Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 48

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
117 0 Wieś duchowna do Metropolii Kijowskiej należąca Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 1 Dom rudnika: Uczciwy Bazyli Drapeyko 43 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 1 żona Anna z Szyców 38 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 2 syn Jan 18 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 3 syn Grzegorz 6 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 2 córka Elżbieta 14 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 3 córka Marianna 12 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 4 córka Magdalena 2 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 5 córka Anna, zamężna 16 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 4 mąż jej Szymon Lisowski 26 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
117 6 Tatiana Zurawel, w usługach 20 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 5 Dom kowala: Uczciwy Wawrzyniec Drapeyko 59 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 7 żona Eudoksja z Szyców 49 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 8 córka Franciszka Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 6 syn Grzegorz, żonaty 28 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 9 żona Marianna z Gągałów 23 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 7 syn Szymon 6 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 10 córka Marianna 4 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 8 syn Gospodarski Jan, żonaty 20 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
118 11 żona Marianna z Zaiąców 20 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
119 9 Dom dymarza: Uczciwy Piotr Żygadło 39 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
119 12 żona Eudoksja z Rewuckich 33 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
119 10 syn Stefan 11 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
119 11 syn Konstanty 7 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 12 Dom koszytarza: Uczciwy Andrzej Synycia 31 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 13 żona Katarzyna z Zataiów 23 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 13 syn Marcin 2 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 14 córka Franciszka 7 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 15 córka Wiktoria 6 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 16 Marcjanna z Drapeyków Hańbowa 57 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 14 syn Jan 15 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 17 córka Anna 12 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 18 córka Aleksandra 8 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
120 19 córka Agnieszka 4 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
121 15 Dom kowala: Uczciwy Szymon Zurawel 30 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
121 20 żona Anastazja z Drapeyków 20 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
121 21 córka Aleksandra 2 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
121 22 córka Dorota 1 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
122 x Dom dymarza: Górski, ten Rusin x Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
122 23 żona Anna z Grabowskich 54 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
122 24 córka Regina 15 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 16 Dom kowala: Uczciwy Aleksander Rewucki 32 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 25 żona Teresa z Kaleniów 26 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 26 córka Helena 6 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 27 córka Teresa 1 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 28 Zofia, matka, mąż jej Rusin 58 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 17 syn Teodor 26 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
123 29 córka Natalia 12 Horbulów Rudnia Szlamarka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl