Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 366

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Baszyñski Jakub 70 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
1 1 ¿. Rozalia z G±ga³ów 64 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 2 Baszyñski Feliks s. Jakuba 47 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Paulina z Konczynsk. 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 3 s. Edward 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 4 Zefiryn 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 5 Jan 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 6 Piotr 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Bronis³awa 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 4 Anna 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 5 Karolina 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
2 6 Amelia 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 7 Baszyñski Józef s. Karola 47 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 7 ¿. Zofia z Klejów 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 8 s. Franciszek 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 9 Antoni 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 8 c. Malwina 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 9 Feliksa 11 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 10 Rozalia 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 11 Pelagia 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
3 12 Julia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 10 Baszyñski Franciszek s. Karola 41 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 13 ¿. Aniela z Siekie¿yns. 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 11 s. Antoni 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 12 Stanis³aw 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 13 Piotr 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 14 Cezary 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 14 c. Józefa 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
4 15 Apolonia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 15 Baszyñski Roman s. Karola 40 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 16 ¿. Antonina z Okowin. 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 16 s. Jan 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 17 Cezary (skteslony, dop. umar³ 1904) 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 s. Zygmunt (dopisany) Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
5 17 Jego M. Paulina z G±ga. 70 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 18 Baszyñski Apolinary s. Karola 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 18 ¿. Paulina z Suminsk. 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 19 s. Józef 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 20 Florian 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 19 c. Teofila 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 20 Stanis³awa 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
6 21 Maria 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 21 Biskupski Dominik s. Jana 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 22 ¿. Marcelina z Basz. 27 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 23 c. Feliksa 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 24 Malwina 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 25 Antonina 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
7 26 Józefa 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
8 22 Biskupski Franciszek wd. 71 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
8 23 s. W³adyslaw 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
9 24 Burkowski Tomasz s. Mateusza 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
9 27 ¿. Magdalena z Wereszczyñsk. 67 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 25 Burkowski W³adys³aw s. Tomasza 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 28 ¿. Józefa z Baszyñskich (skre¶lina, dop. um.) 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 26 s. Franciszek 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 27 Stanis³aw 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 29 Marceli 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 30 Bronis³aw 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 29 c. Karolina 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 30 Apolonia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
10 31 Krystyna 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
11 32 Burkowska Paulina z Rusow. wd. 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
11 33 c. Antonina 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
12 31 Burkowski Stanis³aw s. Tomasza 31 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
12 34 ¿. Celestyna z Koto³. 24 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
12 s. Józef (dopisany) Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
12 35 c. Anna 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
12 36 Witalia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
13 32 Wo¼nicki Karol s. Hipolita ¿.pr. 68 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
13 33 Wereszczyñski W³adys³aw s. Micha³a 56 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
13 37 ¿. Kazimiera z Narkiewiczów 49 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
14 34 Wereszczyñski Stanis³aw s. Micha³a 55 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
14 38 ¿. Maria z Motyleckich 39 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
14 35 s. Stefan 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
15 36 Wereszczyñski Wincenty 33 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
15 39 ¿. Karolina z Ró¿anowsk. 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
15 37 s. Zygmunt 11 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
15 38 Celestyn 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
15 40 c. Maria 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
16 39 Wiarkowski Jan s. Zygmunta 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
16 41 ¿. Antonina z Zielin. (?) 35 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 40 Galimski Piotr s. Jana 41 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 42 ¿. Maria z Burkowskich 36 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 41 s. Jan 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 42 Julian 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 43 Wincenty 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 43 c. Helena 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 44 Aniela 13 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 45 Rozalia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
17 46 Józefa 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
18 44 Galimski Albin s. Jana 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
18 45 br. Marian 25 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 46 G±ga³o Wawrzyniec 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 47 ¿. Antonina z Ozierskich 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 47 s. Aleksander 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 48 Leonard 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 49 Wac³aw 25 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 48 c. Stanis³awa 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
19 49 Kamilla 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
20 50 Hrynkiewicz Józef s. Franciszka 47 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
20 50 ¿. Maria z Rogulskich 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
20 51 c. Kunegunda 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
20 52 Józefa 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
21 51 Giryñ Antoni s. Antoniego kaw. 33 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
22 53 Duszyñska Celestyna z Jakowsk. m.pr. 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
23 52 Zieliñski Adolf s. Wawrzyñca 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
23 54 ¿. Rozalia z Misiñskich 56 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 53 Zieliñski Jan s. Adama 31 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 55 ¿. Antonina z Lipczyñskich 29 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 54 s. Józef 11 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 55 Stefan 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 56 Ludwik 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 56 c. Jadwiga 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 57 Franciszka 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 58 Apolonia 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
24 59 Ewelina 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 57 Zieliñski Miko³aj s. Wawrzyñca 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 60 ¿. Joanna z £azanowskich 57 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 58 s. Kazimierz 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 59 Stanis³aw 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 60 Jan 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 61 c. Klementyna 21 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
25 62 Franciszka 11 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
26 61 Zieliñski Cezary s. Miko³aja 29 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
26 63 ¿. Józefa z Jasiñskich 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 62 Zieliñski Micha³ s. Wawrzyñca 48 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 64 ¿. Antonina z Krajczyñ. 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 63 s. Jan 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 64 Antoni 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 65 c. Karolina 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 66 Filomena 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 67 Józefa (skreslona, dop. um.) 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
27 Julia (dopisana) Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
28 65 Zieliñski Józef s. Wawrzyñca 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
28 68 ¿. Paulina z Choinów 36 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
29 69 Zieliñska Teofila z G±ga³ów 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
29 66 s. Antoni 27 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
29 67 Marian 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
29 70 c. Paulina 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
30 68 Zaj±czkowski Kazimierz s. Michala 58 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
30 71 ¿. Salomea z Baszyñskich 50 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
30 69 s. Zygmunt 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
30 72 c. Józefa 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
30 73 jej S. Michalina 73 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 74 Zaj±czkowska Franciszka z Wereszczyñskich wd. 49 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 70 s. Polikarp 13 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 71 Edward 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 75 c. Izabella 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 76 Joanna 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 77 Antonina 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 78 Amelia 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 79 Karolina 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
31 80 Ludgarda 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
32 81 Zubrycka Maria z Jankiewiczów wd. 61 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 72 Kamiñski Jan s. Antoniego 40 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 82 ¿. Konstancja z Lipczyñskich 40 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 73 s. Józef 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 74 Franciszek 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 75 Bronis³aw 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 83 c. Maria 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 84 Antonina 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
33 85 jego siostra Aniela 24 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
34 76 Koto³owski Jan s. Paw³a 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
34 86 ¿. Józefa z Biñkowskich 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
34 77 s. Józef 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
34 78 Zygmunt 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
34 87 c. Bronis³awa 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
35 79 Koto³owski Walery s. Jana 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
35 88 ¿. Maria z Wierciñskich 25 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
35 80 s. Edward 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 81 Koto³owski Jakub s. Paw³a 56 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 89 ¿. Aniela z Wereszczyñskich 60 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 82 s. Boles³aw 26 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 83 Antoni 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 90 c. Bronis³awa 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
36 91 Amelia 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
37 84 Koz³owski Stanis³aw s. Stefana 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
37 92 ¿. Wiktoria z Kastanieckich 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
38 85 Koz³owski Józef s. Stefana 60 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
39 86 Krasowski Wojciech s. Antoniego 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
39 93 ¿. Justyna z Zieleñskich 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
39 87 s. Cezary 26 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
39 ¯ona Wiktoria z Jakuszewskich (?) (dopisana) 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
39 88 Piotr 24 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
40 89 Krasowski W³adys³aw s. Wojciecha 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
40 94 ¿. Karolina z G±ga³ów 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
41 90 Krynicki Stefan s. Franciszka 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
41 95 ¿. Adela z £osowskich 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
41 91 s. Józef 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
41 96 c. Franciszka 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
41 97 Antonina 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 92 £adzijewski Jakub s. Stefana 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 98 ¿. Paulina z Siekierzyn. 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 93 s. Mieczys³aw 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 94 Marceli 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 95 Stefan 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 96 Andrzej 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 97 Cezary 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
42 99 c. Feliksa 15 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
43 100 £adzijewska Emilia z Pruszyñskich wd. 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
43 98 s. Boles³aw 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
43 101 c. Olimpia 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
43 102 Antonina 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
44 99 Linkiewicz Adolf s. Ignacego 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
44 103 ¿. Eleonora z Marcinkow. 29 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
44 100 s. Stanis³aw 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
44 101 Jan 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 102 £azanowski Franciszek s. Jana 43 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 104 ¿. Klementyna z Zagajewsk. 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 103 s. Kazimierz 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 104 W³adys³aw 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 105 Stanis³aw 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 106 Bronis³aw 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 107 Jan 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 108 Marian 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 109 Cezary 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 105 c. Sabina 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
45 106 Amelia 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
46 107 Lentowska Petronela z Sutenko (?) wd. 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 110 Lityñski Józef s. Jana wd. 66 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 111 s. Kazimierz 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 112 Marceli 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 113 Piotr 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 108 c. Emilia 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 109 Malwina 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
47 110 Honorata 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
48 114 Lityñski Cezary s. Józefa 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
48 111 ¿. Kamilla z Marcinkowsk. 24 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
48 115 s. Józef 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
48 116 W³odzimierz 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
48 117 Kazimierz 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 118 £oziñski Jan s. Szymona 45 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 112 ¿. Domicella z Zmas³owsk. 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 119 s. Zygmunt 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 120 Stanis³aw 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 113 c. Maria 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 114 Anastazja 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 115 Julia 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 116 Kamilla 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 117 Józefa 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 118 Bronis³awa 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
49 Karolina (dopisana) Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
50 121 £osowski W³adys³aw s. Wincentego wd. 66 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
50 119 c. Józefa 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 122 £osowski Antoni s. W³adys³awa 35 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 120 ¿. Zofia z Sabiñskich 24 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 123 s. Jan 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 124 Stefan 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 125 Piotr 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
51 121 c. Bronis³awa 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
52 126 Mys³owski Florian wd. 77 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 127 Mys³owski Jan s. Antoniego 57 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 122 ¿. Wikltoria z Siekierzyñ. 60 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 128 s. Stanis³aw 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 129 Antoni 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 130 Mateusz 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
53 123 c. Leonarda 23 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
54 131 Mys³owski Pawe³ s. Jana 39 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
54 124 ¿. Klementyna z Gi¿yck. 29 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
55 132 Marcinkowski Stanis³aw 57 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
55 125 ¿. Adela z Jakubowskich 55 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
55 133 s. Antoni 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
55 134 Stanis³aw 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
55 126 c. Helena 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
56 135 Marcinkowski Stanis³aw 57 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
56 127 ¿. Józefa z Lipczyñskich 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
56 136 s. Józef 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
57 137 Markowski Konstanty s. Feliksa 77 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
57 128 ¿. Justyna z Kozi¿ewsk. (skreslona, dop. um.) 71 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 138 Markowski Augustyn s. Konstantego 47 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 129 ¿. Maria z Krajczyñskich 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 139 s. Wincenty 13 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 130 c. Marcelina 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 131 Anastazja 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
58 132 Franciszka 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
59 140 Markowski Stanis³aw s. Konstantego 28 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
59 133 ¿. Olimpia z Chojnów 28 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
59 141 s. Micha³ 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
59 134 c. Jadwiga 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 142 Markowski Jan s. Juliana 40 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 135 ¿. Julia z Burkowskich 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 143 s. Zygmunt 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 144 Edward 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 136 c. Izabella 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 137 Teofila 12 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 138 Józefa 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 139 Bronis³awa 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 140 Helena 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
60 145 Jego O Julian s. Feliksa wd. 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
61 146 Markowski Stanislaw s. Juliana 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
61 141 ¿. Jadwiga z Koto³owskich 27 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
61 147 s. Franciszek 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
61 148 Cezary 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
61 142 c. Maria 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
62 149 Narkiewicz Ludwik s. Franciszka 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
63 143 Ostaszewska Augustyna z Dabrowsk. 53 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 150 Prochorowicz Miko³aj 33 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 144 ¿. Emilia z Zieliñskich 26 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 151 s. Józef 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 152 Stanis³aw 4 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 153 Jan 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 154 Roman 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
64 145 jego Siostra Apolonia 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
65 155 Podgruszecki Karol s. Józefa 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
65 146 ¿. Malwina z Sabiñskich 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
65 156 s. Antoni 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
65 147 c. Zofia 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 157 Piekarski Antoni s. Andrzeja 46 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 148 ¿. Agata z Pieñkowskich 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 158 s. Antoni 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 159 Stefan 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 149 c. Anna 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
66 150 Celestyna 13 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 160 Pruszyñski Józef s. Jana 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 151 ¿. Olimpia z Falej 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 161 s. Faustyn 13 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 162 Stanis³aw 10 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 163 Franciszek 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 152 c. Wac³awa 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 153 Maria 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 154 Bronis³awa 2 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
67 155 jej M Bronis³awa z Wereszczyñskich wd. 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
68 164 Ró¿anowski Piostr s. Wojciecha 62 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
68 156 ¿. Petronela z D±brow. 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
68 165 s. Zefiryn 20 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
68 157 c. Henryka 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
68 158 Leontyna 16 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
69 166 Rusinowicz Micha³ ¿.pr 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
70 167 Sabiñski Józef s. Wincentego 72 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
70 159 ¿. Petronela z Michel. 67 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
70 168 s. Ignacy 29 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
70 169 Feliks 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
71 170 Sabiñski Józef s. Józefa 27 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
71 160 ¿. Emilia z Jankowskich 18 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
71 Jadwiga (dopisana) 0,5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 171 Suszyñski Józef s. Adama 37 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 161 ¿. Aniela z Jankowskich 28 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 172 s. Witold 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 173 Stefan 5 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 162 c. Teofila 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
72 163 Maria 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
73 164 Suszyñska Maria c. Adama 26 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
73 165 jej siostra Bronis³awa 21 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
74 174 Suszyñski Ignacy s. Adama 30 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
74 166 ¿. Klementyna z Mierzwin. 21 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
75 175 Tomasiewicz Jakub 48 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
75 167 ¿. Bronis³awa 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
76 176 Tomasiewicz Bronis³aw s. Jakuba 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
76 168 ¿. Antonina z Tomczakow. 22 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
76 177 s. Fabian 1 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
76 Stanis³aw (dopisany) Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
77 169 Szulc Joanna z Grz±dzikow. wd. 52 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 178 Jankowski Adolf s. Mateusza 48 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 170 ¿. Klementyna z Kalinsk. 42 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 179 s. Stanis³aw 8 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 180 Antoni 6 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 181 Marian 3 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 171 c. Celestyna 19 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 172 Apolonia 17 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
78 173 Ludwika 14 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
79 182 Jarkowski Jan 36 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
79 174 ¿. Antonina z Zieliñsk. 32 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
80 183 Jasiñski Józef s. Feliksa 38 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
80 175 ¿. Józefa z Zalewskich 34 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
80 176 c. Maria 9 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW
80 177 Antonina 7 Ostróg Storonicze 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl