Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 93

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
91 171 Ziemianin Antoni Konczewski 69 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 222 żona Klementyna 49 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 172 syn Ludwik 19 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 223 córki Maria 26 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 224 Dorota 25 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 173 Em. Pułkownik Jan Konczewski 67 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 225 Chł. Joanna Pańkowa 61 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 226 Chł. Marianna 16 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 227 Szl. Wiktoria Chomicka 29 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 174 synowie Erazm 9 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
91 175 Marceli 5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
92 176 Chł. pań. Aleksander Gargoliński 25 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
92 228 żona Zofia 22 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
92 178 syn Aleksy 4 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
92 229 córka Rozalia 1,5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
93 179 Szl. Konstanty Ilferdyng Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
93 180 Jednodwodzec Franciszek Kwiatkowski Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
93 181 Chł. Marcin Bereziuk Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 182 Szlachcic Stefan Kulczycki 44 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 230 żona Konstancja 32 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 183 synowie Rafał 10 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 184 Augustyn 2 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 231 córka Krystyna 12 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 185 Brat jej Zachary Krzyżański 17 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
94 232 Rekrutka Marianna Semczukowa 60 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 186 Wolnożyjący Antoni Niewiński 39 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 233 żona Maria 34 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 187 synowie Antoni 12 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 188 Józef 7 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 189 Aleksander 3,5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
95 234 córka Honorata 9 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 190 Ziemianin Konstanty Kwiatkowski 69 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 235 żona Izabela 48 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 236 córka Izabela 33 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 191 Zięć Piotr Kański 28 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 237 Szlachcianka Paulina Zawadzka 53 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 192 syn Hieronim 21 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 238 córki Maria 24 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 239 Kazimiera 23 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 240 Jednodworka Serafina Korycka 21 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
96 241 córka Józefa 2 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
97 193 Szlachcic Domimik Żelawski 53 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
97 242 żona Helena 48 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
98 194 243 Szlachcianka Maria Niewińska 49 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
98 244 córki Józefa 21 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
98 245 Aniela 18 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
98 246 Franciszka 5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 195 Ziemianin Gracjan Knoll 48 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 247 żona Felicja 38 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 196 synowie Józef 10 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 197 Stanisław Gabriel 6 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 248 córka Anna 12 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 198 Szlachcic Adam Łabudzinski 30 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
99 249 Szlachcianka Franciszka Worczyszewska 51 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
100 199 Jednodworzec Wawrzyniec Bakowski 39 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
100 250 żona Anastazja 43 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
100 200 syn Mikołaj 5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
100 251 córka Franciszka 3 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
101 201 Jednodworzec Wawrzyniec Bogucki 27 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
101 252 żona Joanna 21 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
102 202 Jednodworzec Erazm Komarnicki Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
102 253 żona Helena Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
102 203 syn Filip Józef 3 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
103 204 Szlachcic Karol Myśliński 28 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
103 254 żona Paulina 24 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
103 205 syn Franciszek 1,2 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
103 206 Jednodworzec Michał Krzywicki 14 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 207 Ziemianin Feliks Knoll 48 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 255 żona Wiktoria 33 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 208 synowie Antoni 7 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 209 Władysław 4 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 210 Tadeusz 3,2 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 256 córka Maria 5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 257 Jednodworka Józefa Jakubowska 22 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 258 Jednodworka Aleksandra Rakowska 19 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
104 259 Jednodworka Adolfa Trawińska 18 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 211 Em. podoficer Aleksander Mieszkowski 46 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 260 żona Emilia 25 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 212 synowie Piotr 8 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 213 Stefan 3 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 261 córki Aleksandra 6 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
105 262 Honorata 2 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 214 Jednodworzec Cyriak Starzyński 40 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 263 żona Urszula 37 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 215 synowie Michał 17 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 216 Augustyn 12 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 217 Józef 9 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 218 Piotr 6 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
106 264 córka Katarzyna 0,5 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
107 219 Szlachcic Leon Nowakowski 36 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
107 265 żona Magdalena 38 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
107 220 synowie Feliks 12 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189
107 221 Michał 10 Białozórka Szybenna 1865 Tarnopol DW 426-2-189


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl