Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 169

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bia³ow±s Karol s. Franciszka wd. 72 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
1 2 s. Stefan 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 3 Bia³ow±s Jan s. Karola 45 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 1 ¿. Karolina z Kamiñskich 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 4 s. W³adyslaw 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 5 Witold 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 2 c. Petronela 21 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 3 Olimpia 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 4 Jadwiga 17 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
2 5 Emilia 5 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 6 Bia³ow±s Pawe³ s. Karola 44 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 6 ¿. Maria z Ostaszewskich 35 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 7 s. Józef 8 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 8 Wojciech 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 7 c. Feliksa 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
3 8 Zofia 11 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 9 Bia³ow±s Marcin s. Karola 39 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 9 ¿. Julia z G±ga³ów 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 10 s. Józef 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 11 Antoni 8 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 12 Cezary 6 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 10 c. Domicella 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
4 11 Wilhelmina 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
5 12 Bronowicka Teofila z Pop³. wd. 62 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 13 Wedlarski Jan s. Andrzeja 38 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 13 ¿. Aniela z Kamiñskich 39 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 14 s. Antoni 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 14 c. Wiktoria 11 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 15 Weronika 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 16 Bronis³awa 6 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
6 17 Michalina 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
7 18 Wedlarska Maria z Dobrzan. m.pr. 40 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
8 15 Wiêckowski Franciszek s. Miko³aja 18 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 16 Wojciechowski Stefan s. Adama wd. 52 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 17 s. Józef 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 18 Antoni 17 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 19 Augustyn 18 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 20 Kazimierz 24 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 21 Rafa³ 22 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
9 19 c. Faustyna 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 22 Wojciechowski Antoni s. Jana 40 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 20 ¿. Agnieszka z Filarowskich 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 23 s. Florian 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 24 Ignacy 2 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 21 c. Bronis³awa 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 22 Zofia 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 23 Wiktoria 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
10 24 Maria 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 25 Wojciechowski Jan s. Ezechiela 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 25 ¿. Aleksandra z Dzwonkowskich 51 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 26 s. Kazimierz 20 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 26 c. Helena 18 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 27 Józefa 17 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
11 28 Jego Matka Anna z Magnuszewskich wd. 74 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 27 Wierciñski Antoni s. Jana 30 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 29 ¿. Aniela z Filarowskich 29 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 28 s. Jan 5 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 29 Antoni 4 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 30 Józef 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
12 31 Stanis³aw 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
13 32 Wierciñski Stanis³aw s. W³adys³awa (skre¶lony, dop. o¿eni³ siê z pr. 1904) 21 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
13 33 br. Józef 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
13 30 siostra Wilhelmina 17 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
14 34 Wysoczyñski Pawe³ s. Antoniego (dop. wd.) 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
14 31 ¿. Maria z Piotrowskich (skreslona, dop. um.) 47 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
14 32 jej matka Zofia z Nehrebeckich 74 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 35 Wróblewski Józef s. Jana 44 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 33 ¿. Teofila z Bia³ow±sów 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 36 s. Dionizy Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 37 Wojciech 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 34 c. Dobrzañskie Olimpia 18 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 35 Józefa 15 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
15 36 Oktawia 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
16 38 G±ga³o Antoni s. Grzegorza 26 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
16 37 ¿. Feliksa z Klejów 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
16 39 s. Franciszek 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
16 c. Stanis³awa (dopisana) Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
17 40 Go³ownik Franciszek s. Józefa 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
17 38 ¿. Anna z Bie³ogrodzkich 52 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
17 39 kr. Celestyna Górska 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
17 40 c. jej Apolonia 5 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
18 41 Zagórski W³adys³aw s. Piotra 30 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
18 41 ¿. Konstancja z Rosialskich 22 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
18 42 s. Franciszek 2 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
19 43 Zieliñski Ludwik s. Macieja 31 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
20 42 Korzeniowska Wiktoria z Korejw. m.pr. 24 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 44 Klej Antoni s. Grzegorza 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 43 ¿. Olimpia z Baszy 35 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 45 s. Czes³aw 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 46 Zygmunt 5 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 44 c. Franciszka (skreslona, dop. za m±¿) 15 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 45 Michalina 8 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
21 46 Julia 4 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
22 47 Leszczyñski Antoni s. Antoniego 20 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
23 48 Micha³owski Antoni ¿.pr. 79 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
24 47 Nowicka Klementyna z Susz m.pr. 24 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 49 Ludwik Nowosielski 54 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 48 ¿. Franciszka z Iwanowskich 37 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 50 s. Marcin 24 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 51 Stanis³aw 21 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 52 Antoni 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 53 Bronis³aw 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
25 54 Józef 8 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
26 49 Ostaszewska Zofia z Fidyk. wd. 65 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 55 Ostaszewski Micha³ s. Karola 40 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 50 ¿. Olimpia z Markowk. 38 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 56 s. Jan (skre¶lony, dop. um.) 15 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 57 Józef 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 51 c. Rozalia 17 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 52 Karolina 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
27 53 Paulina 6 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
28 58 Pacewicz Bronislaw s. Karola 20 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
28 59 br. Mieczys³aw 18 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
28 60 Edward 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 61 Podgruszecki Ignacy 37 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 54 ¿. Oktawia z Zagórskich 36 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 62 s. Albin 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 63 Czes³aw 6 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 64 Marian 4 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
29 55 c. Janina 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
30 65 Postêpski Tomasz s. Kaspra 8 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 66 Rusielski Piotr s. Karola 62 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 56 ¿. Antonina z Dzwonk. 47 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 67 s. Roman 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 68 Cezary 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 57 c. Zuzanna 20 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
31 58 Jadwiga 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
32 69 Rusielski Feliks s. Karola 52 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
32 59 ¿. Maria z Górskich 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
32 70 s. Antoni 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
32 71 Jan 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
32 60 c. Rozalia 10 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
33 72 Soko³owski Dominik s. Jakuba 62 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
33 61 ¿. Magdalena z Rusiel 52 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
33 73 s. Franciszek 22 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
34 74 Soko³owski Jan s. Jakuba 29 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
34 62 ¿. Józefa z Dzwonk. 28 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
34 75 s. Marceli 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 76 Soko³owski Józef s. Jakuba 40 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 63 ¿. Krystyna z Bia³ow±sów 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 64 c. Maria 12 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 65 Feliksa 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 66 Antonina 5 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
35 67 Paulina 3 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
36 77 Suszyñski Roman s. Kazimierza 52 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
36 68 ¿. Karolina z Chojnów 50 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
36 78 s. Józef 24 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
36 79 W³adys³aw 20 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
36 69 c. Józefa 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
37 Ugleczuk Sabina z Piotrowsk. 42 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
37 80 s. Marceli 16 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
37 81 Jan 14 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
37 70 c. Maria 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
38 82 Filarowski Karol 62 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
38 71 ¿. Zofia z Ostaszewskich 62 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 83 Filarowski Piotr s. Karola 45 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 72 ¿. Aniela z Soko³owskich 34 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 84 s. Albin 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 85 Kazimierz 2 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 86 Franciszek 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
39 73 c. Maria 6 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
40 87 Filarowski Kazimierz s. Jakuba 37 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
40 74 ¿. Aniela z Palcewiczów 27 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
40 75 c. Malwina 9 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
41 88 Fidyk Marcin s. Franciszka 32 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
41 76 ¿. Waleria z Filarow. 23 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
41 89 s. Leon 1 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
42 77 Cybulska Adela z Ugliczków m.pr. 23 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW
43 90 Szczotkowski Szymon s. Piotra 19 Ostróg Stoj³o 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl