Miejscowo¶ć
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 26

Spisy

Nr Gosp Nr M Nr K Personalia Wiek M Wiek K Parafia Miejscowość Rok Archiwum Spisane przez Sygnatura Strona Nr Skanu Uwagi
158 0 Wie¶ dziedziczna JW.. Rybińskiego, biskupa kujawskiego Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 1 Dwór: JW. Antoni Rybiński, szamb. 38 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 1 żona Magdalena 36 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 2 Ur. Zofia Kisielewska, panna, w usługach 30 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 3 Ur. Balbina Wróblewska, panna, w usługach 18 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 2 Ur. Piotr Leszczewski, kamerdyner 33 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 3 Ur. Michał Warawski, lokaj 36 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 4 Ur. Andrzej Michałowski, lokaj 30 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 5 Ur. Andrzej Lewicki, lokaj 24 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 6 JW. Jan Rybiński, szamb.pruski, kapitan wojsk franc. 36 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 7 Ur. Piotr Blumecki, sekretarz 28 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 8 Ur. Piotr Szczygielski, kamerdyner 23 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 9 Ur. Jakub Malczewski, strzelec 30 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 10 Ur. Adam Pudkowski, lokaj 20 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 11 Ur. Antoni Krasnopolski, w usługach 18 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
158 12 Ur. Bazyli Wotynecki, ekonom 42 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
159 13 Dom furmana: Uczciwy Wojciech Dombrowski, żona Ruska 29 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
159 14 syn Jan 3 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
159 4 córka Magdalena 6 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
160 15 Dom kucharza: Uczciwy Antoni Kamiński ? Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
160 5 żona Katarzyna 37 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
160 16 syn Jakub 15 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
160 6 córka Marianna 10 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
161 17 Dom ogrodnika: Ur. Kazimierz Wojciechowski 60 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
161 7 żona Elżbieta z Mirowskich 46 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1
161 18 Uczciwy Józef Kosiński, mastalerz, żona Ruska 43 Horbulów Torczyn 1790 CDIAK DM 1044-1-1


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl