Miejscowo¶æ
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 11

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia MiejscowoϾ Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
1 1 Bielan Dorota z Klamber m.pr. 49 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 1 Górski Apolinary s. Jana 40 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 2 ¿. Maria z Przew³ockich 32 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 2 s. Franciszek 13 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 3 Stanis³aw 6 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 3 c. Zofia 8 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
2 4 jego M Katarzyna z Wergub. wd. 62 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
3 4 Malinowski Jan 72 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
3 5 ¿. Józefa z Kuliñskich 54 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
4 6 Prokopczuk Joanna z Bender m.pr. 45 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW
5 7 Styciuk Paulina z Kucha m.pr. 49 Ostróg Toczewiki 1903 Ostróg par. DW


Zarówno w samych ksiêgach jak i przy ich odczytywaniu i t³umaczeniu zdarzaja siê b³êdy. Proszê je zg³aszaæ na adres wodanka @ o2.pl