Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 25

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 Kozłowski Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
2 Lechnicki Kazimierz 29 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
3 Kopszywa Franciszek 52 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
1 córka Maria 23 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
4 Mrawek Franciszek 52 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
2 żona Maria 58 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
5 dzieci Franciszek 12 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
3 Franciszka 21 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
4 Maria 22 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
5 Babak Anna 50 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
6 dzieci Adolf 25 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
6 Franciszka 22 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
7 Berni Antoni 44 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
7 żona Franciszka 38 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
8 dzieci Maria 22 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
9 Barbara 20 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
10 Franciszka 18 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
11 Bartoniczek Anna Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
12 Wawerka Anna 41 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
13 córka Franciszka 18 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
8 Serb Józef 37 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
14 żona Antonina 32 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
9 Szulc Wacław 49 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
15 żona Franciszka 42 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a
16 córka Franciszka 4 Dubno Strakłów 1892 Łuck DW 1-22-297a


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl