Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 49

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
109 0 Wie¶ dziedziczna W. Dubrawskiego, sędziego grodzkiego żytom. Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 1 Dom szafarza: Uczciwy Gabriel Drapeyko 23 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 1 żona Cecylia z Swiców 23 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 2 córka Zofia 3 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 3 córka Elżbieta 1 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 2 Jan Drapeyko, ojciec 43 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 4 żona Anna z Synyciów 38 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 3 syn Wojciech 15 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 5 córka Anna 18 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
109 6 córka Rozalia 12 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 4 Dom kowala: Uczciwy Bazyli Chyla 43 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 7 żona Krystyna z Nieboraczków 39 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 5 syn Tomasz 18 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 6 syn Ignacy 6 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 7 syn Leon 1 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 8 córka Marianna 7 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
110 9 córka Agnieszka 4 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 8 Dom kowala: Uczciwy Wincenty Galicki 53 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 10 żona Marianna z Gorajów 34 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 9 syn Józef 13 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 10 syn Leon 10 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 11 syn Kazimierz 1 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 11 córka Marta 11 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 12 córka Marianna 6 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 13 córka Teofila 5 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
111 14 córka Wiktoria 4 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 12 Dom kowala: Uczciwy Andrzej Swatenko 33 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 15 żona Eudoksja z Goralów 33 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 13 syn Teodor 10 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 14 syn Piotr 2 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 16 córka Marianna 11 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
112 17 córka Anna 9 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
113 15 Dom kowala: Uczciwy Bartłomiej Zurawel 38 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
113 18 żona Marianna z Żygadłów 26 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
113 19 córka Teresa 1 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
114 16 Dom kowala: Uczciwy Antoni Neboraczko 59 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
114 20 żona Marianna z Szaciłów 58 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
114 17 syn Andrzej 23 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
114 21 córka Agata 12 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
115 22 Dom dymarowy: Uczciwa Anna z Szekstyckich Mysiurowa 63 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
115 18 syn Franciszek 27 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
115 19 syn Wojciech 18 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
115 20 syn Józef 12 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
115 23 córka Marianna 13 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
116 21 Dom czeladnika: Uczciwy Grzegorz Gloza 40 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
116 24 żona Apolonia z Chylów 31 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
116 22 syn Jan 9 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
116 23 syn Konstanty 3 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1
116 25 córka Marianna 6 Horbulów Rudnia Szycówka 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl