Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 24

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
347 1 W. Krośnicki Szymon, stolnik przem. (dwór) 48 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 1 żona Justyna 36 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 2 córka Antonina 12 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 3 córka Zofia Godlewska 16 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 4 córka Rozalia 11 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 5 córka Anna 8 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 6 córka Joanna 2 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 7 Adamowicz Agnieszka, służąca 16 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 2 Drozdowski Piotr 44 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 8 żona Anna 36 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 9 córka Magdalena 16 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
347 3 Ur. Strzałkowski Mikołaj, wdowiec 60 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 4 W. Krośnicki Andrzej (dwór) 40 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 10 żona Aleksandra 30 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 5 syn Filip 6 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 11 córka Faustyna 2 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 12 córka Katarzyna 1 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 6 Fedorowicz Wojciech, służący 24 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
348 13 Apolonia ..., służąca 20 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
349 7 Kozłowski Piotr, rzemieślnik 41 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
349 14 żona Marianna 30 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
349 15 córka Petronela 8 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
349 16 córka Agata 7 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1
349 17 córka Anna 2 Żytomierz Toporyszcze 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl