Miejscowość
Parafia
Od roku:
Do roku:
Znaleziono 23

Spisy

Nr Gospodarstwa Nr Mężczyzny Nr Kobiety Personalia Wiek Mężczyzny Wiek Kobiety Parafia Miejscowoœć Rok Archiwum Spisane przez Uwagi
1 Ur. Mateusz Lewicki 67 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 Franciszka z Kułakowskich żona 65 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 s.Józef kawaler 32 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 Anna z Waskowskich żona 23 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 c. Apolonia panna 22 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 c.Rozalia 9 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 c.Aniela 4 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 Jan Kułakowski brat wd. 69 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 s.Paweł kawaler 23 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
1 Jan Zmijowski kawaler 43 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 Ur.Ludwik Gołębiowski 47 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 Katarzyna z Lewickich żona 37 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 s.Kacper kawaler 19 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 s.Mikołaj 6 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 s.Roman 4 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 c.Józefa panna 21 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 c.Franciszka 10 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 Antonina Gołebiowska siostra panna 51 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
2 Joachim Janiszewski służący kawaler 26 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
3 Ur. Julian Juszkiewicz kawaler 26 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
3 Teresa z Kuczyńskich Denejkowa mężatka 37 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
3 c.Barabara 13 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235
3 c.Tekla 10 Nowogród Wołyński Użaczyn 1844 CDIAK AS 1045-2-235


Zarówno w samych księgach jak i przy ich odczytywaniu i tłumaczeniu zdarzaja się błędy. Proszę je zgłaszać na adres wodanka @ o2.pl