. Stefan ¦więtkowski s. Łukasza Ż.praw. 72 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
10 25 Chł. Piotr ¦więtkowski s. Stefana Ż.praw. 50 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 26 Chł. Jan Stemplewski s. Łukasza 57 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 19 Żona Antonina z Michałowskich 45 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 27 Chł. Bartłomiej Stemplewski s. Łukasza 59 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 20 Żona Antonina z Kalatyńskich 40 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 28 Synowie Józef 15 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 29 Leon 11 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 21 Córki Maria 25 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 22 Anna 14 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 23 Franciszka 10 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 24 Wiktoria 2 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
11 30 Syn Jan Stemplewski Ż.praw. 27 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 31 Chł. Franciszewk Stemplewski s. Łukasza 50 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 25 Żona Wiktoria z Jankowych 35 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 26 Córka Maria 1 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 27 Córki jego z 1-go małż. Magdalena 14 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 28 Michalina 6 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 32 Synowie jej z 1-go małż. Andrzej Bała s. Stanisława 14 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 33 Franciszek Bała 17 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
12 29 Córka jej z 1-go małż. Klara 5 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
13 30 Chł. Maria z Rusieckich Stemplewska wdowa 46 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
13 34 Synowie Dominik 19 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
13 35 Jan 14 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
13 31 Córka Anna 16 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
14 32 Chł. Rozalia z Gromnickich Bodasiuk M.praw. 41 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
14 36 Chł. Piotr Bury s. Jana Ż.praw. 30 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 37 Mieszcz. Julian Szerengowski s. Antoniego 52 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 33 Żona Filomena z Kapustyńskich 39 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 38 Synowie jego z 1-go małż. Zygmunt 27 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 39 Józef 22 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 34 Córka jego z 1-go małż. Maria 17 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
15 35 Jadwiga Kapustyńska 7 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
16 36 Chł. Anna z Pierzynów Czernecka M.praw. 27 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239
16 37 Chł. Maria z Bogdanów Kretowicz wdowa 66 Stary Wi¶niowiec Stary Wi¶niowiec 1893 Tarnopol DW 426-2-239


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl