Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 356

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Ossoliński Erazm 66 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
1 2 Bieliński Józef 32 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
1 3 Opaliński Wincenty 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
1 1 Koncewicz Agata 60 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
1 4 Winogrodzki Wincenty 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
2 5 Graf Branicki Władysław 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
2 2 żona Julia z d. Potocka 25 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
2 3 córka Maria 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
2 4 córka Anna 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
2 5 córka Julia 2 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 6 Siekierski Józef 46 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 6 żona Zofia z d. Rozental 40 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 7 syn Józef 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 8 syn Stanisław 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 9 syn Kazimierz 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 7 córka Zofia 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 10 Wygowski Julian 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 8 Skowrońska Joanna 41 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
3 9 Strejbelin Ludwika z d. Sejcet 69 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 11 Bereźnicki Grzegorz 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 10 żona Benigna z d. Pawlikowska 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 12 syn Władysław 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 13 syn Józef 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 14 syn Franciszek 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 11 siostra Honorata Brzezicka, panna 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
4 12 Nieradowska Honorata z d. Gromadzka, wdowa 59 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
5 15 Błecik ? Sebastian 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
5 13 żona Marianna z d. Król 26 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
5 16 syn Antoni 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
5 14 córka Marianna 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
5 15 córka Wanda 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 17 Burkowski Dionizy 46 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 16 żona Apolonia z d. Osińska 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 18 syn Henryk 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 19 syn Józef 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 20 syn Stanisław 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 21 syn Antoni 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 17 córka Marcelina 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 18 córka Anna 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 19 córka Marianna 6 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 20 matka Osińska Tekla z d. Piotrowska, wdowa 64 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
6 21 siostra Prudeus Maria z d. Osińska, mąż prawosławny 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 22 Winiarski Teodor 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 22 żona Magdalena z d. Lubocka 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 23 syn Bolesław 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 24 syn Józef 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 25 syn Rajmund 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 23 córka Maria 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 24 córka Stanisława 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 25 córka Konstancja 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 26 córka Franciszka 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 27 córka Ludwika 2 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
7 26 brat żony Władysław 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 27 Wojtulewicz Marcin 45 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 28 żona Józefa z d. Rowińska 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 28 syn Józef 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 29 syn Konstanty 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 29 córka Kamila 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
8 30 córka Karolina 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
9 30 Horoch Wacław 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
9 31 jego ojciec Józef 71 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
9 31 jego matka Erazmina 60 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
9 32 ich wychowanka Karpowicz Ludwika 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
9 33 Konera Barbara z Królów, wdowa 45 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
10 32 Groza Ludwik 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
10 34 żona Jadwiga z d. Jezierska 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
10 33 syn Aleksander 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
11 34 Wojciechowski Dominik 39 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
11 35 żona Józefa z d. Daniłowska 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
11 36 jego matka Marianna z d. Żubert 70 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 35 Dobrowolski Piotr 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 37 żona Emilia z d. Dąbrowska 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 36 syn Michał 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 37 syn Józef 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 38 syn Antoni 6 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
12 38 córka Emilii po I-mężu Maria Siewkowicz 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
13 39 Zakrzewska Karolina z d. Zajter, wdowa 69 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
13 40 córka Justyna 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
13 41 córka Paulina 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 42 Kamińska Eugenia z d. Bujalska 57 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 39 jej brat Bujalski Aleksander 60 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 43 wychowanka Wiktoria Winiarska 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 44 Iżykiewicz Józefa z d. Świątkowska, wdowa 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 40 syn Stanisław 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 45 córka Wiktoria 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
14 46 jej siostra Świątkowska Barbara 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
15 41 Konczakowski Stanisław 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
15 47 żona Franciszka z d. Bernadzka 41 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
15 42 syn Jan 23 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
15 48 Kolankowska Paulina 26 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 43 Korbut Jerzy 56 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 49 żona Julia 40 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 44 syn Julian 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 45 syn Maciej 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 46 syn Józef 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 47 syn Władysław 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 48 syn Ignacy 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 50 córka Maria 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
16 51 córka Stanisława 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 49 Kostecki Rafał 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 52 żona Franciszka z d. Konczakowska 44 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 50 syn Adam 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 51 syn Antoni 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 52 syn Jan 6 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
17 53 Płochowska Petronela z d. Kostecka 66 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
18 53 Krzyżański Wiktor 46 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
19 54 Kramarenko Anna z d. Chodasiewicz, mąż prawosławny 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
19 55 Chodasiewicz Julia z d. Michałowska, wdowa 52 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
20 54 Łuczyński Antoni 53 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
20 56 żona Marcelina z d. Zaręba 43 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
20 57 córka Antonina Zubowicz 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
20 58 córka Maria 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
20 59 córka Stanisława 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 55 Lenartowicz Michał 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 60 żona Antonina z d. Żukowska 25 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 61 córka Jadwiga 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 62 córka Julia 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 63 córka Rozalia 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
21 64 córka Maria Teresa 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
22 65 Mazur Marianna z d. Sawczen 48 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
22 56 syn Piotr 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
22 57 syn Jakub 16 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 58 Malewski Emeryk 35 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 66 żona Magdalena z d. Zakrzewska 30 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 59 syn Jarosław 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 60 syn Emeryk 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 67 córka Anna Julia 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
23 68 siostra Malewska Adela 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 61 Mikulski Karol 43 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 69 żona Zofia z d. Muraszko 39 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 62 syn Erazm 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 63 syn Franciszek 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 64 syn Antoni 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 70 córka Eleonora 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 71 córka Zofia 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 72 córka Maria 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 65 brat Mikulski Jan 45 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 73 matka Mikulska Eleonora z d. Kaczyńska 72 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 74 Grodecka Ewa 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 75 Cichocka Joanna 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
24 66 Jemosiński Tomasz 32 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 67 Michniewicz Franciszek 40 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 76 żona Helena z d. Lubocka 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 68 syn Antoni 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 69 syn Jan 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 77 córka Marianna 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 78 córka Stanisława 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 79 córka Józefa 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 80 córka Antonina 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
25 81 matka Michniewicz Emilia z d. Rosztejno, wdowa 71 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
26 70 Opacki Hilary 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
26 82 żona Seweryna z d. Żytyńska 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
26 83 córka Julia 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
26 84 córka Maria 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
26 85 córka Jadwiga 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
27 71 Osowski Jan Kazimierz 30 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
27 86 żona Władysława z d. Pokutyńska 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
27 87 córka Regina 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
27 88 córka Jadwiga 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 72 Osuch Andrzej 40 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 89 żona Ludwika z d. Bratkowska 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 90 córka Marianna 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 91 córka Aniela 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 92 córka Józefa 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
28 93 siostra żony Roberta 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 94 Ostrowska Józefa 38 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 73 syn Jan 18 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 74 Pióro Eliasz, wdowiec 78 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 75 Ignatowski Franciszek 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 76 Sinda Symforian 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 95 Kolankowska Paulina 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
29 96 córka Konstancja 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
30 97 Poznańska Maria z d. Dobrowolska 41 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
30 98 córka Antonina 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
30 77 ojciec Dobrowolski Michał 81 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
30 99 Didkowska Marianna z d. Wojciechowska, mąż prawosławny 43 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
30 100 Maksaj Antonina z d. Rożatowska, mąż prawosławny 35 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
31 101 Pawłowska Helena z d. Klus, wdowa 48 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
31 102 córka Lucyna 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
31 103 córka Sabina 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
31 104 córka Julia 22 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
31 105 córka Józefa 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 78 Pęczkowski Jan 65 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 106 żona Ksawera z d. Wernicka 57 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 107 córka Kamila 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 79 syn Przemysław 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 108 jego żona Marta z d. Majsner 23 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
32 109 ich córka Maria 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
33 110 Pniewska Idalia 52 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
33 111 jej siostra Ludwika 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
34 112 Poll Wiktoria z d. Wandałowska, wdowa 52 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
34 113 jej córka Franciszka Wiliżyńska 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
34 80 jej syn Konstanty Wiliżyński 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
34 81 jej syn Jan Wiliżyński 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 82 Przygocki Julian, kapitan 72 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 83 Pik Stanisław, francuski poddany 18 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 114 Nawrocka Elżbieta 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 84 Puchalski Leonard 56 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 115 żona Ewa z d. Bykowska 49 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
35 85 syn Władysław 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 86 Rakowski Aleksander 68 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 116 żona Karolina z d. Zbyszewska 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 87 syn Leon 25 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 117 córka Maria 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 118 córka Jadwiga 27 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 119 córka Teresa 16 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 120 Morgulec Michalina 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 121 Daszkowska Adela 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 88 Bogdajewicz Wacław, pruski poddany 34 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 122 żona Józefa z d. Pazdońska 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 123 córka Jadwiga 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 89 Lenartowicz Michał 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 124 żona Marianna 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
36 125 wychowanka Karolina 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 90 Rebczyński Józef 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 126 siostra Eleonora 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 127 siostra Franciszka 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 128 Brodska Edwarda 25 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 129 Turzyska Dorota z d. Zalewska 69 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 130 Kulczycka Cecylia 40 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 131 Rzycycka Maria 21 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
37 132 Muraszko Teresa 43 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
38 91 Rodziewicz Walerian 38 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
38 133 żona Lucyna z d. Szabrańska 27 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
38 134 córka Helena 2 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
38 135 Brodowska Maria z d. Szabrańska 66 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
38 136 jej wnuczka Stankiewicz Maria 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
39 92 Romaniuk Eliasz 49 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
39 137 żona Justyna z d. Łyko 38 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
39 93 syn Józef 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 94 Rosztejn Ewaryst 30 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 138 żona Maria z d. Raczyńska 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 139 córka Albina 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 140 córka Karolina 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 141 córka Maria 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 142 córka Joanna 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 143 córka Antonina 6 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 144 córka Michalina 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 95 syn Filip 18 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
40 96 syn Julian 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 145 Rudnicka Henryka z d. Pawlińska 39 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 97 syn Michał 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 98 syn Józef 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 99 syn Antoni 11 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 146 córka Erazmina 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 147 siostra Pawlińska Aleksandra 52 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 148 siostra Pawlińska Ludwika 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
41 149 Kostiuszko Aleksandra z d. Kalinowska 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
42 150 Ryszkiewicz Brygida z d. Sumowska 51 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
42 100 syn Edward 26 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
42 101 syn Roman 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
42 151 córka Honorata 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
42 152 Sumowska Marcelina 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 102 Rylski Stanisław 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 153 żona Stefania z d. Bronikowska 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 154 córka Maria 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 155 córka Kazimiera 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 156 matka Stefanii - Franciszka z d. Rożnowska 68 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
43 157 Metalnicka Paulina, w usługach 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
44 158 Skuratowska Antonina z d. Kalinowska 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
44 159 Kaczkowska Katarzyna z d. Kosocka 39 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
44 160 córka Helena 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
44 103 syn Gustaw 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
44 104 Kotyczko ? Józef 22 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 161 Stadnicka Katarzyna z d. Chrząszczewska 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 162 Boruchowska Ewa 27 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 105 syn Aleksander 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 106 syn Konstanty 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 163 siostra Otolia 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 164 Kelener Teofila z d. Kostecka 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 65 córka Dioniza 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
45 166 córka Albertyna 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
46 107 Suffczyński Franciszek 72 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
46 167 żona Maria z d. Bolesta 60 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
46 108 brat Józef Suffczyński 61 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
46 109 brat Dionizy Suffczyński 55 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
46 168 siostrzenica Władysława Kłosińska 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
47 110 Sułkowski Ignacy 31 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
47 169 żona Józefa z d. Fedorowicz 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
47 170 córka Wiktoria 2 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
47 171 Kopińska Alina z d. Wolska 21 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
47 172 siostra Marianna 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
48 111 Smoleński Józef 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
48 173 żona Alina z d. Wondałowska 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
48 112 syn Wacław 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
48 174 matka Wondałowska Julia z d. Pawlikowska 53 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
48 175 jej córka Maria 18 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 113 Trześniowski Szymon 44 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 176 żona Klara z d. Stebnowska 36 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 114 syn Alfred 16 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 177 córka Zofia 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 178 córka Maria 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 179 córka Stanisława 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 180 córka Wilhelmina 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
49 115 siostrzeniec Antoni Solecki 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 116 Udymowski Jan 51 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 181 żona Karolina z d. Smoleńska 39 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 182 córka Maria 1 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 117 syn Władysław 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 118 syn Antoni 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 183 Waligóra Anna z d. Chojnowska 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
50 184 ciotka Chojnowska Helena 73 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 119 Fedorowicz Michał 76 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 120 syn Aleksander 23 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 121 syn Stefan 34 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 185 żona Stefana Michalina z d. Iwaszkiewicz 26 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 122 syn Józef 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 186 córka Maria 2 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 187 Karpowicz Maria z d. Fedorowicz, mąż prawosławny 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 188 Artech ? Helena z d. Fedorowicz, mąż prawosławny 37 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 189 Nahajewska Marianna, wdowa 69 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
51 190 Bilanowska Maria z d. Kociubińska, mąż prawosławny 48 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 123 Chmielewski Karol 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 191 żona Michalina z d. Krzyżanowska 38 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 124 syn Józef 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 125 syn Karol 7 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 126 syn Władysław 4 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 192 matka Krzyżanowska Waleria z d. Poźniak 55 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
52 193 siostrzenica Augustynowicz Stanisława 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 127 Chożewski Feliks 50 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 194 żona Franciszka z d. Karaczewska 48 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 128 syn Maurycy 19 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 129 syn Franciszek 16 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 130 syn Julian 12 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 131 syn Kazimierz 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 195 córka Amelia 21 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 196 córka Maria 14 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 197 córka Dioniza 5 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
53 198 matka Karaczewska Wincentyna z d. Mońko 79 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
54 199 Czarnecka Kamila z d. Łapińska 44 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
54 200 córka Marcelina 22 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
54 201 Czarnecka Łucja 49 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
54 202 Czarnecka Teofila 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 132 Czubkowski Mikołaj 35 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 203 żona Petronela z d. Iwaszkowiecka 35 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 133 bratanek Czubkowski Michał 15 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 134 Zarzycki Błażej 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 204 Pawliczenko Katarzyna z d. Martynowska 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 205 córka Zofia 16 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
55 206 Wygowska Anna z d. Błażewska, wdowa 52 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
56 135 Wasiasek Konstanty 38 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
56 207 żona Antonina z d. Łuczyńska 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
56 208 córka Aleksandra 8 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
56 209 córka Maria 3 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
57 210 Pieniążek Aleksandra 28 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
57 211 Łokacka Paulina 29 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
57 212 Bojko Konstancja z d. Iwańska, mąż prawosławny 41 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 136 Jankiewicz Józef 47 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 213 żona Helena z d. Czajkowska 42 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 137 syn Ludwik 20 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 138 syn Jan 13 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 139 syn Andrzej 9 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 214 córka Amelia 17 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 215 córka Bronisława 10 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 216 M..ewska Teofila z d. Głębska 33 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16
58 140 Życki Konstanty 24 Stawiszcze Stawiszcze 1880 CDIAK DM 1042-1-16


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl