Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 5

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
388 1 Mierzejewski Piotr 42 Zasław św. Józefa Toporczyki 1915 Żytomierz DM 178-49-61
388 1 żona Maria z d. Piekarska 39 Zasław św. Józefa Toporczyki 1915 Żytomierz DM 178-49-61
388 2 córka Anna 20 Zasław św. Józefa Toporczyki 1915 Żytomierz DM 178-49-61
388 3 córka Franciszka 13 Zasław św. Józefa Toporczyki 1915 Żytomierz DM 178-49-61
388 4 córka Władysława 3 Zasław św. Józefa Toporczyki 1915 Żytomierz DM 178-49-61


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl